Frykter oljekatastrofe i islagt fjord

Naturvernforbundet i Finnmark frykter en miljøkatastrofe ved en oljeomlastning i Bøkfjorden vinterstid på grunn av for mye is. I den nasjonale laksefjorden med et sjeldent fugleliv i Sør-Varanger lastes råolje fra Russland ombord i norske tankere før det fraktes videre utover i Europa.

Oljetanker Sarnesfjorden

En oljetanker som venter på last i Sarnesfjorden ved Honningsvåg. Nå er denne omlastingen flyttet til Bøkfjorden

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tidligere foregikk denne omlastingen ved Sarnes i Nordkapp kommune, men firmaet Norterminal som driver oljeomlastning i Bøkfjord i Sør-Varanger har fått fravike reglene.

Styreleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen mener det er svært betenkelig.

Gunnar Reinholdtsen

Styreleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Gunnar Reinholdtsen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Fått frie hender

– Is begrenser oljevernutstyrets effektivitet betraktelig. Derfor er det nødvendig å begrense aktiviteten når det er is i fjorden for å sikre at beredskapen er god nok. Det er dessuten naturlig at myndighetene setter en grense for hva som er faglig forsvarlig. Men her har regjeringa fjerna grensene og gitt de som driver omlasting frie hender, sier Reinholdtsen.

Og regelen Reinholdtsen sikter til er den som sier at oljeomlasting til sjøs krever at det skal være en kilometer isfritt farvann rundt oljeomlastingsstedet. Men det Stolt-Nielsen-kontrollerte selskapet Norterminal har av Miljøverndepartementet selv fått lov til å vurdere når isforholdene er forsvarlige. Dette til tross for rådene fra Klima og Miljødirektoratet (KLIF).

– Strenge nok

Statssekretær i Miljøverndepartementet Lars Andreas Lunde er ikke enig med

Lars Andreas Lunde

Statssekretær Lars Andreas Lunde

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Naturvernforbundet. Han sier kravene til oljeomlasting i Bøkfjorden er strenge nok.

– Norterminal er forpliktet til å ha de samme ressursene tilgjengelige som de hadde i Nordkapp. Lenser, slepebåter og kvalifisert personell. De skal også ha en beredskapsplan som viser hvordan de skal handtere en hendelse, sier Lunde.

Nasjonal laksefjord

To russiske oljetankere på henholdsvis 106.000 og 72.000 tonn ligger nå i Bøkfjorden. De skal laste om råolje fra Russland til norske tankere som tar oljen med videre nedover langs kysten og til Europa. Bøkfjorden er en nasjonal laksefjord med 11 sårbare og truede fugle- og dyrearter på den såkalte rødlista. De trues nå av forurensning fra gruveselskapet Sydvaranger og en eventuell katastrofe fra oljeutslipp.

Selskapet Arctic protection har drevet med oljeomlastning i Finnmark i flere år, men i Sarnesfjorden ved Nordkapp. Administrerende direktør Harald Karlstrøm sier det er store operasjoner å laste om 7-8 millioner tonn råolje.

Når dette nå skjer i Bøkfjorden hadde han ventet skjerpede miljøkrav der i stedet for motsatt.

– Bøkfjorden er jo en fjord som er mer miljøsensitiv som laksefjord og oppholdssted for sjøfugl, sier han.

Statssektretær Lars Andreas Lunde mener derimot det er en god løsning med oljeomlastning i Bøkfjorden. Det er nærmere Russland og man slipper frykten for russiske oljeutslipp langs finnmarkskysten.

Laster kart, vennligst vent...