Skjebnen til akutt psykisk syke utsettes

Styret i Finnmarkssykehuset har bestemt seg for å ta en nærmere gjennomgang av det ambulerende psykiatriske akutt-teamet.

Styreleder for Finnmarkssykehuset Harald Larssen og administerende direktør Eva Håheim Pedersen

UTSETTER: Styret i Finnmarkssykehuset utsetter avgjørelsen om hvorvidt det ambulerende psykiatriske akutteamet skal legges ned eller ikke. På bildet er styreleder Harald Larssen og administrerende direktør Eva Håheim Pedersen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Det styret ba om i tilknytning til den saken, det var det at planen for psykisk helsevern og rus, som også APAT er en del av, den skal tilbake til styret i neste styremøte i mai, sier Finnmarkssykehusets styreleder Harald Larssen til NRK.

Å legge ned store deler av APAT, eller det ambulerende psykiatriske akutt-teamet, er en av sparetiltakene administrasjonen til Finnmarkssykehuset har foreslått i Klinikk for Psykisk helsevern og Rus.

Styret til Finnmarkssykehuset valgte altså å utsette vedtaket.

Ble diskusjon i styret

Bakgrunnen for kuttforslaget er et klinikken har et samlet underskudd på 12 millioner fra 2016, som de må spare inn.

Nedleggingen av 10 av 16 stillinger i APAT skapte debatt innad i styret, da bærekraft analysen for Finnmarkssykehuset ble behandlet.

– Vil ha en detaljert gjennomgang av hva APAT-teamene gjør, sa styrets nestleder Kristin Rajala.

Et annet av styrets medlemmer, Marit Rakjord, spurte retorisk om man skulle legge ned akuttilbudet før det i det hele tatt var ordentlig oppstartet.

– Jeg vil ha et vedtak som sikrer at APAT ikke legges ned nå, sa Rakjord.

Resultatet ble at administrasjonen under neste styremøte skal redegjøre for hvordan APAT har fungert så langt.

Glad for utsettelsen

Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen sa at en slik utredning vil administrasjonen klare å komme med til mai-møtet.

SANKS-leder Gunn Heatta i kofte foran et datalerret

FORNØYD: SANKS-leder Gunn Heatta er glad for at styret ba om en nærmere vurdering av hva en eventuell reduksjon i det akuttpsykiatriske tilbudet vil føre til.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Leder i Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helsevern og rus (SANKS) Gunn Heatta er glad for styrets avgjørelse.

– Det synes jeg er veldig bra, i den forstand at vi dermed får bedre tid på oss, og jeg håper at man får en god analyse over hvilke konsekvenser nedleggelsen av APAT kan ha, sier Heatta til NRK.

Heatta har advart at å legge ned det akutte ambulerende teamet vil føre til flere tvangstiltak.

Kan føre til mer tvang for de sykeste

Flere tvangstiltak vil medføre at man må sende de sykeste pasientene til UNNs psykiatriske avdeling Åsgård, mot sin vilje.

– Åsgård har allerede bestemt at de skal redusere sengeplasser, og dermed vil det bli kortere opphold for pasientene. Og om det er billigere å sende pasienter frem og tilbake mellom Finnmark og Tromsø er noe som bør undersøkes, mener SANKS-lederen.

Styret til Finnmarkssykehuset har foreløpig ikke tatt stilling til forslagene til innsparing i Klinikk for helsevern og rus.

– Det har vi ikke vurdert, for vi føler at vi mangler en del opplysninger, så vi hadde ikke god nok innsikt i saken, sier styreleder Harald Larssen avslutningsvis.