Enhetsleder ved barneverntjenesten trekker seg med umiddelbar virkning

Enhetsleder for barneverntjenesten, Elizabeth Kræmer, fratrer sin stilling med umiddelbar virkning etter en rekke kritikkverdige forhold av tjenesten.

Enhetsleder i Tromsø kommune Elizabeth Kræmer

Enhetsleder Elizabeth Kræmer blir nå rådgiver ved byrådsavdeling for utdanning.

Foto: Kristine Østvold / NRK

De ansatte ble orientert om beslutningen på et møte i formiddag.

– Når det meldes om kritikkverdige forhold ved tjenesten og meg som leder, er det riktig av meg å tre til side. Jeg gjør dette for å skape arbeidsro og tillit om barneverntjenesten. Vi er avhengig av tillit i samfunnet, barnets beste vil alltid være det viktigste, sier Kræmer i en pressemelding.

NRK har i flere måneder skrevet om kritikkverdige forhold i barneverntjenesten i Tromsø.

Landsforeningen for barnevernsbarn har tidligere uttalt til NRK at de har fått gjentatte henvendelser fra ansatte i tjenesten og foreldre til barn under deres omsorg – om kritikkverdige forhold.

– Alle forhold skal belyses

Kræmer blir nå rådgiver ved byrådsavdeling for utdanning. Nåværende nestleder i Barneverntjenesten, Aina Isaksen, blir konstituert som enhetsleder. Kræmer skal ikke jobbe med barnevern.

Kommunaldirektør Kari Hanriksen

Kommunaldirektør Kari Henriksen.

Foto: Tromsø kommune

Kommunaldirektør Kari Henriksen beklager at tjenesten mister en dyktig leder, men forstår beslutningen.

Det har den siste tiden vært varslet om kritikkverdige forhold ved tjenesten. Alle disse forhold skal belyses. Blant annet skal kommunen bruke en ekstern aktør for å gjennomgå arbeidsmiljøet ved tjenesten. Fylkesmannen skal også gjennomføre tilsyn.

Har vært tvilende

Brage Larsen Sollund

Byråd Brage Larsen Sollund.

Foto: Marita Andersen / NRK

Tromsø kommune har tidligere stilt seg tvilende til påstandene om et dårlig arbeidsmiljø og en rådende fryktkultur.

Byråd for oppvekst, utdanning og idrett, Brage Sollund har tidligere uttalt til NRK:

– Dette er ikke en beskrivelse jeg kjenner meg igjen i. Og den er basert på det jeg har hørt og blitt fortalt fra tillitsvalgte og ledelsen i barneverntjenesten.

– Viser handlekraft

I desember i fjor varslet Landsforeningen for barnevernsbarn om det de mente var svært uheldige forhold i barneverntjenesten. Forhold som de mente gikk ut over barn.

I en e-post fra foreningen går det fram at de synes beslutningen til enhetslederen er positiv.

«Landsforeningen for barnevernsbarn er positiv til at ledere tar ansvar i en vanskelig og betent sak. Vi håper dette vil bidra til en åpen og trygg tjeneste for barn og unge som trenger hjelp.Vi er også glade for at det som er kommet fram via NRK den siste tiden blir tatt på alvor, dette er ekstremt viktig for rettssikkerheten til barna. Dette viser handlekraft fra ledelsen i kommunen så vel som enhetsleder.»

– Mediepress og mange spørsmål

Kommunaldirektør, Kari Henriksen legger ikke skjul på at det har vært en mediepress på tjenesten.

- Elizabeth Kræmer har formidlet til meg at for henne er det viktigst at tjenesten nå får arbeidsro, og at det opprettholdes en tillit til tjenesten. Men med alle spørsmål som er stilt, og det medietrykket som har vært, er det åpenbart at det har hatt en innvirkning på beslutningen, sier Henriksen.