Får ikke flyttet bjørn – sauebonden gir opp

Det er for risikabelt å flytte bjørnen som har tatt livet av hundrevis av sauer i Bardu nå i høst, mener Statens Naturoppsyn. En av bøndene i området gir opp sauedrift og vil bytte næring.

Laila Merethe Myrhaug i Bardu

Etter årevis med sauer som er drept av bjørn har sauebonden fått nok.

Foto: Rune Nordgård Andreassen / NRK

– Livet mitt er å holde på med sau. Det er det jeg liker og kan. Det har vært en tung avgjørelse.

Det sier sauebonde Laila Merethe Myrhaug. De siste tre årene har ei bjørnebinne tatt for seg av sauene til bøndene i Bardu i Troms.

– Det er ikke levelig med sau i området her på grunn av bjørn, mener hun.

Nå har sauebonden søkt tilskudd fra Miljødirektoratet for å legge om til en annen næring. Hva hun skal drive med isteden, er usikkert.

– Vi har snakket litt om å legge om til ammeku. Vi har mye beite, så det må bli beitedyr som er mer hjemme og i nærområdet. Som ikke blir spist av bjørn, sier sauebonden.

Sau drept og spist av bjørn i Bardu juni 2020.

Sau drept og spist av bjørn i Bardu juni 2020.

Foto: Privat

Verken felling eller flytting med det første

Miljødirektoratet ved Statens naturoppsyn (SNO) har fått i oppdrag å flytte binna og de to bjørneungene.

Morten Kjørstad er direktør i SNO. Han sier at de er blitt frarådet av fagmiljø å gjennomføre en flytting på høsten. Både hiområde, fettlaget til bjørnene på denne tiden av året som gjør bedøvelse vanskelig, og fare for overoppheting gjør at det totalt blir en for stor risiko å flytte bjørnene.

– Bjørnene ligger i hi i et halvt år, og en bjørn leter i månedsvis for å finne en optimal plass. Flytting nå betyr at bjørnene kommer til et ukjent område, sier Kjørstad.

Morten Kjørstad er direktør i Statens Naturoppsyn. Han sier det er for risikabelt å flytte bjørnene nå.
Foto: Geir Mogen / Geir Mogen

Nå ønsker SNO å radiomerke binna.

– Det er en mye enklere operasjon å sette halsbånd på en bjørn. Gjør vi det nå, har vi kontroll på bjørnen og kan flytte den til våren, sier han.

Selv om det er ansatte fra SNO i området og viltkamera er satt opp, vet de ikke om bjørnene fortsatt går sammen.

– Vi vet ikke om ungene fortsatt går med binna. Går de sammen nå, så går de i hi sammen, sier direktøren.

Sauebonden Myrhaug er ikke overrasket over at binna og ungene hennes ikke blir flyttet med det første. Hun har begynt å miste troen på at bjørnen kommer til å bli fjernet.

– Skal jeg være ærlig, så tror jeg ikke det kommer til å skje. Det har vært så mange forsøk, sier sauebonden.

Kritikk av flytting

Bondelaget og stortingspolitiker Sandra Borch (Sp) har tidligere kritisert løsningen med å flytte bjørnene. De mener bjørnen bør felles.

Miljødirektoratet har avslått søknaden om å felle bjørnene. Årsaken er at bjørnebestanden er for lav i Norge. I stedet ble det bestemt at bjørnen skulle flyttes.

Bjørnen herjer i et såkalt beiteprioritert område. Der er det meningen at dyr som beiter skal ha førsterett. Bjørnen er vedtatt flyttet til et rovdyrprioritert område, hvor nettopp rovdyr skal prioriteres.

Vet ikke om det er nok

I Bardu er sauebonden Myrhaug usikker på om det er nok å få fjernet bjørnene for at hun skal fortsette med sauehold.

– Jeg vet ikke om jeg tør å satse på sau selv om bjørnen blir tatt ut. Det kommer bare nye bjørner uansett, sier hun.

Hun beskriver sauer som er så redde at de knapt vil beite, og som har begynt å sky kontakt. Det har pågått over så mange år nå at hun ikke klarer mer, sier hun.

– Jeg synes det er trist. Norge produserer det beste lammekjøttet i verden. Det er fordi lammene går på fjellbeite, istedenfor å fores opp på kraftfor.

Les også: