Hopp til innhold

Dom i svindelsaken i Tana: Må betale tilbake 21 millioner kroner

Tidligere IT-sjef i Tana og en bedriftseier fra Hamar er dømt til fire og fem års fengsel i en av de største svindel- og korrupsjonssakene i en norsk kommune noensinne. I tillegg må de betale tilbake til sammen 21 millioner kroner.

Nye og gamlebrua i Tana bru i Finnmark.

STORE TAP: Tana kommune ble tappet for gjennomsnittlig 2 millioner i året siden 2010.

Foto: Frank Martin Ingilæ / Tana kommune

Storsvindelen pågikk i ti år uten å bli oppdaget.

21 millioner kommunale kroner havnet i private lommer.

Nå er en tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar dømt til å betale pengene tilbake til Tana kommune.

I dag kom dommen etter rettssaken som gikk i Hamar tingrett sist uke.

Tana kommune, Tana rådhus.

Bedriftslederen og IT-lederen ble kjent da hans IT-firma gjorde en jobb for Tana kommune.

Foto: Lisa Rypeng / NRK

Retten mener det er bevist ut over enhver rimelig tvil at de to tiltalte har handlet i samsvar med tiltalen, og at de har handlet med vitende og vilje, heter det i dommen.

Straffen er dermed satt til fengsel i fem år og fire måneder for Hamarmannen og i fire år og to måneder for IT-lederen.

Dommen er dermed to måneder kortere enn det påtalemyndighetene ba om, for hver av de tiltalte.

– Jeg har akkurat fått lest dommen, som er veldig nær straffepåstanden, sier aktor Thorbjørn Klundseter til NRK.

– Er du fornøyd?

– Det er litt for tidlig å si. Jeg må få tid til å lese dommen grundig først, men det ser ut som at det er utmålt straff iallfall i tråd med påtalemyndighetens påstand, sier Klundseter.

I tillegg må de altså betale erstatning til Tana kommune på 21 millioner kroner.

Rettssak Hamar. Aktor Thorbjørn Klundseter. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Aktor Thorbjørn Klundseter sier at svindel- og korrupsjonssaken i Tana kommune er svært alvorlig. – Det rammer en liten kommune hardt. Det er veldig mye penger. Det skaper uro i kommunen, det skaper uro i lokalmiljøet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Dette er en av de største korrupsjonssakene i en norsk kommune noensinne.

Den tidligere IT-sjefen og bedriftseieren var tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Men retten kom frem til at de tiltalte ikke skal straffes for begge deler, slik tiltalen la opp til.

– Ja, det er riktig at det var en diskusjon om man kunne bruke utroskapsbestemmelsen og korrupsjonsbestemmelsen i straffeloven ved siden av hverandre, sier Klundseter.

– Det er etter rettens syn snakk om et sammenhengende lovbrudd, og at korrupsjonen dekker alle sider ved handlingene, heter det i dommen.

Klundseter kommenterer imidlertid at dette bare betyr at omfanget av utroskapen er tatt opp i korrupsjonsposten.

Begge de to tiltalte erkjente straffskyld i retten. De har hevdet at de hadde tenkt å stoppe svindelen før politiet pågrep dem.

Spilleavhengighet

Gjennom rettssaken i forrige uke ble det forklart hvordan de to tiltalte begge lider av spilleavhengighet.

– Begge de to har hatt lidelsen og det har vært drivende for hvorfor det har gått så galt. Men det er bare en forklaring på årsaken til at det ha gått så galt, sa aktor Thorbjørn Klundseter.

Rettssak Hamar. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Forsvarerne Gøran Møller-Christiansen (t.v.) og Vidar Zahl Arntzen sier deres klienter svindlet for å finansiere spillavhengighet.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Både forsvareren til Hamar-mannen, Gøran Møller-Christiansen, og forsvareren til den tidligere IT-sjefen i Tana, Vidar Zahl Arntzen, mente at dette burde være formildende omstendigheter for straffeutmålingen.

– Fordi det er noe annet enn grådighet som ligger bak. Det er ikke snakk om å mele sin egen kake og stikke unna store menger penger, sa Zahl Arntzen etter rettssaken.

Det var imidlertid aktor Klundseter ikke enig i.

– Det er ingen unnskyldning for det som har skjedd. Ansvaret ligger der, og det ansvaret må tas.

Videre pekte statsadvokaten på at det heller ikke er noen formildende omstendighet at Tana kommune hadde en særdeles dårlig kontroll på pengeflyten i kommunen.

Dette ble han hørt på i dommen.

Formildende omstendigheter

Begge forsvarerne mente at deres klienter måtte straffes på mildest mulig måte fordi de begge hadde tilstått og bidratt til å oppklare saken.

I dommen fra Hamar tingrett er det gitt tilståelsesrabatt for nettopp dette.

Strafferammen for grov korrupsjon er ti års fengsel.

Vidar Zahl Arntzen mener dommen var i området av det som var som forventet.

– Det var ingen store overraskelser. Man var klar over at dette ble en dom på erstatning, sier Zahl Arntzen til NRK.

Rettssak Hamar. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Vidar Zahl Arntzen forsvarer den tidligere IT-lederen i Tana.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– På spørsmål om det skal ankes eller ikke, må vi bruke betenkningstiden på å vurdere det, sier Zahl Arntzen.

Vurdere anke

I rettssaken argumenterte forsvarerne for at det ikke er noen hjemmel for å inndra pengene som er svindlet.

– Pengene er spilt bort, det finnes ingen penger å inndra, sa Gøran Møller-Christiansen.

Dette tok retten altså ikke hensyn til.

Møller-Christiansen sier at han vil råde sin klient til å anke dommen.

– Retten har langt på vei gått utenfor det vi mener er rammene for en saklig straffeutmåling, sier han og viser til at det er vist til langt mer alvorlige dommer i straffeutmålingen.

– Det er dommer som ikke er relevante for vår sak. Min klient får heller ikke god nok uttelling for å ha lagt alle kortene på bordet, sier Møller-Christiansen.

Rettssak Hamar. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.

Advokat Gøran Møller-Christiansen sier han vil råde sin klient til å anke dommen fra Hamar tingrett.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Advokaten legger til at han ser det som positivt at retten var enig med forsvarerne i at tiltalen var feil utformet.

De tiltalte dømmes ikke til å betale saksomkostninger.

Les også: Tana-svindelen: – Spillavhengighet ingen unnskyldning

Rettssak Hamar. Aktor Thorbjørn Klundseter. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.
Rettssak Hamar. Aktor Thorbjørn Klundseter. En tidligere IT-sjef i Tana kommune og en bedriftseier fra Hamar er tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap.