Hopp til innhold

Ordfører kan bli tvunget til å slutte: – Stikk i hjertet

I høst gjorde partiet brakvalg. Nå kan ordføreren bli tvunget til å velge mellom ordførervervet og livsverket. – Angrep på demokratiet, sier ordføreren.

Robin Ridderseth ordfører Tjeldsund

AVVIK: Ordfører i Tjeldsund kommune, Robin Ridderseth, kan bli tvunget til å velge mellom ordførervervet og livsverket.

Foto: Henrik Einangshaug / NRK

Det går mot politisk drama i Tjeldsund kommune i Troms.

Bare et halvt år etter at «protestpartiet» Tjeldsund Tverrpolitiske Liste gjorde brakvalg, kan dagene være talte for partiets ordfører.

Det Lokale Eltilsynet (DLE) har avdekket avvik i ordfører Robin Ridderseths (31) elektroteknikkselskap.

– Faglig ansvarlig er ikke tilgjengelig i forbindelse med ordførerverv, skriver DLE i vedtaket, som NRK har fått innsyn i.

Hovedpersonen selv reagerer kraftig på tolkningen av reglene,. Han mener det hindrer muligheten til folkevalgte å ha verv i kommunestyret.

– Når de tolker regelverket på denne måten, så er det faktisk et angrep på demokratiet, sier han til NRK.

Advokat mener saken kan være et brudd på menneskerettighetene.

Det er nettselskapet Noranett AS som er DLE i saken.

Les også Lærer ble ytringsfrihet-krenket etter halloween-spøk

Halloween-saken i Tjeldsund

Uforenlig rolle

Det var etter et tilsyn med bedriften Paulsen Elektroteknikk, at DLE mente rollen som faglig ansvarlig ikke er forenlig med jobben som ordfører. Ridderseth er daglig leder, medeier og faglig ansvarlig i selskapet.

DLE ser på det som vanskelig hvordan Ridderseth kan utøve vervet og rollen samtidig. Bakgunn er at «dette er to meget krevende og ansvarsfulle stillinger».

Selv mener han at dette er forenlig.

DSB

VEDTAK: DLE opplyser at saken er sendt videre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som på sin side sier saken fortsatt ligger hos DLE.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ridderseth holder selv kurs for elektrofagarbeidere og andre som jobber på eller nært elektriske anlegg er pålagt, og trodde aldri rollen i selskapet skulle bli noe problem da han stilte som ordførerkandidat.

– Der (i forskriften, journ.anm.) står det at faglig leder skal være tilgjengelig innenfor normal arbeidstid, og ikke ha en tilsvarende arbeidstid i et annet foretak. Jeg mener at mitt privilegium som ordfører er at jeg kan være tilgjengelig når jeg vil.

Da de ansatte også utfører oppdrag et stykke unna kontoret, mener Ridderseth det ikke spiller noen rolle om han bistår de ansatte fra rådhuset eller selskapets kontor.

Tidslinje for saken

DLE er forelagt kritikken fra Ridderseth og Lauareid. På generelt grunnlag påpeker de at faglig ansvarlig er den viktigste personen for å sikre levering av el- og brannsikre elektriske anlegg.

– Faglig ansvar er ikke bare en formalitet, men noe som skal utøves, skriver Alexander Stenhaug, leder for DLE i Noranett.

– Tenke nøye igjennom

Advokat i Kommunesektorens organisasjon (KS), Frode Lauareid, mener saken har konsekvenser som er helt demokratisk grunnleggende. Årsaken er at det da kan innvirke på muligheten til å være folkevalgt.

– Da er vi på helt grunnleggende demokratiske ting. En skal tenke seg nøye igjennom, da det er menneskerettslig vernet at du som samfunnsborger skal ha rett til å kunne engasjere deg i samfunnsstyrelsen.

Han mener de i større grad burde sett om Ridderseth ivaretar rollen og vervet, fremfor å anta at det ikke lar seg kombinere.

Sør-Varanger lagmannsrett ankesak

ENGASJERT: Advokat i Kommunesektorens organisasjon (KS), Frode Lauareid, er engasjert i saken.

Foto: Mathias Sommerseth Kjellmo / NRK

Menneskerettighetsbrudd?

Dersom Ridderseth blir tvunget til å velge mellom rollen i selskapet og vervet som ordfører, mener Lauareid det kan være et brudd på menneskerettighetene. Han påpeker at retten til folkevalgte verv er menneskerettslig vernet.

– Det vil være et menneskerettighetsbrudd dersom en uten gyldig rettslig grunnlag hindrer en borger til å ha folkevalgte verv.

Han mener det er viktig med en avklaring.

– Jeg har aldri vært borti liknende saker. Og det i seg selv gjør at det er et poeng å få avklart om det virkelig skal være slik.

Les også Ordføreren uttrykte mistillit i 2022 – mandag måtte kommunedirektøren gå

TJELDSUND-291123S-TR

Advokaten mener DLEs begrunnelse, når et vedtak foreligger, har en del å si for veien videre.

– Hvis de klarer å komme av med en overbevisende begrunnelse, så får man forholde seg til det. Hvis begrunnelsen ikke er overbevisende, får vi se hvordan en skal jobbe videre med det.

DLE er forelagt uttalelsene om brudd på menneskerettighetene, og påpeker at de ikke har noen forutsetninger for å kommentere disse. Videre at advokatens merknader, i brev til DLE, er sendt til juridisk vurdering. Saken vil etter dette bli behandlet videre, opplyser de.

Til angrep på lokalpolitiker: – Du e en kuk. En stygg jævla faen

Espen Ludviksen

Søke permisjon

Dersom Ridderseth blir nødt til å velge mellom vervet som ordfører og rollen i hans private selskap, er han klar på hva han vil gjøre.

– Jeg vil naturligvis søke om fritak fra ordførervervet om DSB fatter et endelig vedtak på at jeg ikke kan være begge deler.

– Er det aktuelt å gå permanent av?

– Nei. Det jeg mest sannsynlig vil prøve på først er å søke om permisjon, og håper at kommunestyret godkjenner det, og at varaordføreren trer inn.

Ridderseth opplyser at han søker etter en person til å ta over rollen som faglig ansvarlig.

– Jeg tar ikke lett på at jeg må trekke meg som ordfører. For det er en tillit jeg har fått fra folk flest i kommunen. Det er med et stikk i hjertet at man må tenke de tankene.

Hei!

Takk for at du leste saken! Har du tips til denne saken eller lignende saker? Send meg gjerne en e-post!

Yr varslet feil: Heller kaldt vann i årene

Solnedgang over sjøen. Silhuetten av en mann som tar et mobilbilde.