Hopp til innhold

Fant døde fugleunger i veikanten etter kantslått: – Umulig å unngå

De som driver kantslått langs veiene sier trafikksikkerheten kommer først. Hensynsløs praksis, mener nestleder i Miljøpartiet De Grønne.

Fugler dør av kantklippere her fra Troms

MAKABERT FUNN: Slik så to av de fem fugleungene ut da Rolf Harald Albertsen fant dem i veikanten på Reinøya. Det er ikke første gang han ser døde fugler etter kantklipping.

Foto: Privat

Langs norske veier vokser planter og ugress med yrende liv av insekter, småkryp og småfugler.

Hver sommer driver Statens vegvesen, fylkeskommunene og kommunene med kantslått langs veiene. Dette er blant annet for å bidra til trafikksikkerhet og fjerne uønskede arter.

Men det er ikke bare planter og insekter som blir borte.

Langs fylkesveien på Reinøya i Karlsøy kommune i Troms fant Rolf Harald Albertsen i helga flere døde fugleunger.

– Noen av dem var så ødelagt at det var vanskelig å se hva slags art det var, forklarer han.

Albertsen tok med fuglene hjem for å ta bilde av dem. På Facebook la han ut et innlegg om fuglene.

– Jeg forstår at det er vanskelig å få øye på fuglene, spesielt når det klippes på nattetid.

Kantslått

De fleste veikantene klippes to ganger i sesongen; første gang i mai-juni og andre gang i august-september.

Foto: Jørn Haudemann-Andersen / NRK

– Hensynsløst

MDGs nestleder forklarer at de ikke er imot kantslått og at det er et viktig tiltak for trafikksikkerheten.

Samtidig mener hun det finnes mange alternativer der man slipper å ødelegge artsmangfoldet.

– Bilen skal tilpasse seg naturen og dyreriket, ikke omvendt, sier nestlederen og førstekandidat i Troms, Kriss Rokkan Iversen.

Hun beskriver arbeidet med kantslåtten som hensynsløst.

– Det knyter seg i magen på meg når jeg hører om fugledøden langs veiene i Troms. Jeg syns det er unødvendig at vi har en så hensynsløs praksis. Sånn kan det ikke være.

Kriss Rokkan Iversen

Nestlederen i MDG mener det finnes flere løsninger for å unngå at fugler og andre småkryp og arter dør i kantslått.

Foto: Marius Fiskum / MDG

Rokkan mener den trengs en innsats for å finne fornuftige og lokale løsninger basert på de lokale variasjonene.

– Vi må stoppe å anse naturen som gratis, men heller begynne å se på veikantene som nyanserte og oppdelte habitater og legge til rette for tiltak deretter, sier hun.

MDG får støtte fra Naturvernforbundet som mener det trengs mer kunnskap om vegetasjonen langs veiene.

– Dersom det etableres mer naturlig tilhørende lavtvoksende vegetasjon, slik som blomster, kan klippingen utsettes. Da kan man også vente til fugleungene ikke er i nærheten av veiene, sier Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet.

– Umulig å unnslippe døden

Fugleekspert Robert T. Barrett forteller at det ut ifra bildene er måseunger og andeunger som i dette tilfellet har måttet bøte med livet i veikanten.

– Enten har måseungene vært i reir i veikanten og blitt påkjørt. Eller så har de rømt fra veien og ned i gresset. Med den høye farten til kantklipperne og tett gress, vil ikke fugleungene ha sjans til å komme seg unna, sier han.

Den pensjonerte fugleforskeren har aldri hørt om problemet før. Men utelukker ikke at det skjer.

– Dette er første gang jeg har hørt om fugler som dør i veikanten. Men naturligvis kan det skje om fuglene har rede eller befinner seg der, sier Barrett.

Han mener fuglene kan unngå å bli drept dersom veislåtten utsettes til senere på sommeren eller høsten. Likevel påpeker han at man må veie opp veisikkerhet mot fugledød.

Statens vegvesen sier det er uaktuelt å utsette arbeidet.

Rob Barrett

Fugleekspert Robert T. Barrett sier han er delvis enig i diskusjonen om man skal vente med kantslåtten til etter sommeren.

Foto: Terje Dale / NRK

Viktig med riktig tid

Ifølge Vegvesenet er det gode grunner for at de driver kantslått på sommeren.

– Det gjør vi for å ta vare på de artsrike veikantene, hindre spredning av uønskede arter og bidra til trafikksikker og hyggelig ferdsel langs vegene, sier miljøansvarlig Hanne Mørch i Statens vegvesen.

Hun forklarer at kantslått til rett tid er viktig for å fjerne kraftigvoksende vegetasjon og hindre spredning av skadelige planter som tar livet av artene rundt seg.

Troms og Finnmark fylkeskommune som har ansvaret for veien på Reinøya der fuglene ble funnet, sier de ikke er kjent med at fugler har blitt drept i kantslåtten. Men utelukker ikke at det kan ha skjedd.

– Fugleunger som ligger nede i gresset er umulig å fange opp, sier Øyvind Strømseth, leder i samferdsel og miljøetaten.

Han forklarer at det er helt nødvendig å vedlikeholde veikanten på sommeren, men at de vil se på om det er nødvendig at dette skjer to ganger i sesongen.