Frykter at Finnmark vil bryte loven – regjeringen lover konsekvenser

Nå varsler regjeringen at Finnmark er i ferd med å gjennomføre et ulovlig vedtak. I verste fall kan sammenslåingen med Troms gjennomføres uten at Finnmark får sagt sitt.

Vassvik og Mæland

Kommunalminister Monica Mæland (til høyre) advarer nå fylkesordfører Ragnhild Vassvik og resten av Finnmark fylkesting, om at de kan være i ferd med å gjennomføre et ulovlig vedtak. – Begge fylkeskommunene er tjent med å delta i arbeidet fra starten, skriver Mæland, og advarer om at hun er villig til å frata Finnmark makt over egen sammenslåing.

Foto: Ksenia Novikova / NRK, Vidar Ruud / NTB Scanpix

Det er kommunalminister Monica Mæland som nå kommer med advarselen til Finnmark fylkeskommune.

– Et vedtak i Finnmark fylkesting om at man ikke vil velge medlemmer til fellesnemnda, vil være et ulovlig vedtak, skriver hun til fylkestinget.

Bakgrunnen er at Finnmark foreløpig har valgt å ikke utnevne medlemmer til nemnda som skal samordne og forberede sammenslåingen med Troms.

Arbeiderpartiet, som er ett mandat unna rent flertall, har også varslet at de vurderer sivil ulydighet – noe mange håper vil stoppe hele sammenslåingen.

Monica Mæland har nå likevel innkalt til det første møtet i nemnda. Hvis Finnmark ikke møter opp, advarer hun om at hun vil frata Finnmark makt i det videre arbeidet.

Fylkesordføreren: Stortinget brøt kanskje loven

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) i Finnmark er ikke overrasket over advarselen fra kommunalministeren.

– Men det er en underlig måte å gå frem på, å komme med slike trusler, sier hun til NRK.

– Det er veldig unorsk. Jeg hadde heller forventet at hun inviterte partene til en samtale om saken.

Vassvik kontrer med at det er kommunalministeren som somler med viktig politiske avklaringer, blant annet rundt hvilke oppgaver de nye fylkene skal ta over.

I tillegg mener hun at det kanskje er Stortinget som har brutt loven.

– Vi har fått juridiske betenkninger om at Stortinget har brutt loven. Det er på grunnlag av det ikke har vært tilstrekkelige høringer før vedtaket om sammenslåing ble fattet, sier hun.

Avstemning om Finmmark og sammenslåingen med Troms fylke.

Gruppeleder Remi Strand (Ap) i Finnmark fylkesting har gitt hint om at fylkespolitikerne vil nekte å følge opp vedtaket fra Stortinget. To ganger har Stortinget behandlet sammenslåingen av Troms og Finnmark, som er blitt vedtatt med et flertall fra Frp, Høyre, Venstre og KrF.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun vil ikke forskuttere hva Arbeiderpartiet velger å gjøre under fylkestinget 20. og 21. juni, men gruppeleder Remi Strand har allerede gitt et hint:

– En naturlig konsekvens av folkeavstemningen er at fylkestinget ikke gjennomfører valg til fellesnemnda, sa han i mai.

Varsler mindre makt

Men nå sier altså kommunalministeren at et slikt vedtak er ulovlig og vil føre til lovlighetskontroll fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Selve advarselen kommer gjennom en innkalling til første møte i fellesnemnda 22. juni.

– Dersom Finnmark unnlater å velge medlemmer, vil departementet måtte sørge for at en beslutningsdyktig fellesnemnd kan følge opp Stortingets vedtak. Dette vil innebære en endring i forskriften, slik at antallet medlemmer fra Troms og Finnmark speiler innbyggertallet, skriver Mæland.

Det kan bety at Troms må gjennomføre arbeidet i fellesnemnda alene.

  • En slik endring betyr at Troms fylke vil få cirka dobbelt så mange medlemmer som Finnmark. I dag skal Troms ha 19 medlemmer, mens Finnmark har fått 17.

Monica Mæland har ikke hatt anledning til å stille til intervju med NRK.

Endelig avgjørelse denne uken

Endelig avgjørelse fra Arbeiderpartiet kommer under et gruppemøte 15. og 16. juni. Foreløpig har de flere varslet at de ønsker å ikke utnevne medlemmer, men at de avventer møtet denne uken før de kommer med et endelig svar.

Med stemmene fra Senterpartiet, vil et nei gjøre at Finnmark bryter loven, ifølge kommunalminister Monica Mæland.

At det er et lovbrudd får også støtte fra Ingun Sletnes, jurist og forsker ved OsloMet.

– Det følger av lovteksten at fellesnemnda er et obligatorisk organ og at fylkestinget har plikt til å velge medlemmer til dette organet, sa hun til NRK i mai.