Slakter regjeringens ja til oljeomlasting

Naturvernforbundet slakter regjeringens ja til å la selskapet NorTerminal gjennomføre oljeomlasting i Bøkfjorden i Sør-Varanger. Kommuneledelsen i Sør-Varanger er derimot svært fornøyde med avgjørelsen.

Lars Haltbrekken

Leder for Naturvernforbundet Lars Haltbrekken mener regjeringen har et ansvar for at oljeomlastingen i Bøkfjorden er trygg.

Foto: Audun Garberg

– Det er totalt uansvarlig, for det vi har sett tidligere knyttet til oljeomlasting i Bøkfjorden er at regelverket ble brutt flere ganger, og man drev med oljeomlasting selv om det var is mye nærmere skipene enn det skulle være i henhold til tillatelsen, sier leder for Naturvernforbundet Lars Haltbrekken.

Selskapet NorTerminal fikk først nei til helårs oljeomlasting av miljødirektoratet, på grunn av usikkerhet knyttet til oljeomlasting vinterstid.

Når is og issørpe legger seg på fjorden, anses det for å være utrygt å laste over olje fra en tanker til en annen. Departementet hadde en annen mening, og sa ja til helårs virksomhet.

Oljeomlasting i Sarnesfjorden i Nordkapp

Oljeomlastingen er en del av systemet for å frakte råolje fra Russland til markedene i Vest-Europa og på motsatt side av Atlanterhavet.

Foto: Tom Erik Økland

Jubel i kommuneledelsen

– Vi har jo jobbet med å få tillatelse til oljeomlasting i mange år, og vi har også hatt det tidligere. Man ser at man kan balansere i forhold til næringsaktivitet og miljøhensyn, det er viktig å få på plass, sier fungerende Høyre-ordfører Tove Alstadsæther.

Hun var i går svært fornøyd etter at regjeringen ga klarsignal for helårs oljeomlasting i Bøkfjorden utenfor Kirkenes.

Også i Klima- og Miljødirektoratet mener de at det vil bli en god ordning.

– Jeg mener vi har funnet en god balanse mellom miljøhensyn og virksomhet, sier Jens Frølich Holte, som er politisk rådgiver ved Klima- og miljødepartementet.

Selskapet får hovedansvaret

Han forsvarer regjeringens vedtak, og tror forholdsreglene som er tatt vil sørge for trygt arbeid.

Jens Frølich Holte

Jens Frølich Holte, som er politisk rådgiver ved Klima- og miljødepartementet, er positiv til avgjørelsen.

Foto: Bjørn Stuedal

– Det vi har gjort er å presisere to ting. Vi har presisert det ansvaret bedriften har for inn- og utseiling til omlastingsstedet, og så har vi presisert hvordan NorTerminal får ansvaret for å vurdere om is i fjorden gjør det forsvarlig å gjennomføre omlastingsoperasjoner, sier Holte.

Noen vil hevde at det er en stor risiko å la selskapet selv ta disse vurderingene?

– Det er NorTerminal som sitter nærmest på virkeligheten i den fjorden, og vi har stilt ganske strenge miljøvilkår, blant annet for hvordan fortøyning og overføring av last skal skje, sier han.

Miljøvilkårene går blant annet ut på at det er krav om at innseiling, utseiling, fortøyning og overføring av last skal skje under betryggende vær-, strøm- og lysforhold.

– Det skal i utgangspunktet ikke gjennomføres omlastingsoperasjoner når det er fast eller oppbrutt is eller isflak i en avstand på 1 kilometer fra omlastingsstedet, forklarer Holte.

Regjeringen har ansvar

Oljeomlastingen er en del av systemet for å frakte råolje fra Russland til markedene i Vest-Europa og på motsatt side av Atlanterhavet.

Selskapet NorTerminal har tidligere sagt at det er vanskelig å få lønnsomhet med virksomhet i kun den isfrie delen av året. Dette ble utslagsgivende for regjeringens valg.

Fra Naturvernforbundet er kritikken krass over at selskapet selv skal ivareta sikkerheten. Haltbrekken beskriver det som uansvarlig fra regjeringens side.

– Man kan ikke bare stole på selskapene her og si at de har ansvaret, det er klart at regjeringen selv sitter med et stort ansvar her som de bør ta, sier han.