Hopp til innhold

Frykter fugleinfluensa i koloni med kritisk truet sjøfugl

Utrydningstruede lomvier sitter tett i tett i fuglefjellet. Smitte av fugleinfluensa kan gå raskt gjennom kolonien, frykter forskere, som har funnet flere døde fugler de siste dagene.

Lomvikoloni på Hornøya

FARLIG TETT: Lomviene har fysisk kontakt med nærmeste nabo, og her er det lite som kan hindre smitte i å spre seg.

Foto: Knut-Sverre Horn

Forskerne som holder oppsikt med Hornøya ved Vardø, har gjort urovekkende funn i koloniene av sjøfugl.

– Vi har funnet en del døde fugler, i hovedsak av gråmåke og svartbak. I tillegg har vi gjort observasjoner av fugl med litt annerledes adferd og syke fugler, sier Tone Kristin Reiertsen, forsker hos Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Funnene på Hornøya føyer seg inn i rekken av observasjoner langs kysten. Det er stadig nye rapporter om særlig havsule som blir funnet på Vestlandet. Det er også rapporter om syke måker og havørn langs hele kysten opp til Øst-Finnmark.

Syk krykkje på Hornøya

Denne krykkja sleper på vingene og rister på hodet – trolig på grunn av fugleinfluensa.

Foto: Tone Kristin Reiertsen, Nina

Fuglene fra Hornøya er ikke ferdig analysert, men det er ingen opplagte alternativer til fugleinfluensa.

En av fuglene, en måke av arten krykkje, oppførte seg merkelig.

– Den kunne ikke bruke vingene, bare slepe dem etter seg. Den ristet på hodet og var litt merkelig. Det kan være et tegn på fugleinfluensa. Noen individer kan få nevrologiske forstyrrelser, forklarer forskeren.

Forsker Tone Reiertsen

Tone Kristin Reiertsen har fulgt fuglefjellet på Hornøya i en årrekke. Nå frykter hun et stort utbrudd av fugleinfluensa.

Foto: Knut-Sverre Horn

Frykter krakk

Det var noen færre gråmåker som gikk til hekking i år enn i fjor, men ut over det kan ikke forskerne se noen tydelig nedgang i bestanden.

Men det kan endre seg, frykter Reiertsen. En smittsom sykdom har svært gode kår i en fuglekoloni. Kanskje særlig hos lomvi – en av artene som er rammet nå.

– Lomvi hekker kjempetett. De sitter nærmest oppå hverandre. Får man et utbrudd blant alkefugl som lomvi og polarlomvi, kan det bli veldig alvorlig. Det er det vi er mest bekymret for.

– Ved store utbrudd i havsulekolonier i Skottland har man funnet store antall døde fugler både i koloniene og ute på havet.

– Det er en veldig smittsom sykdom, og lomvien er kritisk truet fra før. Å få noe sånt på toppen av det hele er ikke bra for bestanden.

Lomvi

Lomvien er på rødlista som kritisk truet allerede. Influensa kan ramme hardt.

Foto: Trond Berg

Forskerne er ikke i nærheten av å ha noen gode tall for hvor mange som er rammet. Det skyldes blant annet at syke fugler ser ut til å dra ut på havet og bare forsvinne.

Dessuten krever det en stor innsats å telle systematisk i koloniene.

Bør fjerne døde fugler

Reiertsen mener det ikke er bra om det blir liggende døde fugler i kolonien. Helst burde de vært samlet inn og destruert.

Ellers overlater hun til Mattilsynet å svare på hva som skal gjøres, og om det er aktuelt å samle inn syke og døende fugler. Det kan i så fall bli vanskelig på Hornøya, ettersom deler av kolonien i fjellet er nokså utilgjengelig.

– Vi har etterlyst mer sånn informasjon, sier hun.

Mange turister tar båten til Hornøya hver dag, og Reiertsen mener det burde vært informert klarere om faren ved fugleinfluensa.

De må ikke røre døde eller syke fugler, for dette er såpass smittsomt. Ta kontakt med Mattilsynet, råder Reiertsen.

Død gråmåke på Hornøya

Denne gråmåka ble funnet død like ved reiret, uten synlige skader. Den var heller ikke avmagret. Nå sjekkes den hos Mattilsynet.

Foto: Tone Kristin Reiertsen, Nina

Utbrudd i verdens største koloni

Fugleinfluensaen kan ha kommet til Norge og Finnmark med flere trekkfugler.

– M​​​​​an kan gjette på en del smitteveier, men man vet ikke helt, sier Reiertsen.

Havørn og gjess er mulige kandidater.

Dessuten er det godt dokumentert at gråmåker som er merket på Hornøya, tilbringer deler av vinteren i Skottland. Der har det vært et omfattende utbrudd av fugleinfluensa i vinter.

Og det fortsetter å spre seg:

Onsdag kveld meldte SeaBird Centre i Skottland at fugleinfluensa også var bekreftet på den store kolonien Bass Rock. Klippene huser verdens største havsulekoloni med mer enn 150.000 hekkende par.

Hornøya fugleresservat

Den kritisk truede lomvien har gått sterkt tilbake mange steder. Hornøya ved Vardø er den eneste større kolonien i Norge som har økt de siste årene.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Les også Ørn smittet av fugleinfluensa – Mattilsynet ber folk følge med

Havørn i Karihola i Kristiansund. Påvist fugleinfluensa.

Ikke rør fuglene, men meld ifra

For å få en god oversikt over hvor utbredt influensaen er, ønsker Mattilsynet at man melder inn om funn av døde fugler.

Det er imidlertid ikke alle typer fugler man trenger å melde inn om man finner de døde i naturen.

– Det er noen arter vi er spesielt interessert i. Det er andefugler, måkefugler, vadere, rovfugler og åtselspisere, sier avdelingsleder hos Mattilsynet i Finnmark, Siv June Hansen.

Siv June Hansen, avdelingsleder hos Mattilsynet i Finnmark

Siv June Hansen i Mattilsynet følger utbruddet av fugleinfluensa tett sammen med forskere i Nina samt SNO.

Foto: Allan Klo / NRK

Foreløpig har det blitt påvist fugleinfluensa i kommunene Vardø, Måsøy, Loppa og Hasvik i Finnmark.

Ved funn av døde fugler er det viktig å få med nøyaktig hvor den ble oppdaget, men ikke rør i fuglen. Mennesker kan nemlig også bli smittet.

– Det er veldig sjeldent at mennesker blir smittet av fugleinfluensa, men vi oppfordrer folk til å unngå å komme i fysisk kontakt med syke eller døde fugler.

– Hvis du er nødt til å håndtere en død fugl, så er det viktig å bruke hansker og vaske hendene godt etterpå, oppfordrer Hansen i Mattilsynet.

Les også Syke og døde fugler skylles i land – mener det skyldes fugleinfluensa

Død havsule på Orrestranden på Jæren tirsdag 14. juni.