Kamp om krabbefiske verdt millioner

Den er eksklusiv og innbringende. Men nå brygger det opp til krig om hvem som skal fiske den ettertrakta kongekrabben.

Erling Haugan

Erling Haugan er krabbefisker i Bugøynes, og skeptisk til at fiskere fra vest skal få innpass i krabbefisket.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

I 2018 ble det ifølge Sjømatrådet eksportert kongekrabbe for 579 millioner kroner. Markedene i Asia og USA betaler gode penger for krabben som opprinnelig kom fra Russland.

Men de siste årene har den skapt aktivitet på en rekke små steder øst for Nordkapp i Finnmark.

Så lukrativ er den at det også foregår både ulovlig fiske, svart omsetning og tyverier.

Vil slippe flere til

Men dette lukrative fisket har hittil vært forbeholdt fiskere i Øst-Finnmark. Kvotene som fiskerne har fått har vært som en kompensasjon for de utfordringer krabben har medført for det tradisjonelle fisket.

Nå vil imidlertid regjeringen slippe fiskere fra Vest-Finnmark til.

Det blir ikke bare godt mottatt.

Frank Ingilæ

Tana-ordfører Frank M. Ingilæ vil ikke slippe til flere fiskere til det lukrative kongekrabbefisket.

Foto: Harry Johansen / NRK

– Forslaget innebærer jo at fiskerne i Øst-Finnmark kan få redusert inntektene fra krabbefisket med 30 prosent. Og det er jo ganske dramatisk, sier Tana-ordfører og medlem i Øst-Finnmark regionråd, Frank M. Ingilæ.

– Dersom flere skal slippe til for å fiske krabbe risikerer vi at det ikke blir noen ting igjen til noen, sier Ingilæ.

– Maler fanden på veggen

Men fisker og leder av Vest-Finnmark kystfiskerlag, Tommy Pettersen i Hammerfest, mener at fanden males på veggen i Øst-Finnmark.

Tommy pettersen, Vest-Finnmark kystfiskarlag

Tommy Pettersen er leder i Vest-Finnmark kystfiskerlag og mener det er krabbe nok til alle – også fiskere fra vest.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– For det første mener vi at det er krabbe nok til alle. For det andre handler dette om mer enn den enkelte fiskers økonomi. I Vest-Finnmark er det knapt fiskere igjen, og tilgang til krabbekvoter vil trolig bidra til å berge næringa, og kanskje også til bedre rekruttering, sier Pettersen.

– Men det er jo krabbe i Vest-Finnmark og. Er det ikke bare å fiske?

– Man skulle kanskje tro det, men der er vel ingen fisker som vil få finansiert en båt for å fiske krabbe uten å ha en kvote, Dessuten er det ingen faste mottak for krabbe her, og en liten båt kan ikke gå lange veier for å få levert fangsten. Den er heller ikke utstyrt for å holde krabben i live så lenge, forklarer Pettersen.

I dag utgjør en krabbekvote minst 400.000 kroner i omsetning. Men det er ikke bare frykten for mindre inntekt som gjør fiskerne i øst kritiske til det nye forslaget.

Kongekrabbe

Kongekrabbefisket skaffer hver fisker en omsetning på minst 400.000 kroner.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Helt imot

Fisker Erling Haugan fisker krabbe fra Bugøynes – et av de mange småstedene som har overlevd takket være kongekrabben.

– Krabbefisket er jo vår kompensasjon for de problemene krabben påfører oss med blant annet ødelagte fiskeredskaper. Og situasjonen i vest er ikke slik den er hos oss. De har dessuten mye bedre tilgang på annen fisk, sier han.

Haugan frykter at det som egentlig lokker fiskerne i vest er de gode inntektene.

– Men hvis det viser seg at fiskerne i vestfylket får garn ødelagt og har betydelige ulemper med krabben, så er det en selvfølge at også de skal kompenseres ved å få fiske krabbe.

I pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet forsikrer fiskeriminister Harald T. Nesvik at lønnsomheten i krabbefisket fortsatt vil være god, men vil deles på flere.

Det er potensielt 179 fartøy utafor dagens kvoteområde som i dag kan oppfylle vilkårene om å få delta i krabbefisket.