Frykter at oljeomlastinga forsvinner til Murmansk

I Kirkenes får selskapet Norterminal bare laste om snaut halvparten så mye olje som de hadde tillatelse til i fjor. Nå er den russiske kunden deres i gang med å laste om i hjemlandet i stedet.

Oljevernøvelse

SKUSSMÅL: – Norterminal har oljevernberedskap i verdensklasse, mener ordfører Rune Rafaelsen. Han mener selskapet burde få en varig tillatelse til å laste om det de vil utenfor Kirkenes. Bildet er fra en øvelse i fjor.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Vi ser at virksomheten vi har drevet i Kirkenes to år er i ferd med å glippe til Murmansk, sier driftsdirektør Odd Arne Haueng i Norterminal.

Den siste omlastinga var 10. mai, og selskapet har nå bare tre skipslaster igjen på årets kvote. De søkte om å utvide grensa i mars, men ti uker senere har de ikke fått svar.

Norterminal har tillatelse til å laste om ytterligere 11 millioner tonn hvis de bruker et mellomlagerskip, som ligger fast fortøyd i land. Miljødirektoratet mener dette er sikrere, men selskapet må i så fall utføre to omlastinger, ikke bare en. Det er en løsning de ikke ønsker når oljeprisene har stupt og alle marginer er presset.

Dobbelt så mye i fjor

– Vi stiller oss uforstående til at man ikke skal tillate oss å laste mer fra skip til skip, sier Haueng.

I fjor kunne Norterminal laste om mer enn det dobbelte, men det var ikke en varig endring.

– Hva skjer hvis dere får tillatelse?

– Den kommer i så fall godt, men seint, og den vil vi bruke i forhandlinger med vår kunde. Det er ikke første gang det er sådd tvil og usikkerhet om vår tillatelse. Vi har bedt om full frihet innenfor 14 millioner tonn, slik at vi skal slippe konstant søknadsbehov i en veldig krevende markedssituasjon.

– Er det risiko for at det blir full stopp i Kirkenes?

– Den er absolutt til stede. Men vi er forsiktig optimistiske og jobber på.

Normal saksbehandling

Harald Sørby, seksjonssjef i Miljødirektoratet, sier til NRK at saksbehandlingstiden ikke er unormal. Saken har vært på høring, og direktoratet har nå de opplysningene de trenger.

– Saken har høy prioritet, men jeg kan ikke si noe om når den er ferdig. Det har jeg brent meg på før, så det har jeg sluttet med, sier Sørby.

Vi har gitt vår tillatelse med de vilkår og rammer som gjelder, og det er den tillatelsen de har å forholde seg til.

Direktoratet har tidligere vært særlig kritisk til omlasting i mørketida og når det er is på fjorden. Under et uvær høsten 2014 mistet en oljetanker ankerfestet og drev ukontrollert 600 meter.

Støtte fra ordføreren

Rune Rafaelsen på Storskog

– Norge framstår som uforutsigbar; akkurat det vi beskylder russerne for å være, sier Rune Rafaelsen.

Foto: Ksenia Novikova

Sør-Varangers ordfører Rune Rafaelsen er skuffet over Miljødirektoratet, og mener norske myndigheter må gi Norterminal en varig tillatelse med den fleksibiliteten de ønsker seg.

– Norterminal har 30 ansatte som bare jobber med sikkerhet. Oljevernberedskapen deres er i verdensklasse, mens omlastinga som nå skjer i Murmansk er uten beredskap i det hele tatt.

Nyheter fra Troms og Finnmark