Hopp til innhold

Luftambulansetjenesten kan bli satt delvis ut av spill

Koronautbruddet gjør at luftambulansetjenesten må gjøre en strengere prioritering av oppdrag. I en sårbar situasjon vil flyvninger prioriteres etter hvor kritisk situasjonen er for hver enkelt pasient.

Luftambulanse

NYE TILTAK FOR Å MØTE KORONA: Universitetssykehuset Nord-Norge har etablert eget smitteteam som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse i bil, båt og helikopter.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Til nå har beredskapen i tjenesten vært tilnærmet normal, skriver luftambulansetjenesten i en pressemelding mandag kveld.

– Men det vil endre seg dersom for mange av tjenestens nøkkelpersoner blir smittet eller må i karantene, skriver luftambulansetjenesten.

Luftambulansetjenesten forbereder seg derfor på at koronapandemien vil sette deler av tjenesten ut av spill.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF Øyvind Juell viser til at de er i ferd med å ta en rekke grep.

En av vurderingene, dersom luftambulansetjenesten skulle få knapt med personell og flykapasitet, betyr å prioritere pasienter man anser å ha størst behov for medisinsk hjelp og mangel på andre transportmuligheter.

En slik situasjon vil også føre til strengere prioriteringer av hvilke oppdrag som skal flys ut på.

Luftambulanse

Luftambulansetjenesten jobber også med å få på plass en avtale med sivile flyselskap for å ha mulighet å hente inn ekstra fly eller helikoptre.

Foto: André Bendixen / NRK

Men det er gjort flere og omfattende tiltak:

  • De som jobber i tjenesten blir isolert fra andre besetningsmedlemmer ved mistanke om smitte. Dette vurderes fortløpende av medisinsk personell ved basene og i sykehus.
  • Babcock skjermer et ekstra ambulansefly i Sverige som kan settes inn både i Norge og Sverige.
  • Det er kjøpt inn enmannsisolat, en såkalt smittevernkuvøse, for transport av pasienter med koronasmitte i alle deler av landet.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge har etablert eget smitteteam som kan rykke ut til koronasyke pasienter med transportkuvøse i bil, båt og helikopter. Bare Oslo universitetssykehus hadde slik kapasitet før pandemien.

– Folk i og rundt tjenesten viser en imponerende innsats. Det er stor vilje, oppfinnsomhet og smidighet i alle ledd, sier Juell.

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell

Administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, Øyvind Juell.

Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

Luftambulansetjenesten er avhengig av personer som ikke kan erstattes på kort varsel.

Nøkkelpersoner i luftambulansetjenesten er leger, sykepleiere, redningsmenn, piloter og teknikere, samt de som koordinerer tjenestens fly.

– Det gjør tjenesten ekstra sårbar for et så smittsomt virus som Covid-19, heter det i pressemeldingen.

Les også: Hasteinnkjøpte kuvøser gjør det mulig å frakte koronapasienter i redningshelikoptre