Hopp til innhold

Finkjemmer landet etter flyktningeboliger

UDI ber om hjelp til å huse flyktninger. De trenger 15.000 nye mottaksplasser. Campingplasser, store garasjeanlegg og fjellstuer vurderes. Kommunene finkjemmer hvert eneste bygg for å huse det økende antallet flyktninger.

Flyktninger i Hammerfest

Her på kultursentret venter noen av de syriske flyktningene på innlosjering i Hammerfest. Kommunene leter med lupe for å finne mulige lokaler til å ta imot flyktningene.

Foto: Jan Harald Tomassen

Den første fristen for landets kommuner og fylker til å melde inn hvor mange flyktninger de kan ta imot, gikk ut i dag.

Tor Brekke

Administrerende direktør i Hero Norge, Tor Brekke mener det krever hurtige løsninger for å kunne ta imot alle flyktningene.

Foto: Alf Vidar Snæland

Det er en prekær og svært uoversiktlig situasjon i nord. Kommunene i Nord-Norge må totalt må bosette over 2600 flyktninger – samtidig som kapasiteten er sprengt.

Nå kreves det hurtige løsninger for å kunne ta imot alle flyktningene, sier administrerende direktør i Hero Norge, Tor Brekke.

– Den aller største utfordringen er at ankomsten av flyktninger har økt i løpet av veldig kort tid. Vi har ukestall på samme nivå som tidligere tiders månedsrekorder i asylankomster.

Brekke mener det er behov for en veldig rast etablering av nye mottak. Han mener derfor at tempoet i etableringen er en stor utfordring.

Må finne mulige innkvarteringssteder

Stadig flere flyktninger kommer syklende fra Russland over grenseovergangen i Storskog utenfor Kirkenes. I forrige uke kom det 500 flyktninger inn til Norge her, en fjerdedel av alle flyktningene den uka.

Frode Forfang, direktør UDI

Frode Forfang, direktør i UDI ønsker å gå bort ifra innlosjering på hotell, fordi det er for dyrt og en lite langsiktig løsning.

Foto: NRK

Utenriksdepartementet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap har bedt landets kommuner og fylkesmenn om å kartlegge hvilke lokaler og bygninger som kan brukes til å huse asylsøkere.

– Hittil i år har nesten attentusen asylsøkere kommet til Norge. Et tall som vil passere tjuefemtusen innen utgangen av året. Det sier direktør i UDI, Frode Forfang, som i første omgang utlyser femten tusen nye mottaksplasser. Det betyr at det trengs mellom 80 og 100 nye mottak.

Holder alle muligheter åpne

Campingplasser og tilfluktsrom i Alta, fjellstuer og Mesta sitt garasjeanlegg i Karasjok. Kommunene holder alle mulighetene åpne når de melder inn mulige lokaler for nødinnkvartering av syriske flyktninger.

Brakkerigg

I Hammerfest har Statoil to rigger i forbindelse med gassproduksjonen på Snøhvit der det alene er rundt 200 ledige plasser.

Foto: Allan Klo / NRK

I Hammerfest har Statoil to rigger i forbindelse med gassproduksjonen på Snøhvit der det alene er rundt 200 ledige plasser. Likevel har rådmann Leif Vidar Olsen gått med lupe for å finne flere mulige lokaler i kommunen.

Rådmann i Hammerfest Leif Vidar Olsen

Rådmann i Hammerfest, Leif Vidar Olsen har lett med lupe for å finne flere mulige lokaler i kommunen for å huse flyktninger.

Foto: Allan Klo / NRK

– Det er fem hotell i Hammerfest som har en kapasitet på i overkant av 500. Vi har tre idrettshaller. Vi har også andre muligheter som private bygg, blant annet det som tidligere har vært elevhybler. Der er det nærmere 50 enheter.

Forfang ønsker å gå bort ifra innlosjering på hotell, fordi det er for dyrt og en lite langsiktig løsning.

– Det som er en stor utfordring for oss er å få disse plassene fort nok opp. Vi opplever stor velvilje i kommunene, men det vi trenger er enda raskere prosesser der hvor det er behov for bruksendringer og annen type tillatelser, sier Frode Forfang, direktør i UDI.

Nyheter fra Troms og Finnmark