Hopp til innhold

Vurderer søksmål mot flere personer etter korrupsjonssaken i Tana

Korrupsjonsrammet kommune tapte over 20 millioner kroner, men kjemper fortsatt for å få noe av pengene tilbake.

Tana rådhus

STORE TAP: Tana kommune ble tappet for gjennomsnittlig 2 millioner i året siden 2010.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Det var i juli i fjor at en tidligere IT-sjef i Tana og en bedriftseier fra Hamar ble dømt til fire og fem års fengsel i en av de største svindel- og korrupsjonssakene i en norsk kommune noensinne.

De to mennene hadde tappet Tana for 21 millioner kroner.

I dommen fikk de ti år på seg på å betale tilbake hele beløpet. Men det tviler kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren på om de makter.

Nå vil hun undersøke om det er flere i kretsen rundt de to som har gjort svindelen mulig, og som dermed kan saksøkes med krav om erstatning.

Samtidig sier hun at det kan være mulig å kreve enda mer av de to dømte. Det er nemlig mye som tyder på at svindelen startet lenge før 2010; det er et tidsrom som politiet ikke har etterforsket.

Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren i Tana

Kommunedirektør i Tana, Inger Eline Eriksen Fjellgren, anbefaler en undersøkelse av om det kan være penger å hente fra flere skyldige etter korrupsjonssaken i Tana.

Foto: CHRISTIAN KRÅKENES / NRK

Vil undersøke om det var flere involverte

Kommunedirektør Inger Eline Eriksen Fjellgren har sendt sine anbefalinger i saken til politikerne i Tana.

Hun ber dem altså ta stilling til om de ønsker en gransking som kan avklare om det finnes andre personer kommunen kan kreve erstatning av, etter storsvindelen.

Hun skriver at det er hennes vurdering at «det kan være mulig å få rettet erstatningskrav mot flere», og at dette «vil være verdt å undersøke nærmere».

– Jeg tror det er viktig for at Tana-samfunnet skal bli ferdig med det her og komme seg videre, sier Eriksen Fjellgren til NRK.

Eriksen Fjellgren peker på at det i dommen fra Hamar tingrett er holdepunkter for at det finnes flere ansvarlige for at storsvindelen lot seg gjennomføre.

Bedriftseieren fra Hamar sa for eksempel i sin forklaring i retten at daglig leder i et av selskapene han sendte de falske fakturaene fra, var kjent med den fiktive faktureringen.

I dommen står det også at Hamar-mannen sitt søskenbarn var regnskapsfører, og at han etter hvert bidro med fiktive regnskap.

Ingen av disse personene var imidlertid tiltalt i saken som gikk i Hamar tingrett.

Opposisjonspolitiker i Tana Venstre, Børre Steinar Børresen, sier til NRK at han hilser en ekstern undersøkelse velkommen.

Børre Steinar Børresen

Opposisjonspolitiker i Tana Venstre, Børre Steinar Børresen, ønsker at en ekstern gransking skal avdekke om kommunen bør kreve erstatning fra flere personer etter Tana-svindelen.

Foto: Frida Ravna Rømo / NRK

– Vi kan ikke avslutte nå

– Jeg er enig med kommunedirektøren i at vi må komme til helt til bunns i denne saken, sier Børresen.

Børresen, som har sittet i kommunestyret i Tana i en årrekke, mener det er viktig å belyse hvor mange andre personer kommunen eventuelt kan kreve erstatning av.

– Vi kan ikke avslutte nå, for da vil det bli oppfattet av innbyggerne som om at vi feier saken under teppet. Absolutt alt bør og skal frem.

– Og det er jo det som er vesentlig for oss: Å få vite hvem, og så deretter få vurdert muligheten for om det lar seg gjøre og å gå til rettssak. Om det finnes håp om å få penger tilbake.

Opposisjonspolitikeren mener alle som jobbet i kommunen gjennom årene svindelen pågikk, på sett og vis har et kollektivt ansvar for at det gikk så galt som det gjorde.

– Det var en kultur i Tana kommune, hvor det gjaldt «å holde munn», for ellers risikerte du ganske mange ubehageligheter. Det er denne kulturen som har vært med og gjort det mulig å svindle så store beløp.

– Jeg tenker at her må man vurdere alt, og så får man se om det er noen som sitter med et spesielt ansvar også i Tana; på rådhuset eller andre steder, sier Børresen.

Les også: Kommunen tappet for 21 millioner – rådmannen fikk en rekke varsler

Nye og gamlebrua i Tana bru i Finnmark.
Nye og gamlebrua i Tana bru i Finnmark.

– Nødt til å diskutere

Ordfører i Tana kommune, Helga Pedersen (Ap), vil ikke si hva hun mener om saken før den har vært diskutert i formannskapsgruppa.

Helga Pedersen

Ordfører i Tana kommune, Helga Pedersen, ønsker foreløpig ikke å si hva Arbeiderpartiet mener om en mulig sivil erstatningssak.

Foto: Bård Wormdal

Tidligere har Pedersen vært skeptisk til å bruke mer tid på svindelsaken kommunen var utsatt for.

Ja, det er jo viktig å avslutte svindelsaker også. Og se fremover og jobbe med alle de andre sakene vi skal jobbe med i Tana. Men samtidig er det jo sånn at hvis kommunedirektøren mener vi har mulighet for å få betalt ut en erstatningssum fra de som har svindlet kommunen, så er jo selvfølgelig det noe vi er nødt til å diskutere, sier Pedersen til NRK.

Større erstatningssum?

Inger Eline Eriksen Fjellgren ber altså også politikerne i Tana vurdere om kommunen bør kreve ytterligere erstatning fra de to domfelte – som allerede skylder 21 millioner kroner.

Bakgrunnen for dette er at det i retten kom frem at de to kunne ha begått svindel også i perioden før den de ble dømt for. Den tidligere IT-sjefen i Tana hadde nemlig en nøkkelstilling i kommunen helt tilbake i 2000.

Politietterforskningen, som dannet grunnlaget for tiltalene, gikk bare ti år tilbake i tid. Politiet begrunnet dette med at det var krongete å hente inn eldre kontoutskrifter, da banker kun er lovpålagt å arkivere bankutskrifter for siste tiår.

Men det er trolig lite penger å hente.

Gjennom rettssaken mot de to nå korrupsjonsdømte, ble det forklart hvordan de begge led av spilleavhengighet.

– Pengene er spilt bort, det finnes ingen penger å inndra, sa Hamar-mannens forsvarer Gøran Møller-Christiansen under rettssaken.

Nettopp på grunn av det høye beløpet de allerede skylder kommunen, innstiller kommunedirektør Eriksen Fjellgren på å ikke kreve ytterligere erstatning fra de to.

Tana rådhus

Rettssaken endte med at IT-lederen og bedriftseieren ble dømt for «omfattende og langvarig grov korrupsjon» og en rekke andre straffebestemmelser.

Foto: EILIF ASLAKSEN / NRK

Den tidligere IT-lederens advokat ønsker ikke å kommentere denne saken.

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få noen kommentar fra Hamar-mannens advokat.

Inger Eline Eriksen Fjellgren skriver i sin innstilling til Tana formannskap at dersom politisk flertall ønsker en grundigere vurdering av et mulig erstatningssøksmål, så vil hun komme tilbake med en vurdering på hva det vil koste kommunen.

Siste fra Troms og Finnmark