– Fyller ikke sitt samfunnsoppdrag

Fylkesrådet i Troms reagerer på at Evenes lufthavn vil redusere åpningstidene. – Det kan vi ikke godta, sier fylkesråd.

Evenes terminal

Avinor har søkt Luftfartstilsynet om fornyelse av konsesjonen til å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. I sin søknad åpner Avinor for å redusere sine åpningstider.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

– Avinor fyller ikke sitt samfunnsoppdrag dersom de stenger flyplassen og innfører redusert åpningstid. En slik handling vil sende ut et så negativt signal, at fylkesrådet ikke kan sitte stille, sier fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Avinor har søkt Luftfartstilsynet om fornyelse av konsesjonen til å drive og inneha Harstad/Narvik lufthavn, Evenes. I sin søknad åpner Avinor for å redusere sine åpningstider.

Saken er nå på høringsrunde, og i sitt høringssvar går fylkesrådet i Troms sterkt imot en slik endring. De krever at døgnkontinuerlig åpningstid opprettholdes i en fornyet konsesjonsperiode.

– Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre Norge gode luftfartstjenester. Når de så søker om å redusere åpningstiden til flyplassen i den mest folkerike regionen i landsdelen, uten å ha utredet de samfunnsmessige konsekvensene, så er det i praksis kun Avinors egen økonomi som ligger til grunn for ønsket. Det kan ikke fylkesrådet i Troms godta, sier Prestbakmo.

Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo mener det er kun Avinors egen økonomi som ligger til grunn for ønsket om redusert åpningstid.

Foto: Laila Lanes / NRK

– Vi kan ikke akseptere noe annet

Han er klar på at det vil sende ut meget uheldige og negative signaler om både nedbygging og nedskalering dersom åpningstidene reduseres i et område som preges av positiv vekst og utvikling.

– Samfunns- og næringsmessige behov må avklares og vektlegges sterkest i konsesjonsbehandlingen. Det vil være helt uaktuelt at reiseoperatører og flyselskaper som ønsker å levere tjenester til og fra Evenes skal bli tvunget til å forhandle med Avinor om mulige endringer av åpningstider først. Da vil jo Avinors budsjettrammer bli styrende for samfunnsutvikling og drift av reiselivsbehov, sier samferdelsråden fra Troms.

Prestbakmo og fylkesrådet krever derfor at søknaden behandles med dette som fokus, og viser til at mye har skjedd de senere år som tilsier at flyplassen må være døgnåpen. Blant annet at Evenes skal være framskutt base for jagerfly og at det skal etableres ambulanseflybase på Evenes i 2015, som krever døgnåpen flyplass.

– Redusert åpningstid vil kunne innebære at flyplassen tillegges framtidige begrensninger som potensielt kan slå uheldig ut i nasjonal prioriteringsøyemed. Derfor kan vi fra Troms ikke akseptere noe annet enn at lufthavnen fortsatt skal være en døgnåpen flyplass, sier fylkesråd for samferdsel i Troms, Ivar B. Prestbakmo.

– Vi ønsker å få innspill

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor forteller at de er glade for å få tilbakemeldinger slik at konsesjonen blir så god som mulig.

– Dette er en høringsrunde, og vi ønsker å få innspill i prosessen, sier Høeg Ulverud til NRK.

Hun legger til at de først tar tilbakemeldingene til etterretning når høringsfristen er ute.

– Derfor kan vi ikke svare konkret på dette innspillet fra fylkesrådet. Det vil vi først gjøre etter høringsrunden, sier kommunikasjonssjefen.

Avinor

Kommunikasjonssjef i Avinor, Gurli Høeg Ulverud sier at de er glade for tilbakemeldingene.

Foto: Stig Jaarvik / NRK