– Klikkdannelser, baksnakk og manglende tillit i barnevernet

Det viser en hemmelig kartlegging av arbeidsmiljøet som NRK har fått tilgang til. Resultatene i undersøkelsen blir bekreftet av flere ansatte i tjenesten.

Arbeidsmiljø kartlegging

Kartleggingen av arbeidsmiljøet i barneverntjenesten i Tromsø kommune ble gjennomført fra november 2013 til juni 2014.

Foto: Ida Louise Rostad / NRK

VIP24 heter kartleggingen som ble igangsatt på grunn av høyt sykefravær og stor arbeidsmengde. 83 av de ca. 85 ansatte i Tromsø barneverntjeneste deltok i undersøkelsen.

Enhetsleder i Tromsø kommune Elizabeth Kræmer

Elisabeth Kræmer er enhetsleder for barnevernet i Tromsø. Tjenesten har en egen klubb på jobben.

Foto: Kristine Østvold / NRK

Enhetsleder Elisabeth Kræmer vil ikke kommentere funnene i undersøkelsen, men henviser til kommunaldirektøren.

Tromsø barneverntjeneste holder seg med sin egen klubb, som ifølge ansatte i tjenesten er enhetslederen og hennes utvidede ledergruppe. Ansatte hevder at avgjørelser som omfatter tjenesten og de ansatte blir tatt i «klubbmøter».

Etter hva NRK forstår, er klubben også en viktig grunn til at ansatte i barneverntjenesten i arbeidsmiljøkartlegginga peker på klikkdannelse og baksnakk som en del av arbeidsmiljøet.

Frykter for jobbene

Mange av funnene i kartleggingen dreier seg om ledelsen, det bekrefter også ansatte i tjenesten NRK har pratet med. Ingen tør stå fram og fortelle om dette, fordi de frykter det vil føre til at de mister jobbene sine. En av dem forteller:

– Barneverntjenesten er mer opptatt av å få ned antall fristbrudd enn hvordan vi gjør det. Jeg vet at saksbehandlere har ringt foreldre og spurt om ikke de kunne sette i verk de og de tiltakene. Ifølge loven skal vi ha samtale, et fysisk møte med både foreldre og barn for å diskutere tiltak.

– Føler du at du får gjort en god nok jobb i forhold til barns beste under disse arbeidsforholdene?

– Nei. Jeg er vel en av mange her som har vurdert ny jobb.

Veronika Løveng-Hansen

Veronika Løveng-Hansen er erfaringskonsulent i Landsforeningen for barnevernsbarn og tidligere leder i samme forening.

Foto: Ørjan Hansen / NRK

Av de NRK har vært i kontakt med innad i tjenesten er det bare én av de ansatte som gir oss en annen versjon.

Vedkommende bekrefter at det har vært store arbeidsmiljøproblemer, men sier at nå er alt blitt bedre. Heller ikke denne ansatte vil stå fram med navn.

Pynter på statistikken

Landsforeningen for barnevernsbarn har varslet ledelsen i Tromsø kommune om kritikkverdige forhold i barnevernet, blant annet talljuks for å pynte på statistikken. De har snakket med ansatte i Barneverntjenesten og med sine medlemmer i Landsforeningen.

Landsforeningen er også sterkt bekymra for arbeidsmiljøet i barnevernet og ønsker at kartleggingen av arbeidsmiljøet blir fulgt opp av Tromsø kommune.

– Et godt arbeidsmiljø vil tjene barna. Har de ansatte et godt arbeidsmiljø der de trives og får bruke sin kunnskap på rett måte, vil det være til barnas beste, sier Veronika Løveng-Hansen i foreningen.

Fornøyd med barnevernet

Kommunaldirektør Kari Hanriksen

Kommunaldirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune er fornøyd med barnevernstjenesten. Likevel lover hun at varslet om arbeidsmiljøet skal tas på alvor.

Foto: Tromsø kommune

Kommunaldirektør Kari Henriksen i Tromsø kommune er den øverste administrative leder av Tromsø barneverntjeneste.

Hun er fornøyd med barneverntjenesten.

– Jeg ønsker ikke å kommentere innholdet i kartlegginga, men på generell basis kan jeg likevel si at vi tar varselet alvorlig. Vi kommer til å håndtere det på en god måte, både i forhold til varsleren og den som varselet gjelder, sier Henriksen.

– Når vi har kartlagt de faktiske forhold skal vi sette inn eventuelt nødvendige tiltak.

Nyheter fra Troms og Finnmark