Vil skyte revefamilie på flyplass: – Opplever leserstorm

Flyplasspersonalet ønsker å skyte revefamilien ved Narvik flyplass. Nå flyter postboksen til Avinor over av brev fra frustrerte lesere.

Rev på rullebanen utgjør sikkerhetsrisiko ved narvik lufthavn, Framnes

SKAPER ENGASJEMENT: Revefamilien ved Narvik lufthavn engasjerer publikum. Så langt har Avinor mottatt 306 skriftlige henvendelser.

Foto: Avinor

Eirik Bergstedt

OMFATTENDE RESPONS: Lufthavnsjef Eirik Bergstedt forteller om leserstorm i revesaken.

Foto: Avinor / Pressefoto

– Responsen har vært omfattende. Avinor har så langt mottatt 306 skriftlige henvendelser fra publikum, sier lufthavnsjef Eirik Bergstedt ved Framnes lufthavn.

Bakgrunnen er en revefamilie som siden i fjor har svinset rundt på rullebanen og utgjort en sikkerhetsrisiko for flytrafikken. Flyplassledelsen bestemte seg derfor for at revene måtte bort.

For en tid tilbake fikk flyplassledelsen tillatelse fra politiet til å skyte revene, og for et par uker siden ble den første avlivet.

Saken har skapt voldsomt engasjement på Internett, noe også postboksen til Bergstedt vitner om.

– Det har vært en leserstorm. Folk er av den oppfatning at man kanskje burde avvente og at andre hensyn veier tyngre enn Avinor sine hensyn knyttet til en trygg og sikker drift av lufthavnen. Jeg registrerer problematikken og registrerer også at man har et engasjement, og det er i utgangspunktet positivt, fortsetter Bergstedt.

«Grotesk og ubarmhjertig»

En av de som har sendt mail til Bergstedt, er Andrea Haukvik fra Akershus. Hun skriver i et brev til Avinor datert 8. juli at hun er skuffet over at Avinor går bevisst inn for å avlive dyr som har muligheten til å bli reddet.

Stopp skytingen av revene, det er grotesk og ubarmhjertig.

Andrea Haukvik

«Stopp skytingen av revene, det er grotesk og ubarmhjertig» skriver hun videre.

Overfor NRK utdyper hun at hun forstår behovet for å ivareta flysikkerheten.

– Men det må være mulig å unngå avliving. Det er helt unødvendig når dyrevernere har tilbudt seg å hente dyrene og frakte dem bort fra flyplassen, sier hun.

Dyrevernorganisasjoner engasjerte seg nemlig raskt i saken, og stilte spørsmål om det virkelig var nødvendig å skyte dyrene. Men til tross for forsøk på å flytte bort dyrene, er det fremdeles rever rundt flyplassen.

– Har forståelse

Lufthavnsjefen understreker at flysikkerheten alltid kommer først.

– Dette arbeidet gjøres over hele Norge, så det er ikke noe unikt for Narvik lufthavn Framnes at vi har noen rever som vi må avlive der. Det skjer at vi må skremme bort dyr, og av og til avliver dyr som befinner seg inne på lufthavnen av hensyn til flysikkerheten, sier han.

Han har imidlertid forståelse for at folk reagerer.

– Men jeg er veldig klar på at min jobb som lufthavnsjef er å betrygge en god og sikker drift av disse lufthavnene som jeg har ansvaret for. Jeg er opptatt av at denne saken isolert sett ikke skal skape presedens for at dyreverninteresser skal involveres i det fortløpende sikkerhetsarbeidet på flyplassene her hos oss.

– Må gjerne frakte bort dyrene

Det er dermed ingen endring i situasjonen, til tross for det store engasjementet fra leserne.

– Statusen er den samme. Vi agerer hvis reven har kommet inn på rullebaneområdet. Det er vi forpliktet å gjøre. Vi legger betydelig innsats i flysikkerheten, som av og til betyr at vi også må ta ut dyr, sier Bergstedt.

Men når det gjelder området utenfor rullebanen, er det mulig for personer med dyreverninteresser å frakte bort dyrene.

– I dag har jeg forsøkt å få kontakt med dyrevernbeskyttelsen i Narvik uten å lykkes så langt. De som måtte ønske det kan fange revene og flytte dem bort, men det må foregå på utsiden av lufthavnens område og dette må dermed gjøres i samarbeid med lufthavnen, avslutter lufthavnsjefen.

Større problem tidligere

Problemer med dyr på norske flyplasser var større tidligere, men både elg, hjort, rådyr og rev skaper fra tid til annen problemer.

Fugler er derimot et atskillig større problem. I 2012 ble det registrert 227 treff - eller «birdstrikes» mellom fugl og fly ved Avinors 46 lufthavner.

Det er fra i dag, 15. juli, og frem til 15. april lov å jakte rev i Norge.