Hopp til innhold
Claus Svendsen fra Karmøy mener rasulykken i Vassdalen som gikk da kunne ha vært unngått dersom øvingsledelsen hadde skjønt hvor rasfarlig området var. På to møter kvelden før ulykken, kom han med sterke advarsler, men ble ikke hørt.

– Advarte mot skredfaren før raset gikk

Rasulykken i Vassdalen kunne ha vært unngått dersom øvingsledelsen hadde skjønt hvor rasfarlig området var, mener troppssjef. På to møter kvelden før ulykken, kom han med sterke advarsler, men ble ikke hørt.