Hopp til innhold

Jentene som ble skarpskyttere

De unge jentene ble først satt til å ta oppvask og lage mat. Deretter endte de opp i geriljakrig mot tyske elitesoldater. Nå planlegges det TV-serie om kamphandlingene på Sørøya vinteren 1944/45.

Kvinnelige soldater

Tre av de unge kvinnene som endte opp som geriljasoldater i Vest-Finnmark. Dette skal være (f.v.) Randi Møgster (gift Floer), Kjellaug Krane (gift Johannessen), Eva Johannessen (gift Bjerknes).

Foto: Norges Hjemmefrontmuseum

– Dette er en historie om unge jenter som vervet seg til motstandsbevegelsen. De ble med for å ta oppvasken og å lage mat, men endte opp med å drepe ganske mange tyske soldater. Hva gjør det med et ungt menneske å drepe. Det er historien vi ønsker å utforske, sier skuespiller Maria Bock fra Hammerfest.

Sammen med Ken Arne Brox fra Sørvær og Mathis Ståle Mathisen fra Alta, planlegger hun en TV-serie om de mange unge soldatene som sloss for friheten krigsvinteren 1944/45.

– Sterke historier

– At det ble gjennomført så omfattende krigshandlinger på norsk jord med unge, kvinnelige soldater, det er veldig sterke historier som flere burde få høre mer om, sier hun.

Ken Arne Brox understreker at det er opplevelsene til den da 18 år gamle Mary Hustad som vil danne basis for en TV-serie.

Mary Hustad - bilde tatt rett etter krigens slutt

18 år gammel valgte Mary Hustad å bli igjen på Sørøya for å kjempe sammen med de frivillige Sørøystyrkene mot tyske elitesoldater. Hustad ble omtalt som 'styrkenes beste skytter' og ble våpeninstruktør for nye rekrutter.

Foto: Privat

– Mary, som vi har tenkt skal være hovedpersonen i historien, hadde blant en hendelse der hun grov seg ned i tangen for ikke å bli tvangsevakuert. Det er slike historier som er hjerteskjærende, sier Brox, som selv er fra Sørøya.

Huleboere

Sammen med vel 100 personer hadde Mary Hustad og hennes mor høsten 1944 gjemt seg i en hule for ikke å bli tvangsevakuert. De ble oppdaget av tyske soldater og tatt til fange. I mørket klarte Mary å flykte og gjemte seg på fjellet sammen med andre ungdommer.

Etter måneder i skjul ble hun i februar samlet sammen med andre på Sørøya for å bli sendt vekk med de engelske destroyerne.

Sørøy-styrkene

Sivile helt ned i 15-årsalderen vervet seg som frivillige i den norske Sørøy-styrken. Bildet er fra februar 1945.

Foto: NTB

Ved båten sto en norsk offiser og ba alle våpenføre om å slutte seg til de norske frivillige styrkene. Mary var på vei om bord, da hun sammen med flere ungdommer valgte å bli igjen på øya for å kjempe mot tyskerne.

– Det hadde bredt seg et veldig hat mot tyskerne. Daglig fløt det i land lik på Sørøya etter kampene ute i havet, sa Mary i et intervju med NRK i 2011.

Fra brødbakst til krigshandlinger

Kvinnene ble innrullert i styrkene som lotter og først satt til å sy, bake brød og lage mat til mannfolkene. Men etter hvert deltok de som regulære soldater, og gjennomførte våpentrening, vakthold og patruljesøk mot tyske stillinger.

Snart ble hun en av få norske kvinnelige soldater som skjøt og drepte tyske soldater i kamp på norsk jord.

– Innspillingsstart i 2019

Vil lage TV-serie om krigshandlingene på Sørøya

Maria Bock, Ken Arne Brox og Mathis Ståle Mathisen (begge fra Rein Film AS) står bak ideen om TV-serien.

Foto: Maria Bock

Foreløpig er det et stykke frem til et TV-prosjekt kan realiseres, forteller Brox.

– Vi starter med å hente inn samarbeidspartnere til et forprosjekt. Vi ser for oss innspillingsstart i 2019, sier han.

– Dette kommer i tillegg til opplysninger fra folk med relevant informasjon, supplerer Maria Bock, som oppfordrer folk til å ta kontakt.