Oppretter ny mottaksleir i Sør-Varanger

SØR-VARANGER (NRK): Det skal opprettes en mottaksleir med plass til 600 flyktninger i den gamle HV-leiren Vestleiren på Høybuktmoen i Sør-Varanger.

Vestleiren

VESTLEIREN: HV 18 har brukt leiren før. Nå blir det satt opp nye brakker her, og leiren skal huse 600 flyktninger.

Foto: Knut-Sverre Horn

På Storskog grensestasjon anslår de at så mange som 5.000 asylsøkere kan komme over grensen før utgangen av 2015. Hittil i år har det kommet rundt 1.200 migranter og asylsøkere til Norge fra Russland. I fjor kom det 20.

Nå skal det opprettes en ny mottaksleir for å kunne tilby tak over hodet til den økende strømmen av flyktninger på Høybuktmoen i Sør-Varanger.

Det bekrefter komunikasjonsrådgiver Morten Harangen i Direktoratet (DSB) for samfunnssikkerhet og beredskap.

– Leiren skal være ferdig allerede om tre uker, og skal opprettes i Vestleiren på Høybuktmoen som nå står tom, sier Harangen.

300 gjennom i døgnet

Sivilforsvar og prosjektleder

Sjef for sivilforsvaret Jon Berntsen og prosjektleder Lars Egil Sørsdal presenterte i dag planene for den nye mottaksleiren på en pressekonferanse i Sør-Varanger.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det eksisterende bygget rommer 100 personer, men det vil bli satt opp nye brakker på utsiden av leiren, som vil kunne romme 500 asylsøkere til, tilsammen 600.

Det skal være en gjennomstrømming av flyktninger 300 i døgnet.

De nye brakkene skal settes opp i løpet av de neste dagene, planen er at leiren skal stå ferdig til første november. Allerede i går ble det skrevet kontrakt med et lokalt byggefirma, som i dag gikk i gang med å pusse opp de gamle lokalene.

Det er Heiemevernet, HV 18, som har brukt leiren før.

Lover helesehjelp

Politiets utlendingsenhet kommet til å flytte sin registrering fra Storskog og opp til Vestleiren.

Teltene på grenseovergangen Storskog blir ertsattet med varmebrakker, der flyktningene kan oppholde seg før de busses til sykehus for obligatorisk helsesjekk.

Sør-Varanger ordfører Cecilie Hansen sier hun er svært fornøyd med den løsningen som nå er valgt, med at det blir mottak på Høybuktmoen.

– UDI har lovet oss å skaffe det helsepersonellet som trengs, de har også lovet et ekstra røntgenapparat til sykehuset. Det viser at e tar situasjonen på alvor. De tilfører oss de ressursene som skal til for at dette skal fungere, sier Hansen.

Lokalt personell fra sivilforsvaret skal vaksineres og settes i stand til å jobbe på ankomstsenteret. Det er 200 i sivilforsvaret i regionen, men det vil trolig bli kalt inn folk fra andre distrikter etterhvert.

Ankomstsenter Finnmark

Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) oppretter også kontor i forbindelse med leiren.

Det offisielle navnet på den nye leiren er Ankomstsenter Finnmark, og i første omgang er leiren ment å fungere som mottak i mellom seks og tolv måneder.

Tidligere i dag ble det kjent at nok et hotell i Kirkenes blir transittmottak. Nordnorsk Mottakssenter, som driver flere asylmottak, disponerer nå to av de fire hotellene i finnmarksbyen med 10.000 innbyggere.

Også i Troms opprettes det nå mottak i gamle militærleire, Tidligere Brennfjell leir, som eies av private aktører, skal nå huse 140 flyktninger.