Hopp til innhold

Høyre-politiker vil ikke ha rovdyr i Norge: – Gir oss ingen verdiskaping

I et oppslag i Dagbladet mener stortingsrepresentant for Finnmark, Laila Davidsen (H), at alle rovdyr i Norge bør skytes. Til NRK sier hun at mengden er problematisk.

Jerv (Gulo gulo)

I dag er jervebestanden i Finnmark dobbelt så stor som Stortinget har bestemt. Tiltakene for å redusere bestanden har dermed ikke lyktes.

Foto: Myhr, Steinar / Samfoto

  • Etter publisering har NRK endret tittel etter ønske fra kilden selv. Innholdet i artikkelen er likevel den samme.

– Jeg mener vi ikke trenger dem, og er generelt opptatt av at vi må ivareta næringsinteressene. Rovdyrene gir oss ingen verdiskaping. Det gjør landbruk og reindrift. Jeg skulle gjerne sett at mitt Høyre vektla næringsinteressene høyere, sier hun til avisen.

Laila Davidsen

Høyre-politiker Laila Davidsen representerer Finnmark i Næringskomiteen på Stortinget. Davidsen, som i 2010 byttet parti fra Frp til Høyre, er uenig med eget partis rovdyrpolitikk.

Foto: Knut Åserud/Finnmark fylkeskommune

Til NRK sier Davidsen at hun ikke kommer til å gå i tog for å få alle rovdyr vekk fra Norge, men innrømmer at overskriften er legitim, basert på hennes egne uttalelser.

– Det som jeg sa, og som jeg fortsatt sier, er at vi har for mye rovdyr i Norge. Jeg personlig er ingen tilhenger av det, og jeg mener det minste man kan gjøre er å få ned antall rovdyr som forliket tidligere har sagt, sier Davidsen til NRK.

Rovdyrforliket hun sikter til, ble inngått mellom samtlige partier på Stortinget i 2011. Forliket innebar blant annet at bestandsmålet for ulv, gaupe og jerv skulle videreføres. Men også at all forvaltning av rovdyr skal bygge på vitenskapelig og erfaringsbasert kunnskap. Videre skal det legges vekt på respekt for eiendomsretten, og enkeltmenneskers og lokalsamfunns livskvalitet.

Jervevalper og jervetipe tatt ut i hiuttak i Femundsmarka

Hi-uttak på våren er en vanlig prosedyre for Statens naturoppsyn.

Foto: Eivind Fallet / Statens naturoppsyn

For mye jerv

Davidsen sier hun er opptatt av næringsinteressene til bønder og reindriftsutøvere i Finnmark. Der har jerven vært en særlig fryktet fiende.

– Bestanden har eksplodert de siste årene. Men også ørn og gaupe, som har vært en utfordring for husdyrholdet i Finnmark, sier politikeren.

Hun taler mot sin egen regjering, og kritiserer at det ikke gjøres nok med denne problematikken.

– Det er mye mer jerv enn bestandsmålet sier vi skal ha. Myndighetene klarer ikke å ta ut jerven som er overtallig, noe som er nødvendig for å bevare jerven. Det er mengden av rovdyr som gjør at jeg synes dette er veldig problematisk, sier Davidsen.

Jervefelle skal vere meir effektiv jakt

En jervefelle som lokker jerven levende inn i en bås. Her fra en av de to jervebåsene som er godkjent i Indre Sogn.

Foto: Privat

Vurderer tapene

Et prøveprosjekt som lokker jerven levende inn i feller, er et av tiltakene statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet trekker fram når han begrunner sin uenighet til Dagbladet.

For han mener regjeringen gjør mye med rovdyrproblematikken.

– Jeg vet at mange er utålmodige når det gjelder ekstraordinære uttak, særlig på grunn av jerven, men vi mener det først er utpå våren det er mest effektivt å drive ekstraordinære uttak i regi av Statens Naturoppsyn. Det betyr at det vil bli gjort uttak utover våren der man ser at det er store behov, og det avhenger blant annet av hvor tapene har vært store i året som gikk, sier han til avisen.