Hopp til innhold

Finnmark nekter å endre fylkesvåpen

Det gamle fylkesvåpenet for Finnmark skal beholdes trass i sammenslåingen med Troms, har fylkestinget i Finnmark bestemt.

Troms og Finnmarks gamle fylkesvåpen

Finnmark fylkesting vil ikke bytte bort sitt eksisterende våpenskjold med et nytt felles for nye Troms og Finnmark. Her er fylkenes våpenskjold, slik de ser ut i dag, Finnmark med en borg, og Troms med en griff (et fabeldyr, som ser ut som en krysning mellom løve og ørn. journ.anm.)

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Finnmark fylkesting har vedtatt at dagens to fylkesvåpen for Troms og Finnmark skal være sidestilt i det nye fylket.

– Fylkestinget ser det som uhensiktsmessig å bruke masse menneskelige og økonomiske ressurser til å endre på de to eksisterende fylkesvåpen for både Troms og Finnmark, da vi fortsatt jobber for reversering, heter det i vedtaket.

– Tarvelig forslag

Finnmark og Troms skal slås sammen fra 1. januar neste år. I den forbindelse foreligger det en forskrift om at det skal være et nytt fylkesvåpen.

Fellesnemnda, som jobber med å få på plass det praktiske rundt sammenslåingen, har bestemt seg for et fylkesvåpen som viser et todelt våpenskjold, med gull på den ene halvdelen og sort på den andre halvdelen, og med en sirkel med motsatte farger.

Forslag til våpenskjold for Troms og Finnmark

En fagjury hadde valgt disse tre våpenskjoldene som alternativer for nye Troms og Finnmark. Valget falt på Det i sort og gull. Men Finnmark fylkeskommune sier de vil nekte å ta et nytt våpenskjold i bruk.

Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Det våpenskjoldet kalte Tommy Berg – fylkestingsmedlem fra SV – rett og slett for tarvelig.

– For min del er ordet tarvelig et riktig begrep å bruke om dette. Dette skjoldet er lite egnet. Vi har to gode fylkesvåpen fra før av, sier Berg.

Vil reversere

Dagens fylkesting både i Troms og Finnmark går for en reversering ved neste valg. Flere av representantene på rødgrønn side ønsket derfor ikke bruke tid og ressurser på et nytt våpenskjold.

I vedtaket heter det derfor at «Finnmark fylkesting registrerer at det er flertall for å oppheve tvangssammenslåinga i det nye fylkestinget i Troms og Finnmark og håper oppheving vil skje etter stortingsvalget 2021».

– Det koster en del millioner å lage disse tingene, så hvorfor ikke bare fortsette med både griffen og borgen inntil videre, sier SV's Tommy Berg.

Han erkjenner imidlertid at det er å trosse sammenslåingsprosessen.

– Ja, det kan man godt si. Men samtidig står det ikke noe sted når dette fylkesvåpenet skal være levert inn. Og hvis man vil bruke litt lengre tid, og vil bruke de to våpnene vi har i dag, så vil det kunne være vel så bra som å starte med et våpen som bare var sånn halvgodt, eller ikke det en gang, sier Berg.

Tommy Berg

Tommy Berg (SV) synes våpenskjoldet som er stemt frem som det nye skjoldet for et sammenslått Troms og Finnmark er tarvelig og lite egnet.

Foto: Alta SV

– Litt rart med to skjold i ett fylke

Som et humoristisk pek til det rødgrønne flertallet, tegnet Venstres Trine Nooth et våpenskjold bygd på de to eksisterende skjoldene, med en dragelignende griff som vokter over det nye fylket.

Hun var imidlertid en av representantene som mente Finnmark faktisk burde gå inn for det nye regionskjoldet.

– Det vil være veldig rart å gå ut i et nytt fylke med to fylkesvåpen, sier Noodt.

Tulleskjold

Politikerne i Finnmark fylkesting tegnet tulleskjold på fylkestingsmøtet, der de sa nei til å ta i bruk et nytt skjold for nye Troms og Finnmark.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Svært kostbar fylkessammenslåing i nord: – En bagatell