Gjennomsnittsvekten øker: – Vi må tørre å si at det er et klasseproblem

Gjennomsnittsvekten øker på landsbasis. De nye tallene fra Tromsøundersøkelsen og helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at 25 prosent av menn og 22 prosent av kvinner har fedme.

Graff

Mari-Mette Graff, leder i LFO, mener at økonomi kan være en årsak til at flere i Nord-Norge sliter med overvekt.

Antallet voksne som lider av fedme og overvekt øker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Folkehelserapporten viser at det er geografiske forskjeller i befolkningen. Det er spesielt i Nord-Norge og på landsbygda at overvekt er et problem.

Handler ikke om kunnskap, men økonomi

Leder i Landsforeningen for overvektige (LFO), Mari-Mette Graff, mener det kan ha mye å gjøre med økonomiske ressurser blant befolkningen i Nord-Norge.

– Det kan speile at jo dårligere råd man har jo større er sannsynligheten for overvekt. På landsbygda er ikke priskonkurransen på matvarer den samme som i byene. I tillegg er lønnsnivåene ofte lavere, dermed får man en situasjon hvor man tjener mindre og varene er dyre, sier Graff.

Hun mener ikke overvekt handler om kunnskap hos dem som sliter med fedme.

– Det er ikke i den høye utdanningen man lærer om kosthold og trening. Det handler om hvor mye du har igjen i pengeboka når du står og skal betale i butikken.

  • Se også: Ingrid Jansen gikk ned 15 kilo. Nå vil hun hjelpe andre med å oppnå det samme som henne:
Vi blir med kursholder Ingrid Jansen på tur i skogen. Hun går, jogger, gjør pushups.

Det er ikke bare i butikken økonomien kan påvirke. Graff mener det også kan ha en innvirkning på om man har ressurser til å la barna være med på fritidsaktiviteter.

– Absolutt. Det vi ser er at det har blitt bedre når det kommer til å legge til rette for unger fra familier med dårlig økonomi innenfor idrett, men det er fortsatt stor skam forbundet med å si «at dette har vi ikke råd til.» Vi må tørre å si at overvekt er et klasseproblem, tallene er tydelige.

Fokus må ligge på årsaken til problemet

Graff som leder i LFO har fått høre at mange mener at leger må tørre å spørre pasienten om hva som er grunnen til at de har utviklet overvekt.

– Vi trenger et paradigmeskifte i måten vi forstår overvekt på. Vi må slutte å se på det som et problem som handler om moral og vilje, men se på det som et uttrykk for at et menneske har utfordringer. Fastlegen må ha en kunnskapsbasert tilnærming fremfor en moralsk, med fokus på å spise mindre og trene mer.

Mari-Mette Graff, leder i Landsforeningen for overvektige

– Det er en betydelig overrepresentasjon blant overvektige som har opplevd mishandling og mobbing. Jeg kjenner mennesker som har fortalt at de spiste hele tiden for å gjøre seg lite attraktiv for bestefaren som misbrukte dem. Det er utrolig alvorlig.

Har blitt normalt å være overvektig

Laila Arnesdatter Hopstock

Laila Arnesdatter Hopstock, førsteamanuensis ved helse- og omsorgsfag hos UiT, mener at det kan være sammensatte årsaker til at flere sliter med overvekt.

Foto: Elisabeth Øvreberg / UiT

Laila Arnesdatter Hopstock, er førsteamanuensis ved Institutt for helse- og omsorgsfag hos UiT. Hopstock sier at det er ikke noe nytt at vi har større grad av overvekt i Nordland, Troms og Finnmark.

– Det normale nå er å være overvektig, det er klart det er bekymringsfullt.

I Troms er gjennomsnittet av befolkningen overvektig. Det gjelder spesielt unge voksne i alderen 40–49 år. Mange av tiltakene for å forhindre overvekt fungerer ikke, mener Hopstock.

– Man har nasjonale anbefalinger for kosthold og fysisk aktivitet, og vi ser i stor grad at de som allerede er fysisk aktiv tar rådene og kanskje blir litt sunnere. Men så har vi en stor gruppe som vi ikke når, det er jo også bekymringsfullt at det er sosiale ulikheter i helse.