Hopp til innhold

Går mot det dårligste laksefisket noensinne

Elver stenges for villaksfiske og det innføres strenge restriksjoner.

Laksefiske i skumring

STENGER ELVER FØR TIDA: Flere elvelag har sett seg nødt til å stanse laksefisket, lenge før det som var tenkt. I tillegg er det innført strenge restriksjoner i mange vassdrag, med hensyn til antall laks som kan fiskes, på grunn av en uvanlig laber sesong mange steder.

Foto: Rolf Jakobsen / NRK

De siste fem årene har sportsfiskerne i gjennomsnitt landet 120.000 villaks i elvene.

– Denne sesongen er foreningen for elveeierlagene sterkt i tvil om man kommer til å fange over 100.000.

Det sier kommunikasjonsansvarlig Pål Mugaas i Norske lakseelver til NRK.

– Hvor langt tilbake må man for å finne tilsvarende?

– Jeg tror vi ikke har hatt et så dårlig år noen gang.

I Øst-Finnmark er det veldig dårlige fangster. Flere elver er stengt. Det samme gjelder elver i Troms.

Namsenelva er en motor i laksefisket i Trøndelag. Der startet sesongen bra.

– Så dabbet det av. Det er innført restriksjoner i elva slik at man ikke tar ut så mye fisk. Andre områder har slitt med tørke. Det kan godt være klimaendringer nå kommer inn som en større og større faktor, sier Mugaas.

I Reisaelva i Nord-Troms ble elva stengt for laksefiske 1. august. Reisa Elvelag tok avgjørelsen sammen med Miljødirektoratet.

Det var ikke lett.

Pål Mugaas, Norske Lakseelver

Pål Mugaas i Norske lakseelver sier sesongen for laksefiske nok blir den verste på lenge.

Foto: Norske Lakseelver

Ser sammenheng med pukkellaks

Styreleder Harry Fyhn i elvelaget sier det har gått nedover siden 2015. De har ennå ikke sikre svar på hvorfor bestanden har minsket.

Han mener likevel å se en sammenheng med invasjonen av pukkellaks i 2017 og 2019. Gytetellingene i vassdraget viser at også at antall hunnlaks går ned med rundt 1.000 kilo i pukkellaksårene.

– Vi legger merke til er at det er en større nedgang disse årene. Jeg tror den fortrenger den atlantiske villaksen, sier Fyhn.

Også ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) har man registrert at det er lite laks i elvene.

Forsker Eva Thorstad er klar på hvor hovedproblemet ligger.

Skylder på oppdrett

– Laksebestandene har vært lave i noen år nå. Det er lav overlevelse i havet. Og i tillegg har det vært avvikende dårlig i Midt-Norge og på Vestlandet. Og det knytter vi til effekten av lakseoppdrett, sier forsker Eva Thorstad.

Hun peker også på Øst-Finnmark som et område med spesielt lite lakseinnsig denne sommeren. I resten av landet beskriver forskeren sesongen som variabel.

– Det er effekten av lakselus, rømt oppdrettslaks, og andre infeksjoner knyttet til oppdrett. Og særlig har lusesituasjonen forverret seg de siste årene. Dødelighet på grunn av lakselus, utdyper hun.

Når det kommer til pukkellaksen, vet forskerne så langt for lite om konsekvensene av invasjonen til å slå fast i hvilken grad det har påvirket villaksbestanden. Likevel mener hun det kan ha noe å si i de elvene der flest pukkellaks har funnet veien.

– Vi fikk en dramatisk økning av pukkellaks fra 2017, så det er noe vi har sett i tre år nå. Men effektene av det vet vi veldig lite om.

Mener forsker tar feil

Sjømat Norge avviser at oppdrettsnæringen har skylden for lite lakseinnsig denne sommeren.

– Tilbakemeldingene vi har fått fra blant annet miljøet i Nord-Norge samsvarer ikke med det forskeren sier. Det er en sammensatt og komplisert situasjon. Vi vet at det er en rekke faktorer som påvirker villaksen, blant annet klima og mattilgang i havet. Lus er også en av dem, og det er selvfølgelig en situasjon vi føler et stort ansvar for.

Det sier kommunikasjonssjef Henrik Horjen.

Han sier oppdrettsnæringen er pålagt strenge krav til hvilke lusetall som er tillatt til enhver tid.

– Det ser vi at vi i stor grad evner å følge. I tillegg er det satt i gang mange prosjekter som handler om å løse utfordringer knyttet til lakselus, avslutter han.