Hopp til innhold

Ga sin velsignelse til unik norsk-russisk vei

Men fortsatt gjenstår det 400 meter ...

Geistlige fra norsk og russisk-ortodoks kirke velsigner E105

Under åpningen av nye E105 ble veistrekningen velsignet både fra Den norske kirke ved blant annet Biskop Olav Øygard (midten), og metropolitt Simon (t.h.) fra den russisk-ortodokse kirken i Murmansk.

Foto: Amund Trellevik

«Fader vår. Du som er i himmelen ...»

Ordene runger over Bøkfjordbrua og inn mot den nye Trifontunellen, under åpningen av nye E105 mellom Kirkenes og Murmansk.

Det er velsignelsen av den nye vegstrekningen som høres, gjort av biskop Olav Øygard fra Den norske kirke og metropolitt Simon fra den russisk-ortodokse kirken. Det framføres på både norsk, samisk og russisk.

Ketil Solvik Olsen, Sergej Aristov og Tom Cato Karlsen, åpning E105 Sør-Varanger

Visetransportminister Sergej Aristov (midten) representerte den russiske regjeringen under veiåpninga i Sør-Varanger. Her sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og statssekretær Tom Cato Karlsen.

Foto: Amund Trellevik

Ønsker styrket samarbeid

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og den russiske visetransportministeren Sergej Aristov knyttet sammen et bånd heller enn å klippe snor, for å markere den felles veiåpninga.

– Det spesielle her er at vi har samarbeidet godt med russiske vegmyndigheter over lang tid, og bygd på begge sider. Nå har vi derfor en bedre forbindelse mellom Kirkenes og Murmansk, sier Solvik-Olsen.

Han mener at koordineringen av veiprosjektet fra begge sider av grensa, viser gjensidig respekt og anerkjennelse for ønsket om å styrke samarbeidet.

I dagens kjølige forhold mellom Vesten og Russland, er dette en unik hendelse på grensa mellom Norge og Russland.

– Jeg er veldig glad for at begge lands ministre prioriterer å komme til Kirkenes. Dette betyr at de betrakter nordområdene og samarbeidet mellom våre to land som viktig, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Mange frammøtte på Bøkfjordbrua under åpning av E105

Mange folk var på plass under åpninga, sammen med korpset som sto for musikken.

Foto: Amund Trellevik

Kjølig siden 2014

Forholdet mellom Norge og Russland har vært kjølig siden 2014, etter Russlands annektering av Krim-halvøya.

Men med Børge Brendes besøk hos sin kollega Sergej Lavrov i mars, og nå visetransportminister Sergej Aristovs besøk på dagens veiåpning, er det håp om lettelse i det norsk-russiske forholdet.

De siste årene har russiske myndigheter oppgradert hele veistrekningen fra Murmansk til grensa, ei strekning på om lag 200 kilometer.

På norsk side er det investert over 800 millioner kroner i ny bru og tunnel.

Korps og folk under åpning av E105 i Sør-Varanger

Kirkenes barne og ungdomskorps satte høytidelig stemning underveiåpningen i Sør-Varanger.

Foto: Amund Trellevik

400 meter vei gjenstår

Med ny vei på begge sider av grensa kommer også spørsmålet om ny grensestasjon opp. Samferdselsministeren sier at den kommer på plass så fort som mulig.

– Men vi vet at det er en del arbeid som må gjøres. Alt er utbedret på norsk side, og mye er gjort på russisk side. Men det er akkruat 400 meter ved grensekryssingen som må håndteres på en god måte.

Der går diskusjon på hva slags grensestasjon som skal bygges, og de siste metrene med vei kommer nok når partene blir enig om det, tror Solvik-Olsen.

Grensestasjonen mellom Norge og Russland på Storskog ved Kirkenes

Ny grensestasjon ønskes bygd så fort som mulig, men fortsatt gjenstår diskusjonen om hva slags grensestasjon som skal bygges.

Foto: Erlend Aas / SCANPIX