Hopp til innhold

Historisk lite mat på vidda – frykter reindød

Ny rapport slår fast at det aldri har vært så lite mat til reinen på Finnmarksvidda som det er nå. Nå frykter forskerne samme utvikling som på de finske beitene.

Grenseområde mellom Norge og Finland

GRENSE: Bildet viser et av de siste områdene på norsk side (nærmest) der det er reinlav, på grensen mot Finland. På andre siden av grensen sees finske helårsbeiter som viser gråe, altså slitte beiteområder. Norut-forskerne mener at samme situasjon kan bli en realitet i Norge, hvis utviklingen fortsetter.

Foto: Bernt Johansen / Norut

Bildet øverst i artikkelen viser helårsbeiter i Finland mot lavheier på norsk side. Bildet er tatt sørvest for Gavdnjajávri. Det finske området er grått fordi det er nedbeitet.

– Hvis utviklingen fortsetter over tid vil man få samme situasjon på norsk side også. Vi ser jo at det blir mindre på norsk side også. Dersom det fortsetter vil det ta slutt og se like grått ut på norsk side også, sier seniorforsker ved Norut, Bernt Johansen, som er en av forskerne som i nesten tretti år har brukt satellittdata til å se på hvordan beiteforholdene på Finnmarksvidda har endret seg.

Les også: Ingen får bukt med reindøden

Nedslående rapport

Vidda

SATELLITT: Bildet har tretti meters oppløsning og ser ut som et vanlig fargefoto. Skog og kratt er grønt og lavheiene på norsk side er hvite. Slitte lavheier får gråfarge. Bildet har en utstrekning på 18x18 mil.

Foto: Norut

Det har aldri før vært så lite mat til reinen på Finnmarksvidda som det er nå. Det konkluderes det med i den nye rapporten av forskere ved Norut.

I juni overleverte de sin hittil siste og mest nedslående rapport til sin oppdragsgiver, tidligere Reindriftsforvaltningen, nå Landbruksdirektoratet.

– I dag er lavheiene kraftig redusert, og det man finner av intakte lavheier i dag har man i hovedsak inn mot grensa mot Finland, forteller Johansen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reindød på Finnmarksvidda

BEITE: Matmangel og rovdyr gjør at svært mange rein dør på beite.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Les også: Her er reintallene

Fire prosent av vidda

Jørn Rolfsen

Administrerende direktør Jørn Rolfsen i Landbruksdirektoratet.

Foto: Statens Landbruksdirektorat

Det er dramatisk når det stadig blir mindre mat på vidda. Det betyr at reinens viktigste næringskilde på vinterbeite er i ferd med å skrumpe inn.

– Resultatene er jo ganske klare og viser jo at lavdekket har gått drastisk ned. Når vi startet dette i 1987 så utgjorde lavdekket 19 prosent av totalarealet. De siste resultatene viser at lavdekket i 2013 er nede i dramatiske fire prosent, sier administrerende direktør Jørn Rolfsen i landbruksdirektoratet.

Les også: – Kort vinter kan avverge katastrofe

Med for mye rein på beitene kan det bli en svært krevende vinter, frykter Rolfsen.

Reinlavet er redusert fra å dekke 19 til nå og kun dekke 4 prosent av Finnmarksvidda.

– Endringene er dramatiske over tid. Nå er vi nede på det laveste nivået vi har målt i denne perioden. Nå viser tallene at man har cirka fire til fem prosent tette og gode lavheier på Finnmarksvidda, sier Rolfsen.

Les også: Signerte ny reinavtale med Finland

Les også: – Jeg har sett bitterhet og hat

Tøff vinter for reinen

Bernt Johansen

Seniorforsker ved Norut, Bernt Johansen.

Foto: Norut

I november fortalte NRK at en rekke reineirere har latt flokkene vokse, på tross av krav om å få ned antallet dyr . På grunn av lav slaktevekt er også flere hundre dyr blitt kassert under årets slaktesesong.

Les også: Slakter sin tidligere reindriftssjef

I rapporten konkluderer også Bernt Johansen og kollegene at det høye reintallet er skyld i at reinens desidert viktigste næringskilde på vinterbeite er redusert til et historisk lavt nivå.

I slutten av november fortalte NRK at en rekke reineier som skulle ha redusert antallet dyr likevel har latt reinflokkene vokse. Nå frykter direktør i landbruksdirektoratet, Jørn Rolfsen, en hard vinter på vidda.

– Vi hadde jo en tøff vinter i fjor og, med mye isdekke og vanskelige beiteforhold. Når man i tillegg ser dette i sammenheng med et historisk lavt lavdekke, som er den viktigste maten til reinen på vinteren, så er dette veldig krevende.

Les hele rapporten her