Hopp til innhold

Mann i 20-årene dømmes til 8 år og 6 måneders fengsel for overgrep mot 13 jenter

Mann i 20-årene fra Tromsø dømt til 8 år og 6 måneders fengsel for seksuelle overgrep.

Nord-Troms og Senja tingrett, Tromsø

Flere av jentene mannen er dømt for å ha begått overgrep mot, var under 14 år.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Utholdt varetekt kommer til fradrag med 130 dager.

Mannen dømmes for i alt 16 forhold, som strekker seg over en tidsperiode på mer enn fem år.

De yngste jentene han er dømt for å ha forgrepet seg på, var under 14 år.

Til sammen må han betale 1,3 millioner kroner i erstatning til de fornærmede.

– Det er en streng dom, men den speiler alvoret i saken, sier Eirik RIngberg, bistandsadvokat for fem av de fornærmede jentene.

Han mener jentene har fått erstatning i samsvar med gjeldende rett og er godt fornøyd med dommen.

Lettere psykisk utviklingshemmet

Mannen i 20-årene i Tromsø var allerede funnet skyldig i å ha forgrepet seg på 13 barn, og for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Spørsmålet i den siste rettsrunden var selve straffeutmålingen.

– Det er vanskelig å finne tilsvarende eksempler fra rettspraksis på hva en samlet straff bør ta utgangspunkt i. Både sakens grovhet og antall fornærmede vil være styrende, skriver Nord-Troms og Senja tingrett i dommen.

Ut fra en helhetsvurdering finner retten at passende straff ville vært 11 år og 6 måneder. Så vises det til flere formildende omstendigheter, deriblant at tiltalte er lettere psykisk utviklingshemmet.

Onsdag har altså Nord-Troms og Senja tingrett slått fast at mannen dømmes til åtte og et halvt år bak murene.

Les også Hennes magefølelse avdekket overgrep i Tromsø

La ned påstand om ni år

Medisinsk sakkyndige var til stedet i rettssaken og mente det er moderat til høy risiko for at mannen i 20-årene vil begå nye seksuelle overgrep.

Aktor, Trude Kvanli, mente likevel det ikke er hensiktsmessig at mannen dømmes til forvaring.

Hun la ned påstand om en tidsbegrenset straff på fengsel i ni år og seks måneder.

– Det er en lang fengselsstraff, men det er på bakgrunn av alvorligheten i saken.

En del av vurderingen baserer seg på at den dagen tiltalte slipper ut etter å ha sonet en lang straff vil han ikke være i posisjon til å oppnå kontakt med så unge jenter, ifølge Kvanli.

– En tidsbestemt straff er tilstrekkelig og vil gi den nødvendige korreksjon av tiltalte. Her har man vurdert at behovet for samfunnsvernet ikke er til stede, sa hun da saken gikk for retten.

Onsdag ettermiddag sier Kvanli at hun ikke har fått lest dommen i detalj, men at retten i hovedtrekk er enig med påtalemyndighetene i utmålingen.

Slik hun vurderer det nå, er det ikke grunnlag for å anke.

– Sånn sett er jeg fornøyd med dommen, sier hun til NRK.

Trude Kvanli

Aktor Trude Kvanli mente det ikke var hensiktsmessig med forvaringsdom.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Forsvarer ba om mild straff

Mannens forsvarer, Håvard Utstøl Jakobsen, ville ikke stille til intervju da saken gikk for retten.

Men i sin prosedyre ba han retten om å ilegge hans klient så mild straff som mulig.

Jakobsen la vekt på at dette er en ung mann, og at han var svært ung da han begikk noen av de første og mest alvorlige overgrepene.

Han poengterte også at de medisinske sakkyndige har uttalt at mannen er lettere psykisk utviklingshemmet.

Derfor mener han fengselsstraffen ikke bør være lengre enn seks til syv år.

Til NRK sier han onsdag ettermiddag at han ikke har noen kommentar på nåværende tidspunkt. Han vil gå gjennom dommen med sin klient.

Forsvarer Håvard Ustøl Jakobsen

Forsvarer Håvard Utstøl Jakobsen ba om så mild straff som mulig for hans klient.

Foto: Pål Hansen / NRK

Kontakt via sosiale media

Overgrepene skal ha funnet sted mellom oktober 2016 og mars 2022.

Den yngste fornærmede var 12 år da overgrepene fant sted.

Under rettssaken kom det frem at mannen har oppnådd kontakt med ofrene via sosiale medier, før han har møtt dem fysisk.

Bistandsadvokat for noen av jentene, Erik Ringberg, sier flere av jentene har slitt mye i etterkant av overgrepene.

– Forskning viser at barn som utsettes for overgrep av denne karakter har stor sannsynlighet for å få store plager i ettertid.

Mannen er også dømt for å ha utnyttet en mindreårig ukrainsk flyktning til å skaffe seg seksuell omgang.

Hendelsen skal ha funnet sted i mars, og jenta hadde da nylig kommet til Norge.

Da den tiltalte mannen forklarte seg i tingretten, erkjente han straffskyld for storparten av overgrepene mot barna. Han erkjente imidlertid ikke straffskyld for å ha utnyttet den ukrainske jenta.

NRK har vært i kontakt med bistandsadvokaten til den ukrainske jenta. Advokaten opplyser at hun ennå ikke har videreformidlet dommen til sin klient.

Les også Ukrainsk flyktning i retten: – Var redd for å gjøre motstand

Nord-Troms tingrett