Hopp til innhold

«Syke satan, der går det et skred til»: Nå tar Grieg Seafood selvkritikk

Grieg Seafood innrømmer at de tok for lett på skredfaren i tida før et snøskred traff oppdrettsanlegget i Altafjorden.

Video som viser snøskredet som traff oppdrettsanlegget til Grieg Seafood i Altafjorden.

– Vi burde blant annet forsøkt å ta ned snø kontrollert i løpet av helga, sier regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, Vidar Aamo Nikolaisen.

De ansatte vurderte selv å forlate området før snømassene veltet over laksemerdene i Davatluft i Altafjorden mandag 15. februar.

Nå tar oppdrettsselskapet selvkritikk for manglende risikovurdering. Skredfaren har vært høy over flere uker i Finnmark.

– Når vi nå har gått gjennom hendelsesforløpet og risikovurderingene, ser vi at vi ikke hadde nok fokus på risikoreduserende tiltak i helga som var. Det beklager vi veldig, sier regiondirektør Nikolaisen i en pressemelding.

Ingen mennesker ble skadet i skredet som gikk mandag 15. februar.

Roger Pedersen

Kommunikasjonsrådgiver i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen.

Foto: Hanne Bernhardsen Nordvåg / NRK

Kommunikasjonsrådgiver i Grieg Seafood Finnmark, Roger Pedersen, sier til NRK at vinteren kom brått på i år.

– Vi gikk fra en helt snøfattig vinter til at det plutselig kom store snømengder i februar. Vi ble rett og slett tatt på senga. Vi klarte ikke å være like flinke på de forebyggende tiltakene som vi var i fjor, sier han.

Flere laksemerder med over 1,2 millioner fisk er truffet av et snøskred i Altafjorden. Det kan ha rømt fisk, melder Fiskeridirektoratet.

På oppdrettsanlegget er det over 1,2 millioner fisk, ifølge Grieg Seafoods.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Turte ikke være på merdene

I pressemeldingen innrømmer ledelsen i Grieg Seafood at det var ansatte på anlegget som selv vurderte det som for farlig å gå ut på laksemerdene mandag.

De ansatte hadde klokelig trukket seg unna. De kunne filme skredet da det raste nedover fjellsiden og ned på merdene med 1,2 millioner fisk.

– Syke satan, der går det et skred til, roper en av de ansatte i videoen NRK har fått tilgang til via Grieg Seafood.

– Jeg vil rose de ansatte for riktig håndtering både i forkant og etterkant av raset. De vurderte forholdene som for utrygge til å gå ut på ringene. Det var helt etter boken, sier regiondirektør Nikolaisen.

Vidar Aamo Nikolaisen Grieg Seafood Finnmark

Regiondirektør i Grieg Seafood Finnmark, Vidar Aamo Nikolaisen, beklager at de ikke tok skredrisikoen på alvor.

Foto: André Bendixen / NRK

Skulle flytte anlegget

Dette er det andre snøskredet som har truffet anlegget i Davatluft. I 2018 gikk også et stort snøskred på samme sted.

– Grieg Seafood Finnmark satte da umiddelbart i gang med en prosess for å flytte anlegget til et sikkert sted. Det innebar blant annet skredutredninger og nødvendige søknadsprosesser, sier Nikolaisen.

18. februar 2020 ble ny plassering godkjent av Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Planen har deretter vært å flytte anlegget etter at nåværende fisk er slaktet ut i sommer. Det er noe også Fiskeridirektoratet støttet, sier regiondirektøren.

– Det aller viktigste er at alle ansatte kom fra denne forferdelige hendelsen i god behold. Vi er veldig glade for at skadene i all hovedsak kun er materielle, sier han.

Å stoppe driften i et oppdrettsanlegg medfører store økonomiske tap.

Kommunikasjonsrådgiver Roger Pedersen avviser imidlertid at økonomiske hensyn har trumfet sikkerheten i dette tilfellet.

– Nei, overhodet ikke. Sikkerheten kommer alltid først.

– Så det som skjedde mandag var en glipp?

– Det var en ren glipp, og det har vi og innrømmet og beklaget, sier Pedersen.

Oppdrettsanlegget i Davatluft på Stjernøya er rammet av snøskred. Bilde er fra flere år siden, og er publisert med tillatelse fra Altaposten.

Fra lufta kan man se tydelig at rester fra snøskredet ligger igjen i fiskemerden midt i bildet.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Fare for villaksen

Rømmingen kunne fått store konsekvenser for villaksen i Altaelva, som ligger få mil unna oppdrettsanlegget. Så langt har selskapet konkludert med at skadene på merdene ikke har ført til rømming av betydning.

– Vi jobber hele tiden svært hardt for å unngå rømming fra alle våre anlegg. Vi er bevisste på at vi oppdretter laks i nærheten av Altaelva, verdens beste villakselv, og vårt ansvar for å unngå å påvirke den. Vi er lettet over at skredet ikke har ført til en større rømming.

– Men hver fisk som rømmer én for mye, og vi er ikke fornøyde med at vi per nå har fanget seks oppdrettslaks i gjenfangstgarnene, sier regiondirektør Nikolaisen.

Ifølge direktøren skal selskapet sammen med skredeksperter og de ansatte på anlegget lage et opplegg for å følge skredrisikoen tettere gjennom resten av vinteren.

Snøskred traff oppdrettsanlegg

Snøskred traff oppdrettsanlegg.