Hopp til innhold

Bjørn har drept 170 av Lailas sau – frykter ny blodig sommer

Sauebonde Laila Merethe Myrhaug har vært plaget med bjørn i mange år. Nå har hun igjen funnet drepte sau, og fortviler over at de ikke får lov til å skyte bjørnen.

Sau drept og spist av bjørn i Bardu juni 2020.

Dette møtte sauebonde Laila Merethe Myrhaug tidligere i uka. En sau som er drept og spist av bjørn.

Foto: Privat

– Jeg frykter at det blir en fæl og blodig sommer.

Laila Merethe Myrhaug har nettopp sluppet rundt 185 voksne sau og 385 lam på sommerbeitet i fjellet i Bardu. Men allerede har hun funnet to sau som er drept og spist av bjørn.

Nye Troms omtalte saken først.

I nærheten av kadavrene er det funnet spor av to bjørner. Sporene indikerer at det er snakk om en binne med unger, ifølge Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Myrhaug har holdt på med sau siden 1996, og har i flere år vært plaget med bjørn som dreper eller skader sauene hennes.

– Vi har stort sett tap hvert år. Det verste er når bjørnen ikke avliver dyrene. Når de er hardt skadd og lider. Det er ikke mening i det. De spiser ikke opp, de bare slår og lager skader sauen ikke kan leve med, sier en svært beveget bonde.

I 2018 var det store tap på grunn av bjørn i Bardu. Bjørnen herjet i flere besetninger. En av bjørnene som det da ble plukket DNA fra var en binne. I 2019 var samme bjørnen i Myrhaugs besetning.

Myrhaug frykter at det er den som er på ferde igjen. Både fordi det har vist seg å være vanskelig å skremme den bort, men også fordi det gjør det vanskelig å få tillatelse til å skyte bjørnen.

Sau tatt av bjørn i Bardu for noen år siden.

Dette er bilde av en sau tatt for noen år siden. Det viser typiske skader sau får av bjørn. Jurene er blant annet spist opp. Myrhaug sier de fleste kadaver hun finner er slik.

Foto: Privat

Vil ikke drepe bjørnen – selv om den er i «sauens rike»

Med engang Laila oppdaget sauekadavrene for et par dager siden ringte hun til rovviltkontakten, og apparatet ble satt i gang.

Fylkesmannen har fått delegert en kvote for skadefelling av bjørn. Men denne kvoten er unntatt binne med unger. Det betyr at søknad om å få felt bjørnen må rettes til Miljødirektoratet.

Bardu kommune søkte Miljødirektoratet om fellingstillatelse, alternativt å få flyttet bjørnene. Direktoratet avslo søknaden. Årsaken til det er fordi man ikke har nådd bestandsmålet for bjørn, og derfor ikke vil ta ut en binne som får barn.

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet

Susanne Hanssen i Miljødirektoratet sier at terskelen for felling av binner med unger er høy, fordi bestanden av bjørn ikke er oppnådd i regionen.

Foto: Miljødirektoratet

– Så langt er også skadene begrenset, sier Susanne Hanssen, seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Det er til tross for at området sauene til Myrhaug går i er det som heter et prioritert beiteområde. Det vil si at dyrene skal få beite i fred, og at det øyeblikkelig skal kunne settes inn tiltak for å få bort eventuelle rovdyr.

– De bryr seg ikke om det, og støtter seg kun på at bestandsmålet ikke er nådd i Norge. Jeg er ikke imot bjørn i faunaen, men jeg vil ikke ha en bjørn som dreper hele tiden og som ikke trekker seg unna. De som tar en sau og trekker seg unna klarer jeg å leve med. Men ikke de som bare dreper eller slår, sier sauebonden.

Hanssen i Miljødirektoratet sier at terskelen for felling av rovvilt vanligvis er lav i beiteprioriterte områder, men fordi bestanden av bjørn er så lav sier de foreløpig nei.

– Uttak av binne med unge har svært negative konsekvenser for bjørnebestanden.

Hun sier at de foreløpig har besvart per telefon, og vil gi et endelig svar så raskt de har mer informasjon om saken.

– Svært få muligheter

Det er sendt inn DNA-prøver til hasteanalyse på det de fant av avføring og hår. Prøvene vil fortelle hvilket individ det er, for eksempel om det er en binne.

– Det er nærliggende å tenke at bjørnene vi har spor fra i år er den samme binnen fra 2018 og 2019. Men dette får vi forhåpentligvis svar på tidlig neste uke, sier Andreas Vikan Røsæg. Han er seniorrådgiver for miljø hos Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Sauebonde Laila Merethe Myrhaug i Bardu.

Sauebonde Laila Merethe Myrhaug vet ikke hva hun skal gjøre med situasjonen. – Jeg blir så fortvilt. Det er ikke levelig, rett og slett.

Foto: Privat

NRK har vært i kontakt med leder av beitelaget i Bardu, Anders Strand. Han bekrefter historien til Myrhaug, og forteller at de bidrar så godt de kan.

– Det er et paradoks at vi ikke får ta ut bjørn i et prioritert beiteområde. De følger ikke rovviltforliket, sier han.

Fordi de ikke får felle bjørnen er det som kalles uro tiltaket de står igjen med. Da vil de forsøke å holde bjørnen unna med å blant annet tenne bål, patruljere og bruke hundeekvipasje.

– Vi har svært få muligheter. Jeg kan ikke ta sauene hjem igjen. Jeg har sendt dem til fjells fordi vårbeitet er nedgnagd og vi er fri for rundballer. Jeg er nødt til å ha dyrene i utmarka. Det er det vi lever av, og slik fungerer sauenæringa, sier Laila.

Fylkesmannen har gitt sankelaget akuttmidler slik at de kan gjennomføre tilsyn og uro i beiteområdet, for å forsøke å avverge flere drepte dyr.

Sauekadaver etter å ha blitt drept og spist av bjørn i Bardu juni 2020.

Dette fant Myrhaug på onsdag. En sau helt oppspist av bjørn på to dager.

Foto: Privat

Mistet rundt 170 dyr de siste årene

Myrhaug antar at de har mistet rundt 50 voksne sau og 120 lam de siste tre årene.

– Det er som regel unge fine dyr som blir tatt. Det er en vanskelig måte å drive på. Med tanke på avl er det de som er verdt noe. Gleden av å drive er dessverre ikke der lenger.

Fylkesmannen, som har et koordineringsansvar, sier de vil følge situasjonen tett og vurderer fortløpende bruk av de virkemidlene de tilgjengelig. De har blant annet et interkommunalt skadefellingslag, administrert av Bardu kommune.

– De er klare til å bidra med kompetanse og personell, i denne omgang uten våpen, sier

Laila Merethe Myrhaug sier at erfaringen hun har er at når bjørnen først kommer forsyner den seg godt.

– Nå er de to sauene som er tatt spist helt opp, så jeg håper de er mett for en stund og roer seg. Men de er i området, så jeg synes ikke det er trygt.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark