Hopp til innhold

Mener overgrepsdømt mann må frifinnes for å ha utnyttet ukrainsk flyktning

En mann i 20-årene anket da han ble dømt for flere overgrep og for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning. Forsvarer mener tingretten har tolket loven feil.

Trude Kvanli. Unni Fries.

Politiadvokat Trude Kvanli og forsvarer Unni Fries er uenig i hva som defineres som en særlig sårbar livssituasjon.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Tidligere i år ble mannen dømt for i alt 16 forhold i Nord-Troms og Senja tingrett, der de fleste omhandlet overgrep mot unge jenter.

Denne uken var tre av postene oppe til ankeforhandling i lagmannsretten.

En av postene som var oppe til behandling var tingrettens kjennelse om at han hadde utnyttet en ung ukrainsk flykting for å skaffe seg seksuell omgang.

Denne faller inn under straffelovens §295c:

«For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.»

Mannens forsvarer, Unni Fries, mener tingretten ikke gjorde en god nok vurdering på hva som er hensikten med denne loven.

– Denne loven er ment for å beskytte barn som ser seg nødt til å godta eller bruke sex for å klare seg i livet sitt, for eksempel sex mot narkotika eller for å skaffe mat eller husly, sier Fries.

– Hvis man tar med alle barn som har opplevd noe traumatisk blir det alt for vidt, og da blir loven uklar.

Fries uttrykker sympati for det den ukrainske jenta har vært gjennom, men poengtere i sin prosedyre at hun følte seg trygg i Tromsø og hadde dekt sine grunnleggende behov.

I 2021 ble ordlyden i §295c gjenstand for kritikk, da to menn gikk fri etter å ha utnyttet en jente.

Les også Tonje (16) ble utnyttet av to voksne menn. Nå kan historien hennes endre loven

"Tonje" ut mot havet

Mener mannen må frifinnes

Uavhengig av hvordan retten tolker loven om å utnytte noen i en sårbar situasjon, så mener Fries at det må legges mer vekt på i hvor stor grad mannen skjønte at han gjorde noe galt.

– Slik hodet hans fungerer er det ikke sannsynlig at han oppfattet hvordan situasjonen til den ukrainske jenta var og at han bevisst utnyttet dette til å skaffe seg seksuell omgang, sier Fries.

– Vi kan ikke ta utgangspunkt i hva som er normalt å oppfatte i en slik situasjon, men vi må se på det med den tiltales øyne.

Fries viser til at det i retten har kommet fram at mannen har redusert kognitiv kapasitet.

– Vi kan ikke stille samme krav til han som vi normalt ville gjort.

Derfor la hun ned påstand om at hennes klient frifinnes for å ha utnyttet flyktningen for å ha skaffet seg seksuell omgang.

Forsvareren la også ned påstand om at han frifinnes for de to andre tiltalepostene som var oppe til ankeforhandling og dømmes på mildest mulig måte.

Unni Fries. Hålogaland lagmannsrett.

Forsvarer Unni Fries mener hennes klient må frifinnes for alle postene som var til behandling i lagmannsretten.

Foto: Trygve Grønning / NRK

– Han visste at hun var et lett offer

Aktor, Trude Kvanli, mener derimot at den unge ukrainske jenta var i en særdeles sårbar livssituasjon.

– Hun fikk livet sitt snudd opp ned over natta, sier Kvanli.

Hun viser til at jenta nettopp hadde kommet fra krigen i Ukraina og til Norge. Hun hadde opplevd konsekvenser av krigshandlinger på nært hold.

Kvanli mener mannen var klar over hvilken situasjon jenta var i og at han utnyttet dette for å skaffe seksuell omgang.

– Der var han som tok initiative til seksuelle handlinger, og han visste at hun var et lett offer, sier Kvanli.

Statsadvokat Trude Kvanli

Politiadvokat Trude Kvanli la ned påstand om fengsel i 9 år og 3 måneder.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vil ha fengsel i 9 år og 3 måneder

I sin prosedyre la aktor, Trude Kvanli, vekt på at den ukrainske jenta var tydelig på at hun ikke ønsket å ha sex den dagen hendelsen fant sted.

I bevisførselen kommer det frem at mannen hentet jenta på et hotell og kjørte henne hjem til seg.

I bilturen viste den ukrainske jenta mannen bilder fra krigen og hennes hjemsted.

– Han reflekterte rundt hennes situasjon, og innså at han utnyttet sårbarheten hennes, sier Kvanli.

– Når de kom hjem til han så gikk det ti minutter før de hadde sex.

Jenta forklarte i retten at hun ble anspent og at hun flere ganger ga uttrykk for at hun ikke ønsket å ha sex. Dette avviste den tiltalte mannen i sin forklaring. Han sa i retten at jenta aldri sa nei til å ha sex.

– Jeg mener den pressende situasjonen hun beskriver er skjerpende omstendigheter, sier Kvanli.

Aktor mener mannen bør frifinnes for ett av punktene som var opp til behandling, men la likevel ned påstand om ubetinget fengsel på 9 år og 3 måneder.

Les også Dette er politiets «røde flagg» mot nettovergripere

Jenta i senga