Hopp til innhold

Får ikke evigvarende fiskekvoter

Staten frifinnes i Høyesterett sin dom om tidsbegrensning av fiskekvoter.

Fisketråler

Høyesterett har i dag avsagt sin dom om tidsbegrensning på fiskekvoter, som altså ikke blir evigvarende men følger forskriften fra 2007.

Foto: ARKIV / Scanpix

Flertallet i Høyesterett mener at en tidsbegrensning av fiskekvotene ikke bryter med Grunnlovens § 97. De mente det heller ikke forelå konvensjonsbrudd i saken.

Staten frifinnes dermed etter at fiksebåtreder Eivind Voldstad fra Ålesund gikk til sak mot staten, fordi han mente gikk til sak mot staten.

Det fordi han mente tidsavgrensingen var i strid med grunnlovens bestemmelser om at lovendringer ikke skal ha tilbakevirkende kraft.

Voldstad fikk medhold både i Oslo tingrett og i Borgarting lagmannsrett, men tapte altså i Høyesterett med knappest mulig margin.

– Den er ikke så viktig nå mer, når sant skal sies. Saken er at vi har fått ny regjering og andre ting er inne i bildet, men den var viktig i sin tid, sier leder Reidar Nilsen i Norges fiskarlag til NRK.

– Det er positivt at vi nå har fått en avklaring på de rettslige rammene for det politiske handlingsrommet. Dommen legger ingen begrensninger på denne regjeringens muligheter til å føre sin egen strukturpolitikk, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) på Fiskeri- og kystdepartementets nettside.

Reidar Nilsen, leder i Norges Fiskarlag

Leder Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag sier høyesterettsdommen ikke lenger er så viktig.

Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / SCANPIX

Ikke i strid med grunnloven

Reder Voldstad gikk til sak mot staten ved Fiskeri- og kystdepartementet fordi han ønsket svar på om rederiets nye frysetråler kan eie fiskekvotene sine i 25 år, eller til evig tid.

Den rødgrønne regjeringen innførte i 2007 tidsavgrensede strukturkvoter for havfiskeflåten. Tidsavgrensingen gjaldt også tidligere tildelte kvoter, som rederne mente var gitt dem for evig tid.

Høyesteretts plenum ble delt på midten med 9 mot 8 dommere, der flertallet gikk inn for å ta statens anke til følge, mens et mindretall på åtte dommere gikk inn for å forkaste anken.

Mindretallet mente at det ikke forelå tilstrekkelige sterke samfunnsmessige hensyn, og at endringen derfor var i strid med Grunnlovens § 97.

– Skuffa over dommen

Eivind Volstad var ordknapp etter domsavgjørelse, men det var ein tydelig nedstemt fiskebåtreder som møtte pressa etter at dommen ble klar.

– Jeg er selvsagt skuffet, og jeg mener dommen er feil, sier Eivind Volstad til NRK.

Volstad var naturligvis overrasket, da han trodde seierene i tidligere instanser ville sikre seiren også i landets øverste rettsinnstans.

Også styreleder Tore Roaldsnes i Fiskebåt, interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for den norske havfiskeflåten, er skuffet over dommen.

– Med en så omstridt avgjørelse er dommen uheldig både for staten, rederlaget og nøringen, sier Roaldsnes i en pressemelding.

Eivind Volstad

Reder Eivind Voldstad er skuffet og mener Høyesterettsdommen er feil.

Foto: NRK

En stor seier

Arbeiderpartiet sier i en pressemelding at Høyesterett nå har slått fast at fiskeressursene er folkets eiendom, slik som oljen og vannkraften.

– Det er en seier for Norge slik vi vil det skal være, og for Arbeiderpartiets tenkning rundt evigvarende ressurser, sier partiets fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø.

Hun er glad, men ikke overrasket over avgjørelsen som ble lest opp i Høyesteretts plenum onsdag morgen.

– Loven gir rom for tolkning når det er snakk om tungtveiende samfunnshensyn. Derfor er jeg ikke overrasket over utfallet, sier Heggø som får støtte fra partikollega Martin Henriksen.

– Fisken er fellesskapets ressurs, et politisk flertall kan si nei til evige kvoter. Svært viktig fra Høyesterett, sier Martin Henriksen fra Troms Ap på twitter.

Folkets felles eiendom

– Høyesterett har i dag gitt kystsamfunnene en stor seier og kapitaleierne og børsen et stort tap: fiskeressursene skal ikke privatiseres! skriver stortingsrepresentant fra Troms SV Torgeir Knag Fylkesnes på twitter.

Også Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dette er en seier for fellesskapet.

– Denne saken handler i bunn og grunn hvem som skal eie fisken. Rederne ønsker evig privatisering av en ressurs som er verdt mange titalls milliarder kroner. Hadde staten tapt saken, ville rederne fått milliardverdier til evig tid. Det ble heldigvis avvist. Fisken i havet er det norske folkets felles eiendom – som oljen er det – og skal ikke privatiseres, sier Moxnes.

Kortvarig glede

Finnmark Senterparti sier i en pressemelding at de er svært glad for dagens dom. Høyesterett bekrefter at det de hele tiden har sloss for; nemlig at fisken tilhører fellesskapet og skal forvaltes ut fra det prinsippet.

– Dessverre er dagens seier kanskje kortvarig. Både Frp og Høyre vil svekke lokal forvaltning av våre felles ressurser ved å «liberalisere» både deltagerloven og råfiskloven, sier leder Tore-Jan Gjerpe i Finnmark Sp.

De tidsubegrensede fiskekvotene ble innført under Høyres forrige fiskeriminister Svein Ludvigsen, men ble endret i 2007 da Helga Pedersen (Ap) var fiskeriminister. Da ble det innført en tidsavgrensning på 25 år for de som hadde fått tildelt evigvarende kvoter.

Helga Pedersen

Da Helga Pedersen var fiskeriminister ble det innført tidsavgrensning på 25 år for fiskekvotene.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Gode sjanser på forhånd

Professor Peter Ørebech i hav- og fiskerirett ved Universitetet i Tromsø, mente på forhånd at det var gode sjanser til at staten vinner i Høyesterett, selv om den tapte i tingretten og lagmannsretten.

– Det er bare 8-10 prosent av sakene som slipper gjennom nåløyet til ankebehandling i Høyesterett. Det må være tilstrekkelig grad av tvil om rettsavgjørelsene er korrekte, sa han i forkant av Høyesteretts behandling.

Ørebech peker også på momenter som i liten grad ble behandlet i tingretten og lagmannsretten.

– Det grunnleggende prinsippet i norsk fiskeriforvaltning er at fisken eies av det norske folk i fellesskap. Det er slått fast både i deltakerloven, saltfiskloven og havressursloven, sier Ørebech.

Flere nyheter fra Troms og Finnmark