Hopp til innhold

Dropper ny gransking av Vassdalulykken: – Svært skuffende

Forsvarsdepartementet mener det ikke er behov for en ny gransking av Vassdalulykken. Eivind Hovin, som overlevde skredet, tar avslaget tungt.

Vassdal-ulykka letingen

Hjelpemannskaper søker etter overlevende i snømassene etter skredet i Vassdalen.

Foto: Laurvik, Henrik / Scanpix

Eivind Hovin

Eivind Hovin i dag.

Foto: NRK

5. mars i 1986 ble 31 soldater i Ingeniørkompaniet tatt av et stort snøskred i Vassdalen i Troms. 16 soldater mistet livet.

30 år etter ulykken ba både pårørende og overlevende om en ny gransking. De fikk enstemmig støtte av fylkestinget i Troms i mars, som da sendte forespørsel om ny gransking til Forsvarsdepartementet.

Forsvarsdepartementet kom i dag med sitt svar, hvor de mener det ikke er kommet frem ny informasjon om ulykken, og at det da ikke er behov for en ny gransking.

Sersjant Eivind Hovin 1986

Sersjant Eivind Hovin i 1986.

Foto: Forsvaret

– Det er veldig skuffende at Forsvarsdepartementet velger å ikke gjøre noe med saken. Det bør ikke være noen som helst tvil om hva som har skjedd i en sånn sak, sier Eivind Hovin, en av de som overlevde skredet.

I sitt svar til fylkestinget i Troms skriver Forsvarsdepartementet følgende:

«Når en ulykke skjer, er det alltid viktig å avdekke årsakene. Hvis ikke kan vi ikke lære av det som skjedde. Ulykken ble både etterforsket av politiet og gransket av en regjeringsoppnevnt granskingskommisjon. ... Forsvaret fikk kritikk på flere områder i denne meldingen, og erfaringene fra ulykken har gjort varige endringer på utøvelsen av lederskap og sikkerhetsarbeid i Forsvaret. Som det påpekes av Troms fylkesting førte ulykken til nye og mer omfattende sikkerhetsrutiner for vinterøvelser, og øvelser i rasutsatte områder. Ulykken medførte dessuten at Forsvaret fikk et helt annet fokus på sikkerhet, og bedre utstyr og kompetanse knyttet til øvelser og operasjoner om vinteren.»

«Forsvarsdepartementet sitter ikke med ny informasjon rundt Vassdal-ulykken, og forholder seg til de konklusjonene og erfaringene som ble trukket frem gjennom politiets etterforskning, i stortingsmeldingen og i de underliggende granskinger. Forsvarsdepartementet vurderer derfor at man ikke vil igangsette en ny gransking av ulykken, nå 30 år etter den fant sted.»

– Slik jeg opplever det har Forsvaret tatt lærdom i det som skjedde den gang, og de har fått et helt annet fokus på sikkerhet i forbindelse med vinterøvelser, og det er ubetinget positivt. Men jeg har blitt gjort oppmerksom på flere ting i etterkant som burde vært gransket nærmere, sier Hovin, uten at han ønsker å utdype svaret sitt.

– Vi hadde jo håpet på en ny gransking, om ikke en full grnasking, så i alle fall nye undersøkelser.

Vil dere prøve å ta initiativ til noe slik på egen hånd?

– Det kan godt hende.

Claus Svendsen fra Karmøy mener rasulykken i Vassdalen som gikk da kunne ha vært unngått dersom øvingsledelsen hadde skjønt hvor rasfarlig området var. På to møter kvelden før ulykken, kom han med sterke advarsler, men ble ikke hørt.