Fant 15 drepte rein på en helg: – Aldri opplevd noe liknende

– Det hører til sjeldenhetene at så mange dyr blir drept av rovdyr på to dager, sier rovviltkontakt Geir Heggmo i Statens naturoppsyn.

Rein drept av jerv på Saltfjellet

Nakkebittet på denne reinsimla viser at den er drept av jerv. Til sammen fant Statens naturoppsyn 15 reinkadavre i Saltfjellområdet i helga.

Foto: Vegar Pedersen, SNO / NRK

I helga var Statens naturoppsyn (SNO) i området ved Viskisfjellet og vest for Lønsdal på Saltfjellet for å dokumentere de 15 reinkadavrene.

Det var Saltenposten som omtalte rovdyrangrepene først.

Geir Heggmo og kollega Vegar Pedersen – som er rovviltansvarlig i SNO i Nordland – er ikke tvil om at det er rovdyr som har drept dyrene.

Knuser bein i nakken

Fjorårskalv drept av jerv. Hodet fjernet.

Her er en fjorårskalv drept av jerv. Hodet er fjernet.

Foto: Vegar Pedersen, SNO

– 11 rein er drept av jerv, mens tre ble tatt av gaupe. Den siste er vi usikre på. Når åtseletere har forsynt seg i ettertid er kan det være vanskelig å konkludere, sier Heggmo til NRK.

Skadene på reinen fortelle hvilket rovdyr som har vært på ferde.

– Rovdyrene har forskjellig måte å drepe på. Jerven har en veldig sterk kjeve som kan knuse bein. Den biter gjerne over nakken eller øyet på dyret. Gaupa er redd for å tredde på bein og tar gjerne strupebitt når den dreper. Da blør offeret i hjel, sier Heggmo.

Været kan være årsaken

Jerve og gaup i Saltdal

Her har et viltkamera i Saltdal fanget inn både jerv og gaupe på samme bilde.

Foto: Stein Halvorsen

Hvorfor så mange rein er drept på så kort tid, er foreløpig en gåte for SNO.

– Men det kan ha med været vi har hardt den siste tiden. Mildvær og store nedbørsmengder har ført til hardt underlag, og det kan ha gjort reinen til et lett bytte.

Åtte jerv skutt

Både SNO og reineierne på Saltfjellet er bekymret over tapstallene i helga.

– Det er trasig for reineierne det som skjer nå. Siden jervejakten startet 15. september i fjor er det felt åtte jerv i Saltdal, den seneste nå i helga. I dag starter gaupejakta, så får vi se hva som skjer, sier Heggmo.

Samtidig understreker han at tapstallene i helga ikke nødvendigvis betyr at det er mange rovdyr på ferde.

gaupedrept rein Tjernfjellet.

Denne reinen som ble funnet på Tjernfjellet er drept av gaupe, ifølge SNO.

Foto: Vegar Pedersen, SNO
Rovviltkontakt Geir Arne Bringsli foran jervdrept simle.

Rovviltkontakt Geir Arne Bringsli foran en jervdrept simle.

Foto: Vegar Pedersen, SNO

– Det kan være en jerv som står bak, dersom det er den rette jerven. Dette håper vi å finne ut av.

Heggmo forteller at ikke alle jerver har et like sterkt drapsinstinkt.

– Sauebønder forteller om jerv som over lengre tid oppholder seg i samme område som sau på beite uten et eneste tap.

Har fått tillatelse til skadefelling

Det beiter 1.500 rein i Saltfjellet reinbeotedistrikt, og Fylkesmannen i Nordland har i dag gitt et lokalt jaktlag tillatelse til skadefelling i områdene Dypen-Viskis-Tjernfjell i Saltdal kommune.

– Fylkesmannen vurderer at påvist tapsomfang er ekstraordinært, og at dette må tillegges avgjørende vekt. Videre vurderer vi at framtidig tapspotensiale er betydelig, skriver Fylkesmannen.

Har høyest tap

I 2016 ble det rapportert drøyt 1.500 skader på sau gjort av bjørn, jerv, gaupe og kongeørn. Det er laveste tall etter årtusenskiftet, ifølge Miljødirektoratet.

Jerv er sammen med gaupe, den rovviltarten som forårsaker størst tap av sau og lam til
fredet rovvilt i Nordland.

Reindriftsåret 2015/2016 ble det erstattet 1.146 rein til jerv i fylket. Saltfjellet reinbeitedistrikt er det distriktet som har hatt høyest tap til jerv de siste årene. I fjor ble det erstattet 244 rein til jerv i Saltfjellet.

Jerv spiser på åte

Jerv som spiser på åte i Saltdal.

Foto: Stein Halvorsen