– Streiken vil ramme samfunnene langs kysten

Havnearbeidere i Tromsø og Mosjøen går i dag ut i sympatistreik med havnearbeiderne i Risavika i Stavanger.

Tromsø Havn

Havnearbeiderne i Tromsø er forberedt på en langvarig streik.

Foto: Petter Strøm

Geir Ingebrigtsen

Geir Ingebrigtsen, tillitsvalgt Tromsø havn.

Foto: Eskil Mehren / NRK

Når streiken starter opp lørdag, betyr det at ingen skip blir lastet eller losset i Tromsø.

I Mosjøen har LO innvilget dispensasjon for aluminiumsverket, mens resten av laste og lossearbeidet er stoppet, skriver Helgeland arbeiderblad.

Streiken i Risavika startet i begynnelsen av november. Kjernen i konflikten er at Risavika nekter å undertegne en tariffavtale som vil gi havnearbeiderne i NTF fortrinnsrett til det arbeidet som utføres på havna. Denne fortrinnsretten er nedfelt i det internasjonale avtaleverket rundt havnearbeidere, men NHO og havneselskapene ønsker åpenbart å bli kvitt den, hevder Hansen.

– Denne saken er viktig for oss alle sammen. Dersom de blir nektet tariffavtale, kan dette bli noe som gjelder alle etter hvert. Dersom dette blir godkjent i Risavika kan jo arbeidsgivere andre steder spørre hvorfor skal ikke vi gjøre det samme? Det ville være en livsfarlig utvikling, sier Geir Ingebrigtsen, hovedtillitsvalgt ved Tromsø havne- og transportarbeiderforening.

Demonstrant i Risavika

Transportarbeiderne i Risavika har streiket i over en måned.

Foto: Rolf Marnburg / NRK

– Arbeidsgiverne har forsøkt å hindre at vi skal vinne fram med vårt krav. Blandet annet har de fremmet saken i to rettsinstanser, hvor de har tapt. Nå er det på tide at de setter seg ved forhandlingsbordet. Vi forlanger ikke noen annen tariffavtale enn den vi har i mange andre havner, sier Roger Hansen forbundsleder i norsk transportarbeiderforening i en pressemelding.

Ingeebrigtsen legger ikke skjul på at streiken vil få konsekvenser for samfunn langs kysten.

– De vil ikke få matvarer, siden hurtigruta ikke kommer til å frakte varer, sier Ingebrigtsen.

Forbundsleder Hansen beskylder havnene for å ville bruke underbetalte utenlandske sjøfolk til deler av losse- og lastearbeidet.

– Dette er i strid med både nasjonale og internasjonale avtaler mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Denne formen for sosial dumping er uakseptabelt, sier han til NTB.

Streik gjorde at MS Lofoten ikke fikk laste av i Tromsø

Streikende havnearbeidere i Tromsø.

«Sosial dumping»

Påstanden om sosial dumping møtes imidlertid med hoderisting i LO-forbundet Industri Energi. Det er arbeidere som er organisert i Industri Energi som i dag utfører havnejobbene i Risavika, ifølge forbundsleder Leif Sande.

– Det er overhodet ikke snakk om sosial dumping. Det er folk som gjør en seriøs jobb til gode lønns- og arbeidsvilkår, sier Sande til NTB.


Hansen i NTF er på sin side enig i at arbeiderne i Industri Energi ikke tar del i sosial dumping, men hevder at Risavika også bruker underbetalte sjøfolk til losse- og lasteoppgaver.

Risavika Terminal sier selv at selskapet primært ønsker å bruke egne ansatte til havneoppgavene.


Intern kamp i LO

Tvistenemnda mellom LO og NHO har tidligere behandlet saken, påpeker Sande. Der ble konklusjonen at verken Industri Energis tariffavtale eller NTFs tariffavtale var dekkende for Risavika. Dermed står partene ifølge Sande fritt til å kreve den avtalen de synes er best.

LO sentralt går inn for å kreve at NTFs avtale skal innføres ved Risavika havn.

– Vi tapte den kampen sentralt i LO, så vi har ingen virkemidler for å føre kampen videre. Vi holdt på i tre år, men tapte, sier Sande.

Han legger ikke skjul på at han misliker utfallet, men understreker likevel at prosessen har gått riktig for seg.


Frykter eskalering

Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norsk Havn, frykter at konsekvensen av konflikten på sikt kan bli at mer transport flyttes fra sjø til vei.

– Hvis dette eskalerer og utvider seg til flere havner, kan det gå ut over leveransene og bidra til at flere velger å bruke andre transportmidler, advarer Litsheim.