Hopp til innhold

Dømt for å utnytte ukrainsk flyktning: Nå vil han ha dommen opphevet

Tingretten landet på 8 år og 6 måneder bak lås og slå for overgrep mot 13 jenter og for å ha utnyttet en ukrainsk flyktning. Mandag startet ankesaken i lagmannsretten.

Hålogaland lagmannsrett.

Saken går for lukkede dører i Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Trygve Grønning / NRK

– På noen av punktene mener han at han er uriktig domfelt, sier mannens forsvarer, Unni Fries.

Da mannen fra Troms forklarte seg i Nord-Troms og Senja tingrett, erkjente han straffskyld for flere av overgrepene – men ikke alle.

Derfor valgte han å anke saken til lagmannsretten.

– Han har også anket fordi han mener straffen totalt sett er blitt for streng sammenliknet med andre sammenliknbare saker, sier Fries.

Ett av forholdene mannen ikke har erkjent straffskyld for er å ha utnyttet en ung ukrainsk flyktning i en særlig sårbar situasjon.

Mannen ble først siktet for å ha voldtatt den unge ukrainske flyktningen, men ble etter hvert tiltalt for å ha utnyttet henne for å skaffe seg seksuell omgang.

Dette er ett av tre forhold som skal behandles i Hålogaland lagmannsrett.

Unni Fries. Hålogaland lagmannsrett.

Mannen i 20-årene har engasjert Unni Fries som ny forsvarer i forkant av ankesaken.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Bestrider at det ha vært seksuell kontakt

Mannens forsvarer sier at hennes klient bestrider flere punkter i tingrettens kjennelse.

– For to av postene mener han at den seksuelle kontakten etter omstendighetene ikke er straffbar, og for en av postene bestrider min klient at det har vært noen seksuell kontakt fra hans side, sier Fries.

Mannen la også ned påstand om frifinnelse for flere av tiltalepostene, men lagmannsretten nektet å fremme alle.

I sin innledning varslet Fries at hun vil legge vekt på om hvorvidt hennes klient bør frifinnes for ett av forholdene, fordi aldersforskjellen ikke var så stor.

Dette forholdet skjedde flere år tilbake i tid. Fries sier at de ikke bestrider at jenta var under 16 år eller at de hadde samleie. Hun mener likevel at det kan være en tilnærmet likhet i alder og utvikling, og viser til straffeloven paragraf 308.

– Vi må huske på at tiltalte skal dømmes ut ifra hvordan han selv oppfattet situasjonen. Hvor moden han var på det tidspunktet vil da være helt sentralt, sier Fries.

Les også: Hennes magefølelse avdekket overgrep i Tromsø

Borghild Richter-Hansen.
Borghild Richter-Hansen.

Fornøyd med dommen

Aktor i saken, Trude Kvanli, sier at påtalemyndigheten ikke vil legge frem nye bevis i denne runden.

Vi mener at tingretten sin dom var god og riktig, og vi vil fastholde de påstandene som ble lagt frem da, sier hun.

Statsadvokat Trude Kvanli

Politiadvokat Trude Kvanli sier at påtalemyndigheten var fornøyd med tingrettens dom.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Mannens forsvarer utelukker derimot ikke at det vil komme nye bevis på bordet.

– Enkelte omstendigheter vil nok bli belyst noe nærmere, sier Fries.

– Hva vil dere legge vekt på?

– Det må jeg redegjøre nærmere for i retten, sier Fries.

Det er satt av fem dager til ankeforhandlingene, som vil gå for lukkede dører.

Bistandsadvokat for de tre fornærmede som er berørt av ankesaken, Ingunn Tøllefsen, sier at hennes klienter synes det er belastende at saken nå går en ny runde i retten.

– De ønsker å bli ferdig med saken. Men vi må selvfølgelig respektere at den tiltalte har krav på ankebehandling, sier hun.

Ingunn Tøllefsen

Bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen sier at det er belastende for de fornærmede at saken nå på nytt går for retten.

Foto: Vilde Kristine Malmo / NRK

Tøllefsen har tidligere sagt til NRK at det har vært en tøff periode for den ukrainske jenta.

– Det går ikke an å beskrive hvordan hun har det. Hun rømte fra bomber i Ukraina og kommer hit. Hun trodde hun var kommet i trygghet, og så opplever hun dette. Man kan ikke forestille seg hvordan hun har det.

Les også: Ukrainsk flyktning i retten: – Var redd for å gjøre motstand

Nord-Troms tingrett
Nord-Troms tingrett

– Vanskelig å finne tilsvarende eksempler

I tingretten ble mannen dømt for i alt 16 forhold, som strekker seg over en tidsperiode på mer enn fem år. Dette omfatter 13 jenter og den ukrainske flyktningen.

Den yngste fornærmede var 12 år da overgrepene fant sted.

– Det er vanskelig å finne tilsvarende eksempler fra rettspraksis på hva en samlet straff bør ta utgangspunkt i. Både sakens grovhet og antall fornærmede vil være styrende, skrev Nord-Troms og Senja tingrett i dommen.

Ut fra en helhetsvurdering fant retten at passende straff ville vært 11 år og 6 måneder. Så ble det vist til flere formildende omstendigheter, deriblant at tiltalte ifølge rettspsykiatrisk sakkyndig er lettere psykisk utviklingshemmet.

Tingretten landet dermed på ubetinget fengsel i 8 år og 6 måneder.

Les også: Dette er politiets «røde flagg» mot nettovergripere

Jenta i senga
Jenta i senga