Nytt tilsyn: Alvorlige mangler på Goliat

Etter bekymringsmeldinger fra de ansatte har Petroleumstilsynet avdekket at det fortsatt er alvorlige mangler på Goliat-plattformen – kort tid før oljeplattformen skal i drift.

Goliat på vei inn til Hammerfest

I februar ventes Goliat-plattformen endelig å være i drift i Barentshavet. Men oppstarten er fortsatt preget av feil og mangler, ifølge Petroleumstilsynet.

Foto: ENI/News On Request AS

Petroleumstilsynet påpeker alvorlige avvik på oljeplattformen Goliat til Eni Norge, ifølge en fersk rapport etter et tilsyn i januar i år. Bruddene gjelder regelverket innen fagområdet logistikk, og krav til arbeidstakermedvirkning.

Eileen Brundtland

Eileen Brundtland, Petroleumstilsynet.

Foto: Petroleumstilsynet

– Vi har ført flere tilsyn mot kran og løft på Goliat, og funnet avvik. Blant annet har styringssystemene til kran og løft vært mangelfulle. I januar var dette fortsatt ikke på plass, sier pressekontakt Eileen Brundtland i Petroleumstilsynet.

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

Goliat-plattformen kom til Hammerfest i fjor vår – kraftig forsinket og med store budsjettoverskridelser. Planen er at oljefeltet skal være i drift i februar i år.

Mangler lys på dekk

I rapporten beskrives det blant annet at flere lastedekk hadde mangelfull belysning, noe som gjør det vanskelig med løfteoperasjoner etter mørkets frembrudd. Under tilsynet kom det fram at dette ikke skulle utbedres før i april i år – lenge etter at mørketiden er over.

– Utbedringene vil ikke avhjelpe dagens manglende belysning hvor det for tiden gjennomføres svært mange løfteoperasjoner i forbindelse med ferdigstillelse, heter det i rapporten fra januar.

Brundtland påpeker at kran- og løfteoperasjoner er risikofylt.

– Det handler om å ha gode systemer for å vite hvilke forhold du kan utføre operasjoner i. Vind, bølger og lysforhold. Å ha gode rutiner er helt essensielt, sier Brundtland.

Goliat-plattformen er her på feltet i Barentshavet og blir klargjort til produksjon

Golat-feltet til Eni Norge blir det første oljefeltet i drift i Barentshavet.

Foto: Bristow

Får starte opp

Petroleumstilsynet har gjennomført tilsyn med Goliat-plattformen i 2012, 2014 og 2015. Alle disse tilsynene endte med avvik.

De nye avvikene får ikke konsekvenser for oppstarten av Goliat, men Petroleumstilsynet ser fortsatt alvorlig på funnene.

– Når vi finner avvik forventer vi at de rettes opp i. Vi hadde tilsyn i juni i fjor hvor vi påpekte dette, men på tross av purringer har vi ikke fått tilstrekkelige tilbakemeldinger. I tillegg har vi fått flere bekymringsmeldinger, sier Brundtland.

Vil svare tilsynet først

Andreas Wulff

Andreas Wulff, Eni Norge.

Foto: ENI Norge

Kommunikasjonssjef Andreas Wulff i Eni Norge sier at oljeselskapet tar rapporten fra Petroleumstilsynet alvorlig.

– Dette er forhold vi må svare Petroleumstilsynet på. Jeg forstår at det er ønskelig at vi svarer på enkeltpunkter i media, men vi må svare tilsynet først, sier Wulff.

Bekymringsmeldingene fra de ansatte kommer blant annet fra fagforeningen Norsk Industri.

– Det er aldri en heldig situasjon hvor fagforeningen føler at det er behov for å komme med bekymringsmeldinger. Det tar vi til etterretning, sier han.

Svarfristen til Petroleumstilsynet er satt til 4. mars. Eni Norge regner fortsatt med å komme i drift i slutten av februar.

– Da står vi overfor en ganske ny situasjon. Vi får det første oljefeltet i drift Barentshavet, og det er det mange som har ventet på, sier Wulff.