Mener Miljøverndepartementet lar seg presse av oljenæringen

Folkeaksjon reagerer på at miljøverndepartementet firer på miljøkravene for oljeomlasting i Bøkfjorden.

Oljeomlasting

Korsfjorden i Sør-Varanger, her skal det komme oljetankere som skal laste om olje, og etter hvert en oljeterminal like i nærheten.

Bernt Nilsen

Bernt Nilsen, leder for aksjonsgruppa «stopp giftutslippene i Bøkfjord»

Foto: Arnstein Jensen

Folkeaksjonen Stopp giftutslippene i Bøkfjorden mener miljøverndepartementet har latt seg presse av oljenæringa.

Departementet har tillatt oljeomlasting i Sør-Varanger også når det er is på fjorden.

– Dette er galskap, sier aksjonslederen for «stopp giftutslippene i Bøkfjord», Bernt Nilsen.

Miljøverndirektoratet sa nei til oljeomlasting når det er is på fjorden. Men
Miljøverndepartementet lempet på dette kravet.

– Vi har lempet på et av kravene som har vært stilt i denne tillatelsen. Nemlig at de måtte stanse operasjonen dersom det var påvist is innenfor en radius på en kilometer fra omlastingsstedet. Det sier statssekretær i Klima og miljødepartementet Lars Andreas Lunde.

Kritisk til at selskapet selv bestemmer

Bernt Nilsen mener at dagens lenser ikke vil fungere med is i fjorden og potensielt tøffe værforhold.

– Det er bevist at de ikke er laget for sånne forhold. Det er jo derfor direktoratet har sagt nei til oljeomlasting mens det er is i fjorden for at dagens utstyr ikke klarer å håndtere det, sier Nilsen.

Folkeaksjonen Stopp giftutslippene i Bøkfjord er svært kritisk til departementets ja til å la selskapet selv få bestemme når det er for farlig å laste om oljen.

– Det er det samme som å si at du vurderer selv når det er farlig å kjøre for fort med bil. Det er klart at den aktøren som tjener store penger på dette har helt andre interesser og tidshorisont enn det vi har. De vil kunne ta kjappe sjanger for at kunden presser på. Det må være slik at det er andre som skal vurdere om det er risiko eller ikke. Du kan ikke la forurenseren selv få ansvaret for det, sier Nilsen.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima og miljødepartementet Lars Andreas Lunde.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Gitt en million til Høyre og Frp

Norterminal eies av det Bermuda-registrerte selskapet Stolt Nielsen. Dagbladet skrev i går at selskapet har gitt en million kroner til valgkampsatsingen til Høyre og Frp . Departementet avviser at det har påvirket deres behandling.

– Vi har behandlet denne eieren på lik linje med enhver annen eier. Vår beslutning er offentlig, brevet ligger offentlig på nettet og det har vært en helt åpen prosess i denne saken. Stolt Nielsen har blitt behandlet som en hvilken som helst annen eier, sier Lunde i miljødepartementet.

Greenpeace skuffet

Leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen, sier de er skuffet over avgjørelsen til departementet.

Truls Gulowsen

Leder for Greenpeace i Norge, Truls Gulowsen

Foto: Elisabeth Sperre Alnes

– Det finnes ingen effektiv måte å rense olje fra is på, og et eventuelt oljeutslipp kan få store konsekvenser for området det sprer seg i. Når dette i tillegg er et kystnært område, en nasjonal laksefjord, burde det ikke være vanskelig å skjønne at man skal si nei, sier Gulowsen.

Gulowsen er redd de norske reglene for oljeboring skal bli utvannet.

– I dag har vi verdens beste og strengeste reglene for oljeboring, som er klare på at boring i is ikke skal forekomme på norsk sokkel. Likevel er det ingen hemmelighet at oljeindustrien og deres tilhengere vil disse reglene til livs. Jeg er redd for at dette er en slik snikutvanning av norske miljøkrav som i det lange løp ikke kommer andre enn oljeselskapene til gode, sier Gulowsen.