Hopp til innhold

Syke og døde fugler skylles i land – mener det skyldes fugleinfluensa

Bekymrede ornitologer ber Mattilsynet innføre strengere tiltak for å unngå et nytt utbrudd av fugleinfluensa.

Død havsule på Orrestranden på Jæren tirsdag 14. juni.

Dette er en av minst elleve døde fugler funnet på Orrestranden det siste døgnet. Bilde er av en død havsule tatt tirsdag 14. juni.

Foto: Kari Prestgaard

Dette er rett og slett skremmende, sier ornitolog Rune Aae.

Han snakker om døde og syke havsuler og andre sjøfugler langs norskekysten.

Bare tirsdag kom det melding om funn av tre døde havsuler på Ognasanden i Hå kommune, og en ved Hafrsfjord i Sola kommune.

Og Aae er ikke den eneste som er bekymret: Onsdag fant konservator Alf Tore Mjøs ved Museum Stavanger totalt 11 døde vannfugler ved Orrestranden i Klepp kommune.

I tillegg er det gjort funn av syke fugler ved Øygarden i Vestland.

Syk havsule utenfor Øygarden i Vestland.

Denne syke havsulen ble funnet ved Øygarden i Vestland mandag.

Foto: Julian Bell / Privat

Flere hundre tilfeller i Storbritannia

Ifølge Mjøs er det stor sannsynlighet for at det er snakk om fugleinfluensa.

Det er nemlig mye smitte i Storbritannia, spesielt på Shetland og Orknøyene.

Ifølge nettsiden Birdguides er det funnet hundrevis av døde og syke fugler på strender i Storbritannia i løpet av våren.

Dette smitter lett over på andre arter i fjørfeindustrien, og jeg er bekymret for at dette viruset på sikt kan smitte mellom mennesker. Det er flere fugleinfluensavirus som er opphavet til pandemier som har rammet mennesker gjennom historien, sier Mjøs.

Mener Mattilsynet ikke informerer

Mattilsynet har sviktet i sitt ansvar med å informere publikum om situasjonen, mener Mjøs.

– Det syns jeg er rart, sier han.

Alf Tore Mjøs

Alf Tore Mjøs er konservator ved Museum Stavanger. Han er svært bekymret over meldinger om døde og syke fugler langs kysten.

Foto: Sindre Kirkaas Norman / NRK

Han mener det ikke er utenkelig at vi kan få et nytt utbrudd i en fjørfebesetning igjen, slik tilfellet var på Jæren i november i fjor og året før.

Les også Ørn smittet av fugleinfluensa – Mattilsynet ber folk følge med

Han påpeker at Mattilsynet må komme seg ut for å ta prøver av fuglene.

– Følger nøye med

Mattilsynet opplyser at de følger situasjonen tett, og sier at den nasjonale beredskapsordningen vil tre i kraft igjen ved nye utbrudd.

De vil også ta prøver av døde fugler fortløpende.

– Innspill fra Mjøs og andre om hvordan vi sammen kan jobbe for å forhindre fremtidige smitteutbrudd er veldig nyttige for oss, og vi tar med oss synspunktene videre i jobben for å bevare den gode dyrehelsen i Norge, sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr.

Anne Marie Jahr i Mattilsynet

Anne Marie Jahr i Mattilsynet.

Foto: Mattilsynet

Hun mener at fugleinfluensasmitte hos ville fugler mest sannsynlig er en ny normaltilstand her til lands.

Tilsynet forventer å finne sporadiske tilfeller hvert eneste år fremover.

Smitterisikoen til mennesker er vurdert som lav av Folkehelseinstituttet, men vi er bekymret for smitte mellom dyr. Alle som har fjørfe må være obs på smitten i villfugl, beskytte egne fugler mot smitte og følge med på fuglenes helsetilstand, sier Jahr.

Ikke rør fuglene

Strendene på Jæren er populære turområder. Alf Tore Mjøs ber publikum være forsiktige om de kommer over døde fugler.

– Folk må ikke fingre borti disse fuglene, sier han.

– Vet vi sikkert at fuglene er smittet av fugleinfluensa?

Det vet vi ikke, men det er et massivt utbrudd på Shetland og Orknøyene. Og så vet vi at disse fuglene dekker hele Nordsjøen. Det er all mulig grunn til å anta at det dreier seg om fugleinfluensa, mener han.

Syk havsule ved Regestranden i Sola kommune.

Flere syke og døde havsuler skyldes i land langs kysten. Ornitologer mener det er snakk om fugleinfluensa. Her ved Regestranden i Sola kommune.

Foto: Anita Rude / Privat

Svært dødelig

Hos fjørfe kan den mest alvorlige formen av fugleinfluensa føre til nær 100 prosent dødelighet. Noen typer virus kan i svært sjeldne tilfeller smitte fra fugl til menneske.

På Facebook påpeker Mjøs at Mattilsynet har lagt ned den nasjonale beredskapsgruppen for fugleinfluensa, midt oppi de verste utbruddene av viruset noen gang.

– Ringmerkingssentralen blir ikke lenger kontaktet med informasjon om utbrudd i utlandet som potensielt kan ramme Norge. Nå må feltornitologer og fugleforskere være mer påpasselige enn noen gang, skriver Mjøs.

Les også Enda mer søppel i fuglefjellet på Runde – tok flere bilder av døde fugler

Ravn som spiser på en Havsule på fuglefjellet på Runde

Ornitolog er bekymret

Ornitolog Aae fikk selv varsel om en død havsule på Jeløya i Moss mandag. Den hadde trolig dødd av avmagring, men Aae mener det burde vært tatt prøver for å utelukke fugleinfluensa.

– Vi får stadig inn varsler på syke havsuler og andre vannfugler, og det er alltid litt skummelt å komme til slike døde fugler. Men vi må ta dette langt mer seriøst enn vi har gjort, sier han.

Rune Aae med sin drone som han skal bruke til å mate fiskeørnunger.

Ornitolog Rune Aae mener det er all grunn til å ta bekymringene til Mjøs på alvor. – Dette er rett og slett skremmende, sier han.

Foto: Andrea Rådahl/NRK

Mjøs er selv ornitolog og et respektert navn i fuglemiljøet, og det er ifølge Aae all grunn til å ta hans bekymringer på alvor.

Han sier det er svært vanskelig å se om en fugl er død av fugleinfluensa.

– Er det fugl som er i live og er smittet av fugleinfluensa har den gjerne en helt ekstremt rar adferd. Det er hodekasting, forvirring og dårlig balanse. Men om den er død er det ikke lett å avgjøre om den har dødd av viruset eller avmagring, mener han.

Kan gjenåpne nasjonal beredskapsordning

Han er enig med Mjøs om at Mattilsynet nå er nødt til å gjenåpne den nasjonale beredskapsgruppen for fugleinfluensa.

– Jeg skal være forsiktig med å overdramatisere, men får du dette inn i en tett populasjon av gjess trenger det ikke gå bra, sier han.

Etter utbruddet på Jæren ble det iverksatt strenge tiltak. Men i mai ble portforbudet og jaktforbudet opphevet.

Havsule

Slik ser en frisk havsule ut.

Foto: Knut-Sverre Horn

Ifølge Mattilsynet vil et utbrudd av fugleinfluensa få store konsekvenser for både profesjonell fjørfenæring og de som har høner i hagen.

Derfor er det viktig at alle som kommer over åpenbart syke dyr eller flere døde fugler innenfor et lite område, varsler Mattilsynet slik at de kan vurdere behov for prøvetaking.

Flere nyheter fra Rogaland