Kraftig økning i sykefravær etter koronautbruddet

Det totale sykefraværet i 1. kvartal i år har økt med 10,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak koronaviruset.

NAV Tromsø

Menn under 30 år er gruppen som står for den største økningen i sykefraværet.

Foto: Fabian Ubeda / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I januar og februar var det legemeldte sykefraværet omtrent på samme nivå som i fjor.

Men i begynnelsen av mars, da de første tilfellene av covid-19 ble oppdaget i Norge, begynte antallet nye sykefraværstilfeller sakte å øke.

Ifølge nye tall fra Nav var det totale sykefraværet på 7,3 prosent i 1. kvartal i år. Det egenmeldte er 1,2 prosent, og det legemeldte er 6,1 prosent.

Det tilsvarer en økning på 5,9 prosent i det egenmeldte fraværet, mens det legemeldte fraværet økte med 11,4 prosent.

Det er typiske luftveisdiagnoser som står for store deler av økningen.

– Ikke overraskende

Statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, sier økningen i sykefraværet var forventet.

– Da koronakrisen traff i mars, regnet vi med at vi ville få en økning i sykefraværet direkte relatert til pandemien. Bare i løpet av mars fikk vi inn 34 000 koronarelaterte sykemeldinger.

12.mars innførte regjeringen omfattende koronatiltak, og bare en uke senere hadde Nav mottatt 183 000 søknader om dagpenger. Nesten alle søknader om dagpenger kom fra folk som var blitt permittert av sin arbeidsgiver.

Ulf Andersen

Statistikksjef i Nav, Ulf Andersen, sier økningen i sykefraværet var forventet.

Foto: Nav

– Sammenlignet med finanskrisen og oljeprisfallet tok det rundt et år å komme opp i et så stort antall søknader om dagpenger som vi fikk på en uke i mars.

NAV har nå tatt flere grep og har blant annet seksdoblet saksbehandlingsfarten for søknader om dagpenger, ifølge Andersen.

– Vi er i god rute til å komme nærmere normal saksbehandlingstid i løpet av sommeren i år. Men det er mange søknader å ta unna, og alle må behandles manuelt.

Markant økning i nord

I Troms og Finnmark er sykefraværet på 6,8 prosent. Det er betydelig høyere enn resten av landet, og en markant økning på 12,5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

– Økningen er forståelig på grunn av koronasituasjonen vi står i, men det at vi ligger så mye høyere enn landet for øvrig, overrasker oss fordi vi i nord har vært forskånet for den store smittespredninga, sier fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen.

Hun sier de nå vil samarbeide med arbeidsgivere og helsevesenet for å finne ut hordan sykefraværet kan reduseres.

– Vi hadde så god nedgang i nord, og hadde jobbet så systematisk og godt de siste par årene. Så denne økningen er en liten «setback» for oss.

Direktør ved NAV Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen

Fylkesdirektør i Nav Troms og Finnmark, Grete Kristoffersen, sier sykefraværet er litt overraskende på grunn av begrenset smittespredning av koronaviruset i fylket.

Foto: Jørn Inge Johansen/NRK

Størst økning i Frosta kommune

Også i Trøndelag har koronautbruddet ført til en kraftig økning i sykefraværet i vår.

Det legemeldte sykefraværet økte fra 5,7 prosent til 6,3 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor.

Og aller største økningen i fraværet har det vært i Frosta kommune. En kommune som nærmest stengte ut omverdenen etter det store koronautbruddet i mars.

– Frosta kommune har et sykefravær på 11,7 prosent, en økning på over 70 prosent fra samme periode i fjor. I midten av mars ble det som kjent en rask og gradvis økende spredning av koronaviruset. Dette gjorde utslag i ulik grad og hastighet for de ulike yrkesgruppene. Men vi ser at enkelte yrkesgrupper og kommuner ble rammet hardere enn andre, sier NAV-direktør i Trøndelag, Bente Wold Wigum.

Dette blir bekreftet av kommunelegen i Frosta kommune, Arne Bye:

– Ja, veldig mange som jobbet i andre kommuner enn Frosta, ble satt i karantene og dermed sykemeldt. Så det høye fraværet er absolutt karantenebetinget, sier Arne Bye til NRK.

Sykefraværet i Trøndelag er fortsatt høyest i yrkene innenfor helse- og sosialtjenester med ni prosent.

– Denne næringen ligger tradisjonelt høyt og preges naturligvis også av korona. Men den største økningen i sykefraværet samlet sett for næringer ser vi innenfor omsetning og drift av fast eiendom. Her økte sykefraværet fra fire prosent i første kvartal i fjor til fem prosent i år, opplyser NAV-direktør Bente Wold Wigum.

Legemeldt sykefravær fordelt på landsbasis

1.Kvartal

2019

2020

Endringsprosent

Landet

5,5

6,1

11,4

Agder

5,6

6,4

14,5

Innlandet

6,0

6,8

13,3

Møre og Romsdal

5,8

6,3

9,0

Nordland

6,4

7,0

9,1

Oslo

4,5

5,1

13,5

Rogaland

4,8

5,4

11,7

Troms og Finnmark

6,1

6,8

12,5

Trøndelag

5,7

6,3

10,4

Vestfold og Telemark

5,7

6,3

10,8

Vestland

5,5

6,1

11,4

Viken

5,6

6,2

10,6

Sykefraværet blant menn og yngre økte mest

Det er menn under 30 år som har den kraftigste økningen i sykefraværet, og koronarelaterte diagnoser står for omtrent hele økningen i sykefraværet.

For menn i 30-årene økte sykefraværet med omtrent 18 prosent, og for de elde aldersgruppene var økningen rundt 10 prosent.

For kvinner økte også sykefraværet mest for de yngste. For kvinner under 30 år økte sykefraværet med 12 prosent, og koronarelaterte diagnoser sto for omtrent 70 prosent av økningen. I de andre aldersgruppene var økningen på mellom sju og ni prosent.

Status Norge

Sist oppdatert: 11.08.2020
350
Siste uke
15
Innlagt
256
Døde