Frp vil la flere fiske kongekrabbe – stoler ikke på forskernes tall

Regjeringens argumentasjon for å slippe fiskere fra Vest-Finnmark inn i kongekrabbefisket blir motsagt av forskere.

Kongekrabbe

Om en fisker får kongekrabbe i garnet, kan det gi problemer for det ordinære fisket. Problemet har vært størst i Øst-Finnmark – derfor fikk de kvoter til å fiske kongekrabben. Men nå skal muligens også fiskerne fra Vest-Finnmark inn i kongekrabbefisket. Alle er ikke enige i at det er en god idé.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Jeg har ikke skjønt den argumentasjonen helt, sier Roger Hansen, fisker og leder i Fiskarlaget Nord.

Han undrer seg over regjeringens forslag om å slippe fiskere fra Vest-Finnmark inn i kvotefisket på kongekrabbe.

I dag er det kun fiskere i Øst-Finnmark som får kvoter til å fiske kongekrabbe.

Disse har i lang tid vært plaget av at det kryr av kongekrabbe i øst, som igjen kan ødelegge for det ordinære fisket. Derfor fikk de kvoter på den etter hvert så lukrative kongekrabben som kompensasjon.

Men nå vil altså regjeringen åpne kongekrabbefisket også for fiskere fra Vest-Finnmark. Forslaget har fått blandet mottakelse.

– Om det er på grunn av plager med kongekrabben, så er det et definisjonsspørsmål, sier Hansen.

Han mener situasjonen i vest ikke kan sammenlignes med situasjonen i øst.

– Nei, den kan ikke det, med respekt å melde. De er ikke plaget sånn – det er de ikke.

Oljevern

Leder for Fiskarlaget Nord Roger Hansen mener det ikke stemmer at kongekrabben har blitt et stort problem også i Vest-Finnmark.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Mer berørt i Vest-Finnmark

Frps fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt, mener på sin side at forslaget er berettiget. Han sier situasjonen i Vest-Finnmark begynner å utvikle seg i retning av den man ser i Øst-Finnmark.

– De blir i større og større grad berørt negativt av at kongekrabben har etablert seg i Vest-Finnmark.

Strifeldts beskrivelse møter imidlertid motstand av forsker Jan H. Sundet ved Havforskningsinstituttet. Han sier at tettheten av kongekrabbe i vest kun er om lag en tiendedel av den i øst.

– Jeg har store problemer med å se at det skal være et betydelig problem, basert på de tallene vi har gjennom våre undersøkelser, sier han.

Jan H. Sundet

Forsker ved Havforskningsinstituttet, Jan H. Sundet, sier situasjonen i vest ikke kan sammenlignes med den i øst.

Foto: Henriette Leine Wangen / NRK

– Ikke stort problem

I juni foretok Havforskningsinstituttet sitt årlige kongekrabbetokt i Vest-Finnmark. Da fanget de mellom 150 og 180 kongekrabber.

– I Øst-Finnmark ville vi sannsynligvis ha fanget 4000-5000 krabber i samme tidsrom. Det sier jo litt om hvor mye krabbe som er i øst i forhold til i vest.

Sten Siikavuopio, seniorforsker og spesialist på kongekrabbe ved Nofima, støtter Havforskningsinstituttets beskrivelse.

Han sier krabben er på vei vestover og nok vil etablere seg i Troms og Finnmark, men at den mengden man finner i vest nå ikke er i nærheten av å by på de samme utfordringene som i øst.

– Det har vært enkelttilfeller i Vest-Finnmark hvor man har fått krabben i garnet, men noe stort problem er det ikke, sier Siikavuopio.

Kongekrabbefiske

Det er store mengder kongekrabbe som tas opp i Øst-Finnmark. Én kvote kan alene være verdt 400.000 kroner. Om også fiskere fra Vest-Finnmark får ta del i fisket, frykter fiskerne i øst for sitt livsgrunnlag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Fiskerne har bedre kjennskap

Frps fiskeripolitiske talsmann, Bengt Rune Strifeldt, holder likevel fast på at kongekrabben er blitt et så stort problem i Vest-Finnmark, at fiskerne der nå må få være med på krabbefisket.

– Det er på bakgrunn av opplysninger man får fra fiskere rundt kysten av Vest-Finnmark. Forskning skal man lytte til, og ikke minst skal man lytte til fiskerne og de utfordringene de har.

– Så du mener fiskerne har et bedre overblikk over situasjonen i hele Finnmark enn det Havforskningsinstituttet har?

– I hvert fall i vest vil jeg hevde at fiskerne som er ute hver dag hele året, har bedre kjennskap til utviklingen enn forskere som har tokt for å prøve å avdekke utviklingen.

Bengt Rune Strifeldt

Frps fiskeripolitiske talsperson, Bengt Rune Strifeldt, mener det er fiskerne selv som kjenner farvannet best.

Foto: Presse

Argumentasjonen fra Nærings- og fiskeridepartementet er noe annerledes. Statssekretær Roy Angelvik (Frp) skriver følgende i en e-post til NRK Finnmark:

«Jeg har tillitt til forskningen og rådgivningen som Havforskningsinstituttet gjør på kongekrabbe, det gjelder også beskrivelsen av kongekrabbesituasjonen i Vest-Finnmark. Kongekrabbefisket har veldig god lønnsomhet, og dette er et tilleggsfiske som bør kunne deles på flere.»

Departementets forslag om å utvide deltakelsen i det kvoteregulerte krabbefiskområdet i Øst-Finnmark er sendt på høring i dag 9. juli.