Hopp til innhold

Bekymret for økende fedme og overvekt blant voksne

Antallet voksne som lider av fedme og overvekt øker, ifølge Folkehelseinstituttet.

Overvekt

Andelen voksne med fedme og overvekt øker i Norge.

Foto: colourbox.com

– Vi ser en bekymringsfull utvikling både blant unge voksne og voksne, sier overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet.

Bassert på en fersk en fersk undersøkelse fra Troms, mener han å konkludere med at nesten 1 av 4 voksne i Norge har fedme.

– De siste tallene vi har fra Tromsøundersøkelsen og helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag viser at 25 prosent av menn og 22 prosent av kvinner har fedme, altså KMI på minst 30,0. Dette er mye høyere enn for tjue år siden, sier Meyer.

Haakon E. Meyer

Overlege Haakon E. Meyer ved Folkehelseinstituttet er bekymret for utviklingen.

Foto: Anette Holth Hansen / NRK

Selv om flest menn har fedme, er prosentandelen med fedme grad to eller tre høyere blant kvinner enn menn.

Tallene er baserer seg hovedsakelig på helseundersøkelser gjort i Nord-Trøndelag og Tromsø, samt i Folkehelserapporten 2014.

Forskerne har ikke like grundige undersøkelser for andre deler av landet, men med støtte fra SSB og tall fra Forsvarets sesjoner tror Meyer at trenden er den samme i hele Norge.

Og det er ikke bare fedmen som øker. Også gjennomsnittsvekten er på vei opp.

Gjennomsnittsvekten øker

– Gjennomsnittsvekten øker også. Folk fra hele befolkningen blir dratt opp i vekt. Vi har færre som er tynne, færre som er normalvektige, flere som er overvektige, og flere som har fedme. Vi ser den samme utviklingen over hele fjøla, sier Meyer.

Overvekt og fedme regnes ut basert på personens kroppsmasseindeks (KMI) eller BMI på engelsk. Overvekt er nivået over normalvekt og tilsvarer en KMI på 25,0 til 29,0.

Fedme er delt inn i tre grader fra 30,0 og oppover. En KMI på over 40 regnes som sykelig fedme.

Andelen unge med overvekt har også økt de siste tiårene. Helseundersøkelsene fra Nord-Trøndelag i perioden fra 1995 til 1997 og 2006 til 2008 viser at gjennomsnittsvekten og den samlede andelen unge med enten overvekt eller fedme har økt, ifølge Folkehelseinstituttet.

Økningen hos barn har stanset

Mens fedme og overvekt er økende hos voksne har økningen blant barn stoppet opp. Om lag ett av seks skolebarn sliter med overvekt eller fedme, sier Barnevekststudien gjort av Folkehelseinstituttet.

– Det er gledelig at det ser ut til at andelen barn med overvekt og fedme har stabilisert seg og ikke lenger øker, sier Meyer.

Han viser også til at det blant annet har vært en nedgang i hjerte- og karsykdommer.

Undersøkelsene viser også en del forskjeller internt i befolkningen, og det er geografiske forskjeller.

– Det er et større problem på landsbygda enn i byene. Det er også data som viser at det er større problemer i Nord-Norge enn på Østlandet, sier han.

AKTUELT NÅ