DN: Fagforeningene vil stanse oljeproduksjonen på Goliat

Fagforeningene frykter for sikkerheten til de ansatte på Goliat og ønsker midlertidig driftsstans. Eni sier nei.

Goliat

Fagforeningene ber om midlertidig stenging av oljeplattformen Goliat, av hensyn til sikkerhet. I Juni var en ansatt på plattformen utsatt for en alvorlig hendelse, som Petroleumstilsynet beskrev som svært alvorlig. Selskapet sier nei til å foreta en midlertidig stans i oljeutvinningen.

Foto: ENI Norge

Martha Skjæveland er hovedtillitsvalgt i Eni for fagforeningen Industrienergi. Hun sier til Dagens Næringsliv i dag at arbeiderne på Goliat har foreslått en midlertidig driftsstans for å gjøre arbeidet ferdig på oljeplattformen.

– Vi foreslo en midlertidig driftsstans ut fra sikkerhetshensyn. Det er avslått av ledelsen, sier Martha Skjæveland til avisa.

Det var oljeavisen Upstream som omtalte saken først.

Fagforeningen skal også ha foreslått midlertidig stans, i en periode på en til to uker, flere ganger tidligere - uten å ha blitt hørt.

Andreas Wulff

Kommunikasjonsdirektør i oljeselskapet Eni som er operatør av Goliat-plattformen, Andreas Wulff, er ikke bekymret for sikkerheten til de ansatte.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Forsinkelser, overskridelser og mangler

Goliat-plattformen kom til Hammerfest i fjor vår, kraftig forsinket og med store budsjettoverskridelser. Planen var at oljefeltet skulle være i drift i februar 2016. Det første feltet for oljeproduksjon ble imidlertid ikke åpnet før april.

Petroleumstilsynet gjennomførte tilsyn på Goliat-plattformen i 2012, 2014 og 2015. Alle disse tilsynene endte med avvik.

Kort tid før oppstart sendte de ansatte bekymringsmeldinger til Pertoleumstilsynet, som avdekket alvorlige mangler på Goliat-plattformen.

I juni i år gjorde Petroleumstilsynet alvorlige funn ved Goliat-plattformen etter at en mann ble alvorlig skadet av en stålvaier.

– Dette var en meget alvorlig hendelse som var svært nær et dødsfall. Vi har gjort graverende funn og har hatt et møte med Eni for å følge saken opp, sa direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Petroleumstilsynet til NRK.

Eni skal umiddelbart ha stoppet bruken av utstyret som førte til denne ulykken.

Helikopter og borerigg

Dersom oljeprisene holder seg på dagens nivå kan Eni Norge måtte skrive ned oljeverdiene ytterligere, sa Oljeanalytiker Oddvar Bjørgan ved Nordea Markeds til NRK i juni.

Foto: Allan Klo / NRK

– Ikke bekymret for sikkerheten

– Det har kommet forslag fra ansattes representanter om en midlertidig nedstengning for å forbedre og utvikle forhold på plattformen, sier Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni til NRK.

Han bekrefter at oljeselskapet har hatt noen hendelser, blant annet med gasslekkasjer på plattformen, men det har ikke konsekvenser for Goliats tekniske integritet, ifølge Wulff.

– Vi ville ikke fortsatt driften av Goliat hvis vi var bekymret for sikkerheten. Hendelsene vi har hatt er ikke knyttet til teknisk integritet, men til operasjonelle forhold, mener Wulff.

– Vi har laget planer for å styrke den operasjonelle driften uten å ta i bruk langvarig nedstengning. Vi har full produksjon på plattformen, og den produksjonen har vært stabil over lengre tid. Det indikerer at ting er i ferd med å stabilisere seg, slik man kan forvente i en oppstartsfase, sier Wulff.

I juli var Goliat den fjerde største produsenten av olje på norsk sokkel.