Hopp til innhold

Fugledød ved vindkraftverk

– Det var dette vi advarte mot, sier vindkraftmotstander.

Fugledød ved Fakken vindkraftanlegg 1

Slik ble rypene funnet noen meter fra vindmøllene.

Foto: Anne-Rose Eriksen / NRK

Anne-Rose Eriksen er aktiv motstander av vindkraftverket på Vannøya i Karlsøy Troms, og har jobbet mot planene siden 2004.

For snart to år siden ble de 18 vindmøllene satt i drift.

Nå mener hun at man ser konsekvensene av å plassere vindmøller i et fuglerikt område.

Fugledød ved Fakken vindkraftanlegg 2

Fugleforsker utelukker ikke at rypene kan ha kollidert med vindmøllene.

Foto: Anne-Rose Eriksen / NRK

– Det var et trist syn, og det var dette vi advarte mot. De to døde rypene fant vi mellom fem og 10 meter fra nærmeste vindmølle, sier Eriksen som var på gåtur i området.

– Men er du sikker på at det er vindmøllene som har forårsaket fugledøden?


– Nei, men jeg tenkte jo at det kunne være vindmøllene. Det viser seg jo at i nærheten av de fleste vindkraftanlegg er det fugler som må bøte med livet.

Vanskelig å fastslå dødsårsaken

Fugleforsker Karl-Birger Strann ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier det er vanskelig å fastslå dødsårsaken ut fra bildene.

– Ut fra plasseringa av de døde fuglene er det jo ikke umulig at de har kollidert med vindmøllene, men dette er jo kun spekulasjoner.

– Hva med matmangel?

– Ryper er noe av det tøffeste vi har, og jeg vil tro at denne vinteren har vært ganske grei med sommervær i tre måneder. Det burde være lett tilgjengelighet på bjørkeknopper som rypa spiser. Men man kan jo selvfølgelig ikke utelukke sykdommer, sier Strann.

Fugledød ved Fakken vindkraftanlegg 3

Rypene har trolig ligget en stund og kommet til syne når snøen har smeltet.

Foto: Anne-Rose Eriksen / NRK

En død havørn siden 2012

Det er Troms kraft som eier og driver Fakken vindpark som ble satt i drift sommeren 2012. En gang i uken gjøres inspeksjoner i vinterhalvåret, for blant annet å avdekke fugledød.

– Det kan se ut som rypene har ligget en god stund under snøen og kommet til syne etter mildværsperioden som vi har hatt, sier fagsjef for vindkraft i Troms kraft, Svein Thyrhaug til NRK.

– Vi har selv registrert en død havørn i 2013, som hadde tydelige skader etter møte med et turbinblad. Denne var ringmerket og ble innrapportert til ringmerkingssentralen, forteller han.

Før vindparken ble satt i drift gjorde NINA en konsekvensutredning av fuglelivet. Den konkluderte med at det var middels negativ konsekvens på grunn av rødlistearter som kongeørn, havørn, jaktfalk og sangsvane. Forskerne var usikre på hvordan fuglene ville reagere på vindmøllene.

– Sammenlignet med Smøla vindpark i Møre og Romsdal, der fire-fem havørner dør i året så har det ikke vært mange hos oss. Men vi er takknemlige for alle tilbakemeldinger og oppfordrer folk om å melde fra om funn til oss. Da kan vi finne ut hvor i parken det har skjedd og hvilke skader fuglene har fått, sier Thyrhaug.