Hopp til innhold

Kongekrabben er et mareritt for lokale fiskere

NESSEBY (NRK): Kongekrabben ødelegger garn og fangst for fiskere i Øst-Finnmark. De mener derfor at de, som kompensasjon for plagene, bør få enerett på krabbefisket. Se video!

Kongekrabbe i fiskegarnet

Den ettertraktede kongekrabben fra Finnmark blir et mareritt når den går i fiskegarnet. Både krabbe og fisk blir ødelagt. Dette bildet har fisker Jo Dikkanen tatt, for å vise hvor mye krabbe som setter seg fast i fiskegarnene hans.

Foto: Jo Dikkanen

Jo Dikkanen er stolt kaptein på «Bergebyjenta», en 31 fots speedsjark, med god plass til fangsten fra seifisket som nå foregår i Varangerfjorden i Øst-Finnmark.

Dikkanen er den nye generasjonen fiskere i Nesseby, et yrke han stortrives med.

Gullet som ødelegger fiskegarn

Men i Varangerfjorden, der Dikkanens henter sin fangst, lever også den ettertraktede kongekrabben eller kamtsjatkakrabben – en svartelistet art, satt ut på Kolahalvøya av russerne i 1960-årene.

Når krabben og fisken lever i de samme områdene, må fiskerne passe på hvor de setter fiskegarn. Ofte går det galt, krabba setter seg fast sammen med fisken.

– Når krabben setter seg i fiskegarnet blir både fangst og garn ødelagt, sier Dikkanen.

For fiskerne i Varangerfjorden fører krabba til ekstra arbeid og tap av inntekt.

– Noen fortjeneste på krabben blir det heller ikke, de blir skadet når de blir dratt opp i båten og de fleste dør, sier en fortvilt Dikkanen.

fisker Jo Dikkanen

Jo Dikkanen skulle gjerne fisket sei uten å plages med kongekrabben. I dag er det umulig i Varangerfjorden.

Foto: Sidsel Vik

Lokale fiskere kan miste eneretten til krabben

Samtidig som krabben er et problem, er den også en verdifull ressurs som fiskerne tjener gode penger på.

Plagene de lokale fiskerne har med krabben, gjør at de har enerett på denne fangsten.

Men nå vurderer Nærings- og fiskeridepartementet å la fiskere fra hele Finnmark få delta i dette fisket.

For flere aktører i Vest- Finnmark mener at krabben er blitt et stort problem også der.

I dag er det bare i Øst-Finnmark man ønsker å ha et langsiktig krabbefiskeri. Andre steder skal den utryddes. Mens man har et regulert fiske i øst, drives det derfor rent utryddingsfiske av krabben i Vest-Finnmark.

Men siden det er langt mindre krabbe i vest, er det mer lukerativt å fiske krabbe i øst.

Jon-Atle Bjørnø

Leder i Sørøya og Loppa Fiskarlag, Jon-Atle Bjørnø, jobber for at fiskere i Vest-Finnmark skal få fiske i Øst-Finnmark.

Foto: Sidsel Vik

Leder i Sørøya og Loppa Fiskarlag, Jon-Atle Bjørnø, er en av dem i vest som er glad for forslaget fra departementet, om å la fiskere fra hele Finnmark fiske kongekrabbe i Øst-Finnmark.

– Også vi blir mer og mer plaget av krabben, med ødelagte garn og fangst. I tillegg beslaglegger utryddingsfisket stadig mer plass. Her er det krabbeteiner overalt, sier Bjørnø.

Fiskarlagslederen frykter også for døde fiskerisamfunn i vest fordi fiskere flytter østover for å få være med på krabbefisket der.

Bjørnø mener at noe må gjøres for å hindre det, og han mener det ikke vil spille noen rolle til eller fra for fiskerne i øst om også fiskerne fra vest kommer for å fiske krabbe.

Jan H. Sundet

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Jan H. Sunde, forsvarer fiskerne i Øst-Finnmark sin rett til kongekrabben.

Foto: Gunnar Sætra/Havforskningsinstituttet

Vil helst bli kvitt den

Men Nessebyfisker Jo Dikkanen forsvarer Øst-Finnmarks rett til kongekrabben.

Når han er ferdig med seifisket venter en liten krabbekvote også for han. Men aller helst ville han ha krabben vekk.

– Den gjør så stor skade. Flere ganger i uka får jeg krabber i garna, det er tungt, sier den unge fiskeren fra Nesseby.

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Jan H. Sunde, støtter også fiskerne i Øst-Finnmark. Deres undersøkelser viser at mengden krabbe er langt mindre i vest enn i øst.

– Ut ifra mengde krabbe er det vanskelig å se at problemene er like store i Vest- Finnmark, sier Sunde.