Kutter stillinger i psykiatrien: – Rammer de aller svakeste

Finnmarkssykehuset har kuttet 62 prosent av stillingene i de akuttpsykiatriske teamene i Finnmark. Det kan få fatale følger, mener psykologforening.

Finnmarksykehuset

Finnmark har mistet et viktig psykiatrisk akuttilbud, mener psykologforeningen i Finnmark.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Dette er veldig kjedelig, og rammer de aller svakeste. De som virkelig har det sterkeste behovet for oppsøkende helsetjenester og behov for helsetjenester ute i kommunene. Dette er ikke en god løsning for pasientene i Finnmark.

Alf Martin Eriksen

Psykologspesialist og leder i Norsk Psykologforening Finnmark, Alf Martin Eriksen mener det kan få fatale konsekvenser, og er ingen god løsning å kutte stillingene i APAT.

Foto: privat

Det sier psykologspesialist og leder i Norsk Psykologforening Finnmark, Alf Martin Eriksen.

Finnmarkssykehuset kaller det selv for en faglig styrking av det akutte tilbudet innen psykisk helsevern og rus i Finnmark. De kutter 10 av 16 stillinger i de ambulerende psykiatriske akutteamene, og tilfører de til de voksenpsykiatriske poliklinikkene for å styrke akutt-tilbudet i poliklinikkene.

APAT er et team på hjul som rykker ut til de som trenger akutt psykiatrisk hjelp. De er til stede hos pasienter og kommuner som trenger det, for å unngå akuttinnleggelser og tvang.

Eriksen er ikke fornøyd med vedtaket.

– Slik vi ser det, er det en skrivebordsløsning på et pengeproblem.

– Et solid kutt

Finnmarkssykehuset har fått mindre penger til det psykiatriske tilbudet i Finnmark, men må likevel oppfylle kravet fra Helse Nord om etablerte akuttjenester gjennom hele døgnet ved Distriktspsykiatriske senter (DPS).

Kombinasjonen av akuttjenester på dagtid i lokal poliklinikk, kombinert med vaktordning for leger og med beredskapssenger i DPS resten av døgnet, skal ifølge styret gi et faglig godt tilbud.

– Endringene i fordelingsmodellen gjorde at Finnmarkssykehuset fikk et solid kutt i denne virksomheten, som vi må forholde oss til, sier styreleder i Finnmarkssykehuset, Harald Larsen.

Kritikken fra fagmiljøet og spesielt fra psykologforeninga, går mye på hensynet til pasientene ute i distriktene. Styreleder Larsen viser til utredningen direktøren ved Finnmarkssykehuset har ansvaret for og mener tilbudet vil være forsvarlig.

– Vi må forholde oss til de faglige utredningene, sier Larsen.

– Brukerne ikke hørt

Vurderingen er at kutt av APAT er det minst skadelige sykehuset kan gjøre. Alternativet hadde vært å kutte i andre tilbud i kjernevirksomheten, som poliklinikken og døgntilbudet.

Psykologspesialist Eriksen synes man skulle forhørt seg med brukerne av tilbudet om behovet:

– I nasjonal helse- og sikkerhetsplan skriver regjeringen at de ønsker å legge til rette, og at brukere i større grad enn tidligere skal trekkes inn i utformingen av tilbudet de selv har behov for eller benytter. Det styret har vedtatt nå går i strid med de nasjonale føringene, mener han.

– Det vet jeg ikke er tatt med i den grad vi hadde ønsket det, men dette er en utredning vi har brukt tid på. Jeg regner med og forutsetter at de brukerorganisasjonene som skal bli hørt, er hørt i denne saken, sier styreleder Harald Larsen.

Finnmarkssykehuset skal evaluere vedtaket om styrking av tilbudet, og kuttene, høsten 2019.