Trappa i Narvik

Tonje stolte på vennen som støttet henne opp trappa den kvelden.

Den samme mannen som filmet henne. Mens en annen mann utnyttet den fulle 16-åringen.

Lagmannsretten er tydelig på at de to mennene utnyttet Tonje, men mener samtidig at de ikke kan dømmes.

Hvorfor kan ikke loven beskytte Tonje?

Når loven ikke strekker til

Når loven ikke strekker til

Det var to måneder etter at «Tonje» hadde fylt 16 år. Det nærmet seg juleferie. Tonje hadde startet kvelden hos noen venner i klassen. De hadde spilt brettspillet «Politisk ukorrekt» og danset. Etter hvert dro hun til en venn fra skolen.

De drakk vodka. Hun hadde drukket alkohol før, men ikke i samme tempo som denne kvelden. Hun ville videre på fest.

Tydelig beruset sendte hun en SMS til en annen skolekamerat.

Lørdag: 01.28

Tonje:korr d edu e p drekk...??

Støttet opp trappa

Skolekameraten var en god venn. Tre år eldre enn Tonje, men de gikk godt overens.

Han svarte tilbake at han hadde fest. At det var masse folk der. Og at han kunne betale for taxi.

Turen til huset tok ikke lang tid.

Taxisjåføren har senere fortalt i retten at han anså Tonje som ikke i stand til å ta vare på seg selv. At hun snakket mye og usammenhengende.

Sjåføren sa at han vurderte å ringe politiet.

Tonje selv husker tilbake på hvordan alkoholen smalt i hodet. Hun forteller at det var vanskelig å kontrollere kroppen. Hun måtte konsentrere seg om å gå uten å snuble.

Skolekameraten betalte for taxi, som han hadde lovet, før han støttet Tonje opp steintrappa til huset.

Opp trappa

Da hun kom inn i leiligheten forteller Tonje at det bare var kameraten fra skolen og 21 år gammel venn av han der. Ingen fest med masse folk.

Tonje sier hun fikk servert mer alkohol. Et cocktailglass med enda mer vodka. Blandet ut med brus.

Ifølge Tonje dro skolekameraten henne i armen.

– Kom, sa han.

– Nei, svarte Tonje.

Ifølge dommen forteller hun at skolekameraten dro henne med seg inn på soverommet, la henne ned på senga og dro av henne klærne. Hun mener beruselsen gjorde at hun ikke klarte å gjøre motstand.

Da skolekameraten var ferdig, forteller Tonje at hun gikk på do. Lagmannsretten tror henne. Skolekameraten nekter for at det skjedde.

Tonje husker hun tenkte at hun måtte finne klærne sine. Mens hun famlet etter klesplaggene, kom den andre mannen i huset inn på rommet.

Han som Tonje hadde ansett som en god venn fra skolen, sto i døra til soverommet og filmet med mobilen sin.

Politiet fant ni filmer på telefonen til klassekameraten. Disse ble lagt frem som bevis i retten.

Videoene skulle vise seg å bli svært viktige.

Filmet kompisen som hadde samleie med full jente

Tydelige bevis på video

Politiet fant ni filmer fra den natta. Videoene viser blant annet nakne kropper og tydelige røde merker på Tonjes hofte og rumpe. Skolekameraten hennes som spør Tonje om hun vil «ha en til?».

Tonje som så vidt klarer å sitte oppreist på sengen, snakker uklart og spør hva som egentlig foregår.

Til slutt ble Tonje kjørt hjem av én av de to mennene.

Vanligvis går hun rett og legger seg når hun har vært på fest.

Denne natta sovnet Tonje i dusjen.

"Tonje" ut mot havet

Tonje forteller at tiden etter hendelsen i huset har vært svært krevende.

Foto: Petter Strøm / NRK

Anmelder voldtekt

Tonje tenkte ikke først at det som hadde skjedd henne var galt.

Hun tenkte at det er sånn man kan oppleve i fylla.

Det gikk to uker før hun fortalte foreldrene sine om natten hos skolekameraten.

I politiavhør fortalte Tonje detaljert det hun husket av kvelden. Hun mener selv hun ble voldtatt. De var voksne menn, hun bare 16 år. Hun hadde ingen kontroll. De burde skjønt bedre, mener Tonje.

Ingen av de to mennene ønsker å kommentere saken til NRK. Men Tonjes skolekamerat har i retten nektet for å ha hatt seksuell omgang med Tonje denne kvelden. Den andre mannen har innrømmet hendelsen.

Saken ble oversendt statsadvokaten i Nordland.

Tonje på betong

Tonje var sikker på at hun kom til å vinne saken mot de to mennene.

Foto: Petter Strøm / NRK

Forsto ikke hva hun gjorde

De ni videoklippene viser at Tonje var svært beruset.

Men videoene viser også at hun ikke gjorde motstand, mennene brukte ikke vold og hun var fysisk med på handlingen. Selv om Tonje ikke forstod hva hun gjorde, faller voldtektsbestemmelsene bort.

Statsadvokaten tok ut tiltale for overtredelse av straffelovens §295c:

For å ha skaffet seg eller en annen seksuell omgang ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon.

I Norge har vi en forpliktelse til å følge Europarådets konvensjon om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk. Det betyr at Norge oversetter internasjonale lovbestemmelser og tar de inn i norsk lovverk.

Tiltalen statsadvokaten tok ut var ment for å kriminalisere tilfeller der barn blir utnyttet til seksuell omgang under påvirkning av alkohol. Slik som i denne saken.

Men noe gikk tilsynelatende galt i oversettelsen fra internasjonal til norsk lov.

Lina Therese Remlo

Bistandsadvokaten Lina Therese Remlo beskriver Tonjes sak som ukjent farvann å navigere i. Det finnes svært lite rettspraksis som kan si noe om hvilke handlinger som omfattes av den aktuelle lovbestemmelsen.

Foto: Petter Strøm / NRK

Ung og beruset

Tonje gruet seg veldig til rettssaken. Hun var redd for å møte de to mennene og for å si noe feil. Hun var redd for at det kunne ødelegge hele saken.

Likevel følte Tonje seg trygg på hva utfallet ville bli.

– Jeg tenkte saken min sto seg, fordi jeg var så ung og at det de gjorde var galt, forteller hun til NRK.

Retten var også tydelig på at de seksuelle handlingene aldri ville skjedd dersom Tonje ikke var beruset. Hvis skolekameraten og kompisen hans ikke hadde gitt henne mer alkohol.

Retten mente videre at Tonje befant seg i en situasjon der hun var sårbar for utnyttelse fra andre. Ung, sterkt beruset og alene med to menn, var hun lett å utnytte. Noe mennene også gjorde, ifølge dommen.

Men da dommen kom, falt Tonje helt i grus.

Tonje i lagmannsretten

Fire bokstaver som endrer alt

Loven som er ment for å beskytte fulle tenåringer virker å ha sviktet. Tonjes skolekamerat ble av tingretten dømt til 21 dager i fengsel for å ha filmet det som skjedde den natta.

Men de to mennene ble frikjent for å ha utnyttet Tonje. Alt på grunn av fire bokstaver.

I den internasjonale konvensjonen brukes det engelske ordet situation. Men i den norske oversettelsen brukes ordet livssituasjon, kommer det frem i lagmannsrettens vurdering.

Retten mener Tonje befant seg i en sårbar situasjon, men ikke en sårbar livssituasjon.

De legger til grunn at en sårbar livssituasjon kun kan anvendes hvis man er psykisk eller fysisk syk, har vanskelige familieforhold eller boforhold.

Statsadvokaten i Nordland mener også dommen er feil, og anker til lagmannsretten.

NRK forklarer

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Hva omfatter loven?

Straffeloven har et eget kapittel om seksuallovbrudd.

Kapittelet handler om alt fra grove voldtekter, til å avtale møter for å begå seksuelle overgrep, til å for eksempel ha seksualiserte bilder av barn på mobiltelefonen din. 

Men det er ikke alltid like enkelt å vite hvordan du skal tolke loven.

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Når er det voldtekt?

Loven sier at voldtekt er å skaffe seg seksuell omgang ved bruk av vold eller trusler. Det er også voldtekt hvis den andre personen er bevisstløs, sover eller av andre grunner ikke kan stoppe deg. 

I tillegg fines det mange paragrafer som sier noe om situasjoner der det er straffbart å få noen til å utføre seksuelle handlinger på deg, på seg selv, eller på andre. 

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Makt og utnyttelse

Det kan for eksempel være hvis sjefen din eller noen du stoler på, som en trener eller en lærer, får deg til å gjøre seksuelle handlinger. 

Det kan være dersom noen er psykisk utviklingshemmede, og ikke forstår hva som skjer. Og det kan være dersom noen er i en sårbar livssituasjon, og derfor ikke klarer å ta riktige valg. 

Men hva om du er for full eller beruset til å skjønne hva som skjer? Kan love hjelpe deg da?

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

Forskjell på situasjon og livssituasjon

Ifølge dommen i Tonjes sak, så kan ingen dømmes for å ha utnyttet en full person. Heller ikke om personen er under 18 år. Tonje var ikke bevisstløs, så det gikk ikke inn under kriteriene for voldtekt. 

Det var ingen som truet henne eller var voldelige heller. Hun var heller ikke i en sårbar livssituasjon.

Tonje var bare en 16-åring som var skikkelig full. Det gjorde henne sårbar i situasjonen, men ikke i livssituasjonen, ifølge retten. 

Men hadde det vært annerledes dersom hun var under 16 år?

Hvorfor ble ikke de to mennene dømt?

– Aldergruppen 16 til 18 år mangler beskyttelse

Hadde Tonje vært under 16 år, ville hun vært beskyttet av de paragrafene i loven som sier at det ikke er lov å utføre seksuelle handlinger med så unge personer. Uansett om de er fulle eller ikke.

Men når du er over 16 år er du over den seksuelle lavalder. Da er det ikke ulovlig å ha frivillig sex med deg.

Ifølge advokat Lina Therese Remlo fører det til at personer over 16 år ikke har det samme vernet:

– Denne gruppen har en dårlig rettsikkerhet når det kommer til utnyttelse av rus. De som er veldig fulle, men ikke helt satt ut av spill, har per i dag ingen beskyttelse mot seksuell utnyttelse, gjennom loven.

Sviktet

Dermed måtte Tonje gjennom alt det tunge igjen. Hun gråt gjennom hele forklaringen i retten.

Hun og foreldrene gikk ut av rettssalen da videobevisene ble vist. Hun var uvel og kvalm.

Lagmannsretten tvilte ikke på Tonjes forklaring. De hadde videobevisene.

Men også lagmannsretten mente at Tonje ikke var i en sårbar livssituasjon.

I sin dom skriver de at barn mellom 16 år og 18 år kan ha behov for særlig beskyttelse mot seksuelle overgrep, som Tonjes tilfelle. At reelle hensyn tilsier at handlingen bør straffes.

Lagmannsretten er tydelig på at intensjonen med loven er å straffe de som utnytter barn i en sårbar situasjon.

Men de to mennene kan ikke straffes når ordlyden i loven er livssituasjon.

Igjen gjør fire bokstaver at mennene ikke kan dømmes.

– Jeg føler meg sviktet. At ingen beskytter meg.

Tonje inntil veggen, fokus på veggen

Ungdom er ikke beskyttet av loven

Riksadvokaten har også avslått anke til Høyesterett, fordi loven var riktig anvendt i lagmannsretten.

Bistandsadvokat Lina Therese Remlo reagerte sterkt da dommen fra lagmannsretten kom. Hun mener det trengs en lovendring.

– Vi står med en rettstilstand vi ikke kan leve med. Det rammer en stor del av befolkningen, nemlig ungdomsgruppa vår, særlig dem mellom 16 og 18 år, sier hun.

Bestemmelsen ble tatt inn i norsk lov for å oppfylle Norges forpliktelser etter internasjonale konvensjoner. Man har laget denne loven for å beskytte sånne som Tonje.

Langt fra unik

– Det blir prinsipielt fordi ungdom mellom 16 og 18 år er gamle nok til å ha sex, men ikke til å kjøpe og drikke alkohol. Vi vet de gjør det likevel. Jeg mener de har krav på beskyttelse mot at voksne utnytter den måten alkoholen påvirker kroppen.

– Vi har 127.000 barn i alderen 16–18 år i Norge. De står uten en beskyttelse, som vi er nødt å gi dem, sier Remlo.

Bistandsadvokaten får støtte fra daglig leder i organisasjonen Nok. Norge, Ingvild Hestad Torkelsen.

Nok. er paraplyorganisasjon for lavterskelsentre som tilbyr hjelp til de som har opplevd seksuelle overgrep.

Torkelsen forteller at Tonjes sak er langt fra unik, og at mange jenter ikke anmelder overgrep fordi rettssikkerheten er for dårlig.

Ingvild Hestad Torkelsen

Ingvild Hestad Torkelsen i Nok. Norge er enig i at loven ikke dekker hendelser som Tonjes godt nok.

Foto: Nok. Norge

Holdninger i samfunnet

– Vi vet at mange av dem som utsettes for slike ting ikke anmelder. Det kan være mange årsaker til det. En av dem er at man anser at man ikke får hjelp slik lovsystemet er i dag. Det kan også være at man er redd for ikke å bli trodd eller det blir en for stor påkjenning med å få saken gjennom rettssystemet, sier Torkelsen.

Hun forteller at de fleste overgrep skjer blant folk man kjenner, mange skjer på fester der man tenker at det er trygt å være.

– Vi mener at man bør se på dagens lovverk. Et lovverk er normgivende. Det sier noe om hvilke holdninger samfunnet har. Lovverket må derfor være tydelig på, at det å ha seksuell omgang med noen som ikke gir et entusiastisk samtykke, ikke skal være greit, påpeker Torkelsen.

Mistet tilliten

Tonje forteller at opplevelsen av å gå gjennom rettssystemet, har gjort at hun i dag ikke har tillit til myndighetene.

– Retten vet at de to har gjort noe galt. Men retten kan ikke gjøre noe med det. Jeg føler meg usynlig for samfunnet. At det jeg sier ikke har noen virkning eller verdi.

Tonje klarer ikke jobbe, hun sover dårlig og er utrygg i sin egen kropp. Hun føler seg utnyttet og traumatisert.

– Jeg mener de fortjener å bli straffet. Hva gjør det med hodene til menn som slipper straff?

Men nå kan det bli endringer i loven.

Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson

Andreas Sjalg Unneland, SVs justispolitiske talsperson synes saken til Tonje er opprørende.

Foto: Olav Døvik / NRK

Opprørende

– Dette er sterkt å lese. Det er en opprørende sak. Det som slår meg når jeg leser dommen fra lagmannsretten, er at de fleste fornuftige personer vil si at dette burde kunne straffes gjennom loven. Når loven ikke klarer å fange opp et så åpenbart tilfelle, da er vi nødt å fikse opp i lovverket, sier juridisk talsperson i SV, Andreas Unneland til NRK.

Han mener at det er helt tydelig at intensjonen i loven er at tilfeller som Tonjes skal dømmes.

– I tråd med de internasjonale konvensjoner skulle det stått sårbar situasjon og ikke livssituasjon i lovteksten. Hvorfor det står livssituasjon i det norske lovteksten er vanskelig å svare på, men det må vi gjøre noe med, sier Unneland.

Hull i norsk lov

Han sier at SV vil fremme et lovforslag til Stortinget om å endre ordlyden i bestemmelsen.

– Vi må sørge for at loven dekker saker som denne. Vi må styrke vernet mot seksuell utnyttelse av barn.

Unneland mener de største hullene i norsk lov er rettsvern for kvinner og da spesielt seksuelle lovbrudd. SV har jobbet for endring av lovverket i mange år, blant annet med forslag om en samtykkelov.

Vil endre loven

– Vi må sørge for å styrke lovverket som går på seksuelle lovbrudd. Vi har derfor tidligere fremmet forslag om samtykkelov, noe den nye regjeringen har sagt de skal levere på, sier Unneland.

– I denne konkrete saken regner jeg med at vi får med oss hele Stortinget på å rydde opp i lovverket og endre ordlyden i lovbestemmelsen.

– I mine øyne er det ikke noen tvil om at det Tonje har opplevd er voldtekt, sier Unneland.

NRK har fått innsyn i domsavgjørelsen fra lagmannsretten, med forbehold om at innholdet anonymiseres. Tonje er derfor et fiktivt navn. NRK har også vært i kontakt med advokatene og mennene som omtales, ingen av dem vil kommentere saken.

Hvordan reagerer du på denne saken?

Hei! Blir du sint, opprørt, fortvilet eller har noen gode innspill til meg i forbindelse med historien til «Tonje»? Da vil jeg gjerne høre fra deg! Send meg gjerne en e-post hvis du har noe på hjertet.