Hopp til innhold
Staten fikk i dag medhold i anken mot trålbåtrederen Eivind Volstad i Høyesterett. Rederen fra Ålesund hevdet han eide fiskekvotene sine til evig tid og da staten innførte ei tidsavgrensing i 2007, var det i strid mot Grunnloven. Rederen er overraska over dommen.

Volstad tapte fiskekvotesaka med minst mogleg margin: – Dommen er feil

Eivind Volstad, administrerande direktør i Volstad Shipping, tapte i dag saka om fiskekvotene med minst mogleg margin. Staten blei frifunne av høgsterettdommarane med 9 mot 8 stemmer.