Hopp til innhold

Innfører «polarsertifikat» for skipsfart rundt polene

Nye regler skal sikre trygg og bærekraftig skipsfart i Arktis og Antarktis.

The M/S Explorer

Cruiseskipet M/S «Explorer» forliste i 2007 ved King George Island i Antarktis etter å ha truffet et isfjell.

Foto: Ho / Reuters

Fra 1, januar 2017 blir det blant annet strengere krav til redningsutstyr, og krav om et eget «polarsertifikat».

Det blir totalforbud mot utslipp av olje og skadelige flytende stoffer. I tillegg er det særlige skjerpede krav til utslipp av matavfall, lasterester og kloakk.

Polarkoden

Krav til opplæring er også et viktig elementene for sikker operasjon i polområdene, sier næringsminister Monica Mæland.

– Vi kaller dette for polarkoden, som handler om å forebygge ulykker og øke sikkerheten for skip, mannskap og passasjerer samtidig som vi ivaretar miljøet. Områdene rundt polene er sårbare, og ekstreme værforhold gjør at det er krevende å ferdes der. Derfor er jeg glad for at vi nå får nye, internasjonale kjøreregler, sier næringsminister Monica Mæland.

Polarkoden er globalt bindende regler for skip som skal ferdes i Arktis og Antarktis. Norge har vært pådriver for å få på plass de nye reglene.

– Over 80 prosent av skipsfarten i Arktis går i dag i norske farvann. Vi har derfor et særlig ansvar for å sørge for sikker og miljøvennlig skipstrafikk i disse områdene. Polarkoden er noe av det viktigste arbeidet som er gjort for å sikre en bærekraftig skipsfart i polare farvann, sier Mæland.

Avdelingsdirektør Bent-Ove Jamtli ved Hovedredningssentralen for Nord-Norge sier til NRK at det er viktig å få dette regelverket på plass.

Også direktør Jan-Gunnar Winther ved Norsk polarinstitutt sier at regelverket absolutt er bra for miljøet, og arbeidet med å unngå ulykker.