Hopp til innhold

Trenden bekymrer – har aldri blitt målt så lite havis i Arktis

Det har aldri før blitt målt så lite havis i Arktis i juli som i år. Forskerne mener dette føyer seg inn i utviklingen de har sett de siste årene, og tror utviklingen vil fortsette.

Framstredet 2019

ISEN MINKER: Havisutbredelsen i Arktis måles daglig. Bildet viser forskere som måler havisens tykkelse i Framstredet i fjor. I bakgrunnen er forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

Foto: Jean Negrel / Norsk Polarinstitutt

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

National Snow and Ice Data Center i USA måler havisnivået daglig. Det har de gjort siden 1979. Målingene deres viser at det aldri har blitt målt mindre havis i Arktis i juli.

– Det kan være mange naturlige årsaker til at det er så lite havis i år. Samtidig er langtidstrenden tydelig på at det går nedover i både mengde og tykkelse på isen, sier seniorforsker ved Cicero, Marianne Tronstad Lund.

Marianne Tronstad Lund

MYE SPILLER INN: Marianne Tronstad Lund ved Cicero sier at det er mye som spiller inn på utbredelsen av havisen. Derfor er ikke de lave målingene i seg selv et tegn på klimaendringene. Men den langsiktige tendensen tyder klart på at det blir mindre havis i Arktis, sier hun.

Foto: CICERO / CICERO

Hetebølge og tynnere is

Det er flere årsaker til at havisnivået minker, ifølge det amerikanske senteret. Blant annet hetebølgen i Sibir i sommer. Havisen har også vært tynnere enn vanlig i vinter, noe som gjør at den smelter lettere om sommeren.

– Det er en trend at vi ser mindre havis i Arktis under alle årstider. Enkelte år kan avvike fra denne trenden, men i løpet av de siste tiårene har det oftest vært år med nokså lav havisutbredelse, sier havisforsker ved Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland.

Norsk Polarinstitutt, havisforsker og seksjonsleder Sebastian Gerland

GÅR NEDOVER: Havisforsker og seksjonsleder på Norsk Polarinstitutt, Sebastian Gerland, sier kurven for hvor mye havisutbredelsen har minket er veldig bratt denne sommeren.

Foto: Nick Cobbing / Norsk Polarinstitutt

– Særlig er det lite havis tidlig om høsten, når den vanligvis er på et minimum. Endringene er mindre om vinteren, når isen til vanlig er på sitt tykkeste. Men vi har også sett større reduksjoner på denne årstiden de siste årene, sier Marianne Tronstad Lund hos Cicero.

Hun forteller også at det er vanlig med variasjoner, både fra år til år og tiår til tiår. Blant annet kan det skyldes at havstrømmene flytter isen rundt og komprimerer den langs kysten.

– Så det blir vanskelig å sammenligne fra år til år. Men langtidstrenden vi nå ser bekymrer likevel. Den viser det store bildet. Det er tydelig at klimasystemet er i endring. Det er bekymringsfylt for både økosystemer og mennesker i som bor i disse områdene, sier Lund.

Havis i Arktis smelter

LITE: Havisen smelter i rekordfart. Det har aldri før blitt målt så lite havis i Arktis i juli.

Foto: Sebastian Gerland / Norsk Polarinstitutt

Nylig kom det fram at isbjørnen kan være utryddet innen 80 år, dersom havisen fortsetter å smelte i samme tempo som nå. Det er også mindre dyr, som isalger, som er avhengige av isen og lysforholdene.

– Mindre isutbredelse har konsekvenser for dyrelivet i Arktis, som er tilpasset forholdene i isdekkede farvann, sier Sebastian Gerland ved polarinstituttet.

Forsterker klimaendringer

Mange av folkene som bor i Arktis har også tilpasset seg et liv med havis. De bruker havisen både til jakt og transport.

Mindre havis kan også ha konsekvenser for mennesker og sjøruter, mener Gerland.

Mengde havis Arktis 21. juli 2020

TYDELIG: Det har vært betydelig reduksjon i havisutbredelse på den nordlige halvkule. Den oransje linja viser gjennomsnittlig isutbredelse mellom 1981 og 2010 21. juli.

Foto: NATIONAL SNOW AND ICE DATA CENTER / UNIVERSITY OF COLORADO BOULDER

– Hvor havisen befinner seg kan variere mellom år, men det avhenger av hvilke områder som er varmest og hvordan isen beveger seg. Havisen er dynamisk. Nå er det lite is i Nordøstpassasjen, mens det fremdeles er is i Nordvestpassasjen, sier Gerland.

I tillegg kan mindre havis sette fart på klimaendringene.

– At havisen forsvinner har en forsterkende effekt på oppvarmingen av klimasystemet. Når isen forsvinner, kommer det mørke havet under isen frem. Havet fanger opp mer av sollyset sammenlignet med isen, og gir ytterligere oppvarming, sier Cicero-forsker Marianne Tronstad Lund.